Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Komercjalizacja technologii jest konieczna do budowania innowacyjnej gospodarki

Polska ma do pokonania dość duży dystans w stosunku do krajów zachodnich pod względem rozwoju technologicznego i innowacji.

Aby zmienić tę sytuację konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych, w tym przede wszystkim zapewnienie większego wsparcia zespołów badawczo-rozwojowych, a także podjęcie działań przygotowujących do komercjalizacji projektów B+R już na ich początkowym etapie – podkreślają eksperci PwC w opracowaniu „Jak skutecznie komercjalizować technologie w Polsce”.

W 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło przedsięwzięcie BRIdge Mentor w celu wsparcia komercjalizacji opracowanych rozwiązań technologicznych. Przez ponad 2 lata eksperci PwC pracowali z kilkudziesięcioma zespołami naukowców z polskich uczelni oraz instytutów badawczych, analizując ponad 15o projektów B+R. Ze zgłoszonych projektów wyselekcjonowano 30 o największym potencjale biznesowym. Większość transakcji została zamknięta, a 4 z nich znajdują się w końcowej fazie negocjacji.

Eksperci PwC, na podstawie przedsięwzięcia BRIdge Mentor oraz innych projektów zrealizowanych dla polskich jednostek naukowo-badawczych, przygotowali opracowanie „Jak skutecznie komercjalizować technologie w Polsce”, wskazując, że komercjalizacja technologii jest kluczowa dla rozwoju polskiej innowacyjnej gospodarki, dlatego tak ważne jest poprawienie jej efektywności.

Jednym z elementów, który mógłby poprawić tę sytuację jest włączenie już na początkowym etapie powstawania każdego projektu B+R myślenia o jego biznesowym potencjale. Niezbędne jest również profesjonalne wsparcie projektów B+R w trakcie ich realizacji (współpraca z biznesem, rynek, wycena, negocjacje, wsparcie ochrony patentowej), a także uwzględnienie komercjalizacji w ocenie pracy naukowców oraz uczelni i instytutów.

Zdaniem ekspertów PwC ostatnie propozycje zmian legislacyjnych, takie jak „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej”, to dobry krok w kierunku wspierania polityki innowacji.

„Po doświadczeniu z ponad 2,5-letniej pracy przy przedsięwzięciu BRIdge Mentor widzimy wyraźnie, że kluczem do sukcesu w kreowania innowacyjności jest przede wszystkim zmiana kulturowa po stronie nauki i biznesu, a zwłaszcza motywacja do wspólnych działań w tym obszarze. Chodzi tu nie tylko o osiągnięcie finansowych czy ilościowych wskaźników, ale przede wszystkim o faktyczne zrozumienie, że innowacje są najlepszą dźwignią do budowania silnej i konkurencyjnej gospodarki.”

Jolanta Kokosińska, partner, lider zespołu Innowacje i B+R

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas