Wpływy do budżetu państwa z cen transferowych mogą być większe niż zakładane szacunki Ministerstwa Finansów

Rozpoczęta w poprzednim roku zwiększona aktywność administracji skarbowej w obszarze cen transferowych nie dotyczy już tylko dużych przedsiębiorstw, ale coraz częściej także średnich firm. Z prognozy ekspertów firmy doradczej PwC wynika, że wpływy do budżetu państwa z cen transferowych mogą być istotnie większe od tych zakładanych przez ministerstwo Finansów na 2017 r. To efekt m.in. coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, którymi dysponuje KAS, a także nowych wymogów dla przedsiębiorców.
 

Ceny transferowe pozostają kluczowym obszarem zainteresowania Krajowej Administracji Skarbowej. Przeciwdziałanie przerzucaniu dochodów do innych jurysdykcji jest zadeklarowanym celem KAS i Ministerstwa Finansów. Dlatego w porównaniu do 2015 roku liczba postępowań kontrolnych dotyczących cen transferowych prowadzonych i zakończonych ustaleniami w 2016 r. wzrosła odpowiednio o 36% i 119%. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w marcu 2017 r. w toku było 457 postępowań kontrolnych dotyczących cen transferowych i optymalizacji podatkowych (dla porównania – w całym 2016 r. liczba ta wyniosła 315). Eksperci PwC zauważają, że działania administracji skarbowej są dużo bardziej skuteczne, m.in. dzięki dokonywaniu własnych analiz porównawczych, selekcji zagadnień do kontroli, czy objęciu zakresem kontroli nowych aspektów. 

Naturalnie, priorytetowe traktowanie cen transferowych przez władze i wzrost liczby kontroli powoduje, że kwestia ta przestała ograniczać się do największych, globalnych graczy. Kontrole cen transferowych w przedsiębiorstwach średniej wielkości nie są rzadkością i również w takich firmach potrafią przybrać bardzo niekorzystny obrót. Zarazem wśród tej grupy wiele firm nadal nie jest przygotowanych na kontrolę i jest ona dla nich istotnym obciążeniem (również organizacyjnym). W efekcie argumenty wspierające stanowisko podatnika nie są przedstawiane lub są przedstawiane zbyt późno”– mówi Piotr Wiewiórka, partner w PwC, lider zespołu ds. cen transferowych.

Skuteczność działania administracji skarbowej wspierają także zmiany strukturalne i kadrowe, tj. powołanie od 1 marca 2017 KAS, czy stworzenie specjalnego departamentu w MF ds. cen transferowych. Efektem tego są zwiększone dochody do budżetu państwa z cen transferowych. Jak wynika z prognozy ekspertów PwC w tym roku mogą być one większe o ok. pół mld złotych niż zakłada to plan Ministerstwa Finansów.

Tworzenie nowych struktur na poziomie centralnym ma na celu poprawę efektywności ściągalności podatku dochodowego w Polsce. Działania te wpisują się w ogólnoświatowe trendy. Doszacowanie cen transferowych powoduje jednocześnie powstanie podwójnego opodatkowania, a Polska poprzez zawarte umowy międzynarodowe jest zobowiązana do eliminowania podwójnego opodatkowania” – zauważa Monika Laskowska, partner w PwC.

Główne obszary zainteresowania i nowe obowiązki

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów PwC, większość kontroli w zakresie cen transferowych nie ogranicza się już do sprawdzenia, czy dana firma posiada dokumentację cen transferowych. Obecnie kluczowym celem kontroli jest merytoryczna weryfikacja tych dokumentów. Kontrolujący są przygotowywani do obsługi tematów z zakresu cen transferowych, co jest widoczne w metodologii prowadzenia kontroli. Dodatkowo, inspektorzy oczekują przedłożenia analiz potwierdzających rynkowy poziom cen. Jeżeli wysuną wobec analizy podatnika zastrzeżenia, bądź analizy nie sporządzono, organ KAS przeprowadza własną.

Zdaniem ekspertów PwC nowe wymogi w zakresie dokumentacji cen transferowych dostarczą KAS dodatkowych narzędzi na potrzeby prowadzenia kontroli cen transferowych. Dokumentacja lokalna musi zawierać więcej informacji niż dotychczas (w tym wyniki analiz porównawczych). Szerszy zakres danych pozwoli organom łatwiej identyfikować zagadnienia do badania. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych ma służyć zapewnieniu, iż wszyscy podatnicy przygotują dokumentację. Niezłożenie oświadczenia może stanowić „zaproszenie” do kontroli przez podatnika. Z kolei deklaracja CIT-TP będzie stanowić narzędzie selekcji podatników do kontroli, a dokument Country-by-Country Report (informacja o grupie podmiotów) pozwoli na identyfikację w jakich jurysdykcjach angażowanych jest najwięcej aktywów i które podmioty pełnią najważniejsze funkcje w grupie na potrzeby alokacji dochodu.

Polska nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o koncentrację na kwestii cen transferowych. Przeciwnie, wszystkie rozwinięte gospodarki postępują w podobny sposób. Stąd w krótkim okresie powinniśmy spodziewać się dalszego wzmocnienia współpracy między krajami. Nasze władze powinny więc być przygotowane na podążanie za światowymi trendami - nie tylko częstsze wykorzystanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo podatnikom, ale też tworzenie nowych” – podsumowuje Piotr Wiewiórka, partner w PwC.

 

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska
Tel.: +48 601 289 381
Email

Michał Gołębiewski
Menedżer ds. PR, PwC Polska
Tel.: +48 519 504 245
Email

Obserwuj nas