PwC przejęło Fern Partners wzmacniając zespół doradztwa biznesowego

Sty 25, 2016

Firma doradcza PwC przejęła Fern Partners. Dzięki tej transakcji wzmocniła dział doradztwa biznesowego o ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu cenami i budową strategii cenowych, czyli tzw. pricing & revenue management.

Fern Partners to zespół ekspertów z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w tzw. pricing & revenue management, czyli zwiększeniu przychodów dzięki efektywnemu zarządzaniu cenami produktów i usług. Opracowywane rozwiązania to efekt analizy twardych danych liczbowymi, badań percepcji i motywacji klientów oraz znajomości zachowań konsumenckich. Są one możliwe do natychmiastowego wdrożenia, zwykle przekładając się na wzrost rentowności przedsiębiorstw. Doświadczenie z rynków zachodnich wskazuje także, że firmy, które odpowiednio podchodzą do strategii cenowej lepiej przechodzą zarówno przez okresy szybkiego wzrostu, jak i czasy rynkowych zawirowań.

Po ogłoszonym przez nas w zeszłym tygodniu planie przejęcia Grupy Outbox, to kolejna transakcja PwC wpisująca się w nasz plan rozwoju doradztwa biznesowego: od strategii do wdrożeń. Połączenie sił Grupy Outbox, Fern Partners i naszych zespołów Data Analitics przyspiesza realizację tego planu. Uważnie przyglądamy się rynkowi pod kątem kolejnych akwizycji” – mówi Adam Krasoń, prezes zarządu PwC Polska.

Fern Partners jest jedną z niewielu firm na polskim rynku specjalizujących się w budowaniu i wdrażaniu strategii cenowych. Wśród jej klientów są przedsiębiorstwa z sektorów dóbr konsumenckich, handlu, ochrony zdrowia, energetyki, transportu i logistyki oraz usług finansowych.

 „Następuje kolejne wzmocnienie działu doradztwa biznesowego. Jestem przekonany, że ta transakcja pozwoli nam szybko znaleźć się w czołówce preferowanych dostawców rozwiązań z zakresu budowania i wdrażania strategii cenowych w Polsce i w regionie” – mówi Krzysztof Badowski, partner w PwC, lider zespołu dóbr konsumenckich i handlu detalicznego na region Europy Środkowo-Wschodniej.

W obliczu silnej konkurencji na rynku i wojny cenowej „pricing” jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów. Polskie firmy są często bardziej zachowawcze w podejściu do zarządzania ceną niż firmy zachodnie. Tymczasem nowoczesne metody analizy dużych zbiorów danych (Data Analytics), w połączeniu z tradycyjną ekonometrią i statystyką, pozwalają firmom na jednoczesne budowanie przewagi konkurencyjnej i zwiększanie przychodów.

Polityka cenowa staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie na rynku tak wrażliwym jak Polska. Praktyka potwierdza, że odpowiednie podejście do zarządzania cenami pozwala na skuteczny i trwały wzrost zysku o 1-3 p.p. Dołączenie do zespołu PwC otwiera nam szerzej dostęp do rynków międzynarodowych, a naszym obecnym klientom daje możliwość korzystania z pełnej ekspertyzy doradztwa biznesowego” – mówi Maciej Kroenke, założyciel Fern Partner.

Zarządzanie cenami jest najsilniejszą dźwignią zysku. Nie istnieje szybszy i efektywniejszy sposób na zwiększenie rentowności i zyskanie przewagi konkurencyjnej niż optymalizacja strategii cenowej. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie pokazuje, że optymalizacja cen to obszar dodatkowych zysków dla firm niezależnie od branży oraz specyfiki działalności” – podsumowuje dr Maciej Kraus, założyciel Fern Partners.

W poprzednim tygodniu firma PwC poinformowała o planowanym przejęciu innej firmy, polskiej grupy Outbox, lidera na europejskim rynku z zakresu nowych technologii. Transakcja ta wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz spełnienia pozostałych warunków określonych umową sprzedaży.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska
Tel.: +48 601 289 381
Email

Michał Gołębiewski
Menedżer ds. PR, PwC Polska
Tel.: +48 519 504 245
Email

Obserwuj nas