PwC w Polsce poszerza zakres usług o licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne

PwC w Polsce otworzyło spółkę dedykowaną pełnieniu funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Nową spółkę PwC, świadczącą usługi licencjonowanego doradztwa restrukturyzacyjnego, tworzą doświadczeni eksperci z zespołu ds. finansowania i restrukturyzacji PwC oraz kancelarii prawnej PwC Legal.

W projektach restrukturyzacyjnych niezbędne jest kompleksowe podejście. Poza aspektem prawnym, który jest niezwykle istotny, fundamentalne jest również wsparcie biznesowe. Doświadczenie z zakresu restrukturyzacji finansowej i operacyjnej połączone ze specjalistyczną wiedzą sektorową są kluczowym czynnikiem powodzenia złożonych procesów restrukturyzacyjnych” – mówi Paweł Dżurak, partner w PwC, lider zespołu ds. finansowania i restrukturyzacji.

Nowo otwarta spółka w ramach świadczonych usług będzie mogła występować w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych w roli nadzorcy, zarządcy lub syndyka.

Polski rynek restrukturyzacji dojrzewa i zmierza w kierunku charakterystycznym dla rynków zachodnich. Mając to na uwadze i dysponując niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem uznaliśmy świadczenie usług z zakresu licencjonowanego doradztwa restrukturyzacyjnego za naturalną drogę rozwoju” – dodaje Borys Drajczyk, menedżer w zespole ds. finansowania i restrukturyzacji, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja prawa upadłościowego. Celem zmian było promowanie polityki drugiej szansy oraz odwrócenie niekorzystnego trendu ogłaszania upadłości likwidacyjnych.

Obowiązujące od stycznia tego roku zmiany stworzyły szereg nowych możliwości działania dla dłużników i ich wierzycieli. Przewidujemy, że w najbliższym czasie obserwować będziemy wzrost zainteresowania postępowaniami restrukturyzacyjnymi i w związku z tym wzrost zapotrzebowania na kompleksowe usługi w tym zakresie” – podsumowuje Cezary Żelaźnicki, wspólnik zarządzający kancelarią PwC Legal.

Podmioty z sieci PwC występują w różnych rolach w nadzorowanych przez sądy postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych w szeregu państw Europy Zachodniej, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Rumunii.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji
Tel.: +48 601 289 381
Email

Michał Gołębiewski
Młodszy Menedżer ds. PR
Tel.: +48 519 504 245
Email

Obserwuj nas