Awans Polski w zestawieniu Paying Taxes. Polski system podatkowy coraz mniej skomplikowany

Jak wynika z najnowszego raportu „Paying Taxes 2017”,  przygotowanego przez PwC i Bank Światowy, Polska pod względem skomplikowania systemu podatkowego zajmuje obecnie 47. miejsce, co oznacza awans o 11 pozycji w porównaniu z zestawieniem z zeszłego roku. Na pierwszym miejscu rankingu „Paying Taxes 2017” uplasował się Katar.

Wyniki raportu PwC i Banku Światowego wskazują, że przeciętnie polski przedsiębiorca dokonywał w 2015 r. 7 płatności podatku rocznie, poświęcając na spełnienie wszystkich podatkowych wymogów 271 godzin rocznie (oba wskaźniki takie same jak w poprzedniej edycji raportu). Całkowita stopa podatkowa dla Polski wynosi 40,4% (w poprzedniej edycji wskaźnik ten plasował się na poziomie 40,3 %). Na tle danych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska wypada stosunkowo dobrze z liczbą rocznych płatności (średnia dla UE i EFTA to 11,8) oraz całkowitą stopą podatkową (w UE i EFTA 40,3%). Zdecydowanie słabiej wygląda jednak porównanie liczby godzin spędzonych na sprawach podatkowych – średnia dla krajów UE i EFTA to 164 godziny.

„Wyniki najnowszego badania Paying Taxes potwierdzają, że polski system podatkowy sukcesywnie zmienia się na lepsze. Jeszcze dwa lata temu w zestawieniu dla wszystkich badanych krajów byliśmy na 87. pozycji. Awans zawdzięczamy m.in. konsekwentnie realizowanemu programowi e-administracji. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia, m.in. w zakresie trwałości i konsekwencji prawa podatkowego, co uwidacznia się na przykład w niezmiennie dużej liczbie godzin, jakie przedsiębiorcy poświęcają na dokonywanie płatności.”

Tomasz Barańczyk, partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC

Najważniejsze wnioski z raportu "Paying Taxes 2017" dla krajów UE i EFTA

  • W 2015 r. średniej wielkości spółka w regionie UE i EFTA była opodatkowana średnią łączną stawką opodatkowania w wysokości 40,3%.
  • Średni czas potrzebny na spełnienie wymogów w regionie UE i EFTA wynosi 164 godziny i jest o 87 godzin krótszy od średniej światowej (251 godzin); jest też najniższy wśród wszystkich regionów poza Bliskim Wschodem (157 godzin). Tylko w 32 krajach czas potrzebny na spełnienie wymogów jest dłuższy od średniej światowej.
  • Z uwagi na powszechne stosowanie elektronicznych systemów składania dokumentów i dokonywania płatności, wskaźnik liczby płatności w regionie, wynoszący 11,8, jest najniższy spośród wszystkich regionów, oprócz Ameryki Północnej. Jednak region UE i EFTA był jedynym, w którym liczba płatności wzrosła z uwagi na wprowadzenie podatku, dla którego nie można składać dokumentacji, ani którego nie można opłacać elektronicznie.
  • W 2015 r. łączna stawka podatkowa spadła o 0,4 punktu procentowego, czas na spełnienie wymogów został ograniczony o 3 godziny, a wskaźnik liczby płatności wzrósł o 0,3. Postępy reform w zakresie elektronicznego składania deklaracji i płatności, głównie w Portugalii, we Włoszech i na Łotwie, prowadzą do dalszego obniżenia wskaźnika czasu potrzebnego na spełnienie wymogów.
  • W 21 krajach regionu przeprowadzono reformy, które miały wpływ na łączną stawkę podatkową. Zmiany były kwotowo niewielkie i dotyczyły całego spektrum podatków: dochodowych, pracowniczych i innych. Obraz jest niejednolity, gdyż w 11 gospodarkach łączna stawka podatkowa została obniżona, a w 10 wzrosła.
  • Największy spadek łącznej stawki podatkowej nastąpił w San Marino, o 5,1 pkt. proc., do 35,4%, gdyż przykładowa spółka korzysta z nowej, niższej stawki podatku dochodowego od osób prawnych nakładanego na nowe spółki. Największy wzrost łącznej stawki podatkowej wystąpił na Malcie, o 2,4 pkt. proc., do 43,8%, z uwagi na zastąpienie podatku od zysków kapitałowych podatkiem od przeniesienia majątku.
  • W 2015 r. podatki pracownicze i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców nadal stanowiły największą część średniej łącznej stawki podatkowej w regionie (65%) i wymagały najdłuższego czasu na spełnienie obowiązków (46%), ale odpowiadają za jedynie 25% wskaźnika liczby płatności. 
  • Średni czas na spełnienie wymogów dotyczących wniosku o zwrot VAT w regionie wynosi 7,1 godzin, a uzyskanie zwrotu VAT wymaga średnio 14,8 tygodni. W Chorwacji, Niemczech, na Łotwie, w Holandii, Hiszpanii i na Malcie zwrot VAT nie wymaga dodatkowego czasu, jako że wniosek składany jest na standardowej deklaracji VAT. 
     

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji
Tel.: +48 601 289 381
Email

Michał Gołębiewski
Młodszy Menedżer ds. PR
Tel.: +48 519 504 245
Email

Obserwuj nas