Ustawa hazardowa - nowelizacja ustawy o grach losowych

1 kwietnia br. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o grach hazardowych.

Jej zapisy nie dotyczą jedynie firm z branży hazardowej, ale także tych, które organizują loterie promocyjne, loterie audioteksowe i konkursy. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy grożą wysokie kary pieniężne, nie tylko dla samych spółek będących organizatorami loterii lub konkursów, ale także dla członków zarządów tych spółek – podkreślają eksperci PwC.

W myśl nowej ustawy o grach hazardowych, która zacznie obowiązywać 1 kwietnia 2017 r. grami losowymi są gry, w tym urządzane przez Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. W konkursach natomiast, które nie podlegają przepisom ustawy, nagrody przyznawane są za wykonanie określonej czynności lub dzieła, a kryterium ich przyznania są wiedza, umiejętności lub najlepsze wykonanie określonego zadania przez uczestnika.

„Stosowanie w praktyce ustawy o grach hazardowych może sprawić organizatorom loterii i konkursów spore problemy, ponieważ nie znajdziemy w niej chociażby definicji losowości, która jest głównym czynnikiem odróżniającym konkurs od loterii. Element losowości, czy przypadku, pojawiający się na którymkolwiek etapie konkursu, może być wystarczającym powodem do zakwalifikowania takiego przedsięwzięcia jako loterii, to zaś nakłada na organizatorów szereg dodatkowych, rygorystycznych wymogów.”

Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający kancelarią PwC Legal

Organizacja konkursu jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego, a sam konkurs oparty jest na konstrukcji przyrzeczenia publicznego. Z praktycznego punktu widzenia konieczne jest przygotowanie regulaminu konkursu precyzyjnie określającego zasady jego przeprowadzenia, natomiast brak jest innych szczególnych obowiązków prawnych związanych z organizacją konkursu, w tym nie jest konieczne uzyskanie dodatkowego zezwolenia.

Organizacja loterii promocyjnych i audiotekstowych w pełni podlega regulacjom zawartym w nowelizacji ustawy o grach hazardowych. Do ich przeprowadzenia konieczne jest m.in. uzyskanie zezwolenia właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na przeprowadzenia planowanego przedsięwzięcia oraz opracowanie szczegółowego regulaminu, który musi być zatwierdzony przez organ wydający zezwolenie.

Nowelizacja ustawy zmniejsza niektóre obciążania administracyjne związane z przeprowadzaniem gier hazardowych, w tym loterii, likwidując chociażby obowiązek posiadania świadectw zawodowych przez osoby zaangażowane w nadzorowanie gier hazardowych i zastępując ten obowiązek koniecznością odbycia odpowiednich szkoleń.

Natomiast istotne zmiany zostały wprowadzone w zakresie kar administracyjnych dla organizatorów loterii. Do tej pory organizatorzy ponosili tego rodzaju odpowiedzialność wyłącznie w przypadku przeprowadzenia loterii bez zezwolenia, zaś wymierzana w takiej sytuacji kara pieniężna była równą wysokości 100% przychodu uzyskanego z przeprowadzonej gry. Nowelizacja ustawy wprowadza surowsze kary, tj. karę w wysokości 5-krotności opłaty za wydanie zezwolenia w przypadku loterii przeprowadzonej bez zezwolenia (faktycznie równą 50% wartości puli nagród w danej loterii) i nową karę w wysokości do 200 tys. zł za prowadzenie loterii z naruszenie warunków uzyskanego zezwolenia lub z naruszeniem przepisów ustawy o grach hazardowych. Dodatkowo, oprócz kar nakładanych na organizatorów loterii, nowe regulacje przewidują także sankcje dla członków zarządu organizatora – za urządzanie gier hazardowych, w tym loterii, bez koncesji, zezwolenia lub wymaganego zgłoszenia grozi im kara do 100 tys. zł. 

„Nowelizacja ustawy o grach hazardowych w zakresie dotyczącym organizacji loterii jest krokiem w dobrą stronę, dostosowując przepisy ustawy do praktyki organów celnych, polegającej na dopuszczeniu możliwości organizacji loterii promocyjnych w Internecie. Niestety nie wszystkie kwestie budzące praktyczne wątpliwości, np. w zakresie konieczności rejestracji urządzeń technicznych wykorzystywanych do wyłonienia zwycięzcy, zostały wprost uregulowane w znowelizowanej ustawie. W tym zakresie wydaje się, że wskazana byłaby jeszcze jedna nowelizacja, która wyłączyłaby stosowanie określonych, najbardziej problematycznych obowiązków wynikających z ustawy wobec organizatorów loterii promocyjnych i audiotekstowych, które ze względu na swój charakter i cele, nie muszą podlegać aż tak silnemu nadzorowi ze strony organów państwowych jak inne gry hazardowe.”

Artur Gątowski, radca prawny w kancelarii PwC Legal

Nowe przepisy regulują także organizację gier hazardowych w Internecie, wprowadzając monopol państwa na organizację loterii on-line, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych oraz gier na automatach poza kasynami gry. Konkursy nie zostały natomiast objęte żadnymi dodatkowymi ograniczeniami.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas