Kluczowe trendy w sektorze ochrony zdrowia w Polsce

Dużo mówi się o telemedycynie, która może znacząco zmienić sposób korzystania z opieki zdrowotnej.

Wyzwania polskiej ochrony zdrowia sięgają jednak znacznie dalej i nie wiążą się jedynie z nowymi technologiami – twierdzą eksperci PwC w analizie „Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017”. Ich zdaniem system ochrony zdrowia w Polsce wymaga reorganizacji w wielu obszarach, w tym między innymi: racjonalizacji obecnych wydatków, zakresu świadczonych usług, typu oraz wielkości wykorzystywanej infrastruktury, wdrożenia mechanizmów kontrolnych.
 

  • W Polsce działa ok. 800 szpitali, a w nich ok. 220 tysięcy łóżek szpitalnych, co daje blisko 6 łóżek szpitalnych na tysiąc mieszkańców. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. 
  • W Polsce funkcjonuje 198 sanatoriów, 52 szpitale uzdrowiskowe oraz 1800 obiektów opieki długoterminowej, co daje 172 tysiące łóżek w tych obiektach.
  • Doba pobytu w obiektach typu sanatorium czy szpital uzdrowiskowy kosztuje system od 100 zł, podczas gdy w szpitalu od 300 do 500 zł.
  • Koszty działania podmiotów leczniczych to przede wszystkim: koszty personelu (ok. 52%), koszty usług zewnętrznych, w tym żywienia pacjentów (ok. 24%), koszty materiałów (ok. 18%), koszty amortyzacji infrastruktury (ok. 4%), koszty zarządu i administracji (ok. 2%).
  • Uzyskanie korzyści skali w obszarach takich jak wspólne zakupy, centralizacja IT, centralizacja administracji oraz funkcji wsparcia – umożliwia uzyskanie oszczędności kosztowych rzędu 10-15% rocznie.
  • Liczba osób w wieku 65+ w Polsce wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat o ok. 3 mln, czyli do 8,5 mln osób.
  • Turystyka medyczna rozwija się w Europie Środkowo-Wschodniej w tempie ok. 12-15% rocznie. Do Polski już teraz przyjeżdża niemal 400 tysięcy pacjentów zagranicznych rocznie.
  • Wartość rynku szpitalnego pacjentów zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej szacuje się na ok. 400 mln zł, co daje ok 26,5 tysięcy pacjentów szpitalnych rocznie, z czego ok. 6-8 tysięcy przypada na Polskę.
  • 60% pacjentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest zainteresowana korzystaniem z rozwiązań telemedycznych, przede wszystkim z: telekonsultacji, telemonitoringu, telediagnostyki i telerehabilitacji.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji
Tel.: +48 601 289 381
Email

Michał Gołębiewski
Młodszy Menedżer ds. PR
Tel.: +48 519 504 245
Email

Obserwuj nas