Sektor mediów i rozrywki w Polsce będzie wart 11,5 mld dolarów w 2021 roku

Rynek mediów i rozrywki w Polsce będzie rozwijał się w tempie 3,3%, by w 2021 r. osiągnąć wartość niemal 11,5 mld dol. – wynika z najnowszej edycji raportu firmy doradczej PwC „Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021” (Entertainment and Media Outlook)

Na przełomie roku może dojść do historycznej zmiany -  wydatki na reklamę internetową w Polsce przekroczą wydatki na reklamę TV. Dojdzie do tego znacznie szybciej niż wcześniej prognozowano, głównie za sprawą wzrostu znaczenia rynku reklamy na urządzeniach  mobilnych. Po raz pierwszy PwC oszacowało także wartość branży e-sportu. 

Jak wynika z raportu PwC średnie tempo rozwoju rynku mediów i rozrywki na świecie w perspektywie kolejnych 5 lat wyniesie 4,2%. Jeżeli chodzi o Polskę wzrost będzie poniżej tego poziomu – średniorocznie osiągnie poziom 3,34%, zaś przychody sektora w 2021 roku wyniosą 11,47 mld dolarów (wobec 10 mld dol. w 2017 r.). Duży wpływ w tym roku na ocenę wielkości rynku mają potencjalne zmiany regulacyjne samego rynku mediów, w szczególności możliwe ograniczenia reklamy istotnych dla tego segmentu grup produktów.

„Transformacja cyfrowa i związane z nią konsekwencje nie omijają branży mediów i rozrywki. Dotyczy to przede wszystkim zmieniających się potrzeb i przyzwyczajeń konsumentów. Nowe pokolenie, tzw. digital natives, od początku przyzwyczajone do korzystania z technologii cyfrowych, wywiera coraz większy wpływ na ten sektor. Dla obecnych na rynku graczy oznacza to konieczność zmiany obecnych modeli biznesowych lub wręcz stworzenia zupełnie nowych”.

Adam Krasoń, prezes PwC Polska


Reklama internetowa i telewizyjna 

Rok 2017 może przynieść prawdziwy przełom na rynku reklamy. Po raz pierwszy wartość reklamy internetowej ma szansę przewyższyć wartość reklamy telewizyjnej. Może do tego dojść na przełomie tego i przyszłego roku. Choć segment telewizyjny będzie rósł, to dynamiczny rozwój reklamy internetowej – głównie za sprawą mobile i mediów społecznościowych - zapewni trwale rosnącą dominację internetu na rynku reklamy.

W 2016 roku wartość rynku reklamy telewizyjnej wynosiła 896 mln dolarów. W kolejnych latach średnioroczny wzrost wyniesie 0,8%, a cały segment w 2021 r. osiągnie wartość 932 mln dol. Z kolei tempo rozwoju rynku reklamy internetowej będzie dwucyfrowe, dlatego jego wartość z 838 mln dol. obecnie do 2021 r. zmieni się na 1,5 mld dol. 

„W ciągu najbliższych pięciu lat wydatki na reklamę internetową będą nadal rosły w najszybszym tempie, ponad dwukrotnie przekraczając tempo wzrostu całego rynku reklamowego. Będzie to oczywiście skorelowane z rosnącą rolą internetu, za pośrednictwem którego konsumujemy coraz więcej treści medialnych i rozrywkowych. Siłą napędową rozwoju pozostanie również dynamicznie rosnący segment reklam na urządzenia mobilne. Jednocześnie prognozy wzrostu rynku reklamy telewizyjnej wydają się być mniej optymistyczne, przede wszystkim ze względu na szybsze przenoszenie konsumpcji treści wideo do internetu oraz ryzyka związane z potencjalnymi regulacjami samego rynku mediów oraz możliwymi ograniczeniami reklamy ważnych dla tego segmentu grup produktów”.

Paweł Wesołowski, partner w PwC, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce


Telewizja i treści wideo

Polski segment wideo w internecie będzie rozwijał się dynamicznie osiągając średnioroczne tempo wzrostu 12,2% i wartość 157 milionów dolarów w 2021 roku. Cały czas obserwować będziemy odwrót od nośników fizycznych - rynek sprzedaży i wypożyczania płyt DVD oraz Blu-ray będzie się kurczył. To spowoduje, że już w tym roku przychody z wideo w sieci po raz pierwszy przewyższą przychody z wideo domowego na nośnikach fizycznych (104 wobec 98 milionów dolarów).

Zdaniem ekspertów PwC jeszcze szybszy rozwój tego segmentu od lat hamuje niestety brak skutecznych rozwiązań pozwalających walczyć z piractwem w sieci. Jak wynika z raportu PwC „Wideo: więcej, szybciej, lepiej” z marca 2017 roku 33% ankietowanych internautów w Polsce było zdania, że treści udostępniane w sieci co do zasady powinny być bezpłatne.

Z kolei polski rynek płatnej telewizji cechuje duża dojrzałość i nasycenie. Płatna telewizja dociera obecnie do ponad 70% gospodarstw domowych. To powoduje, że liczba jej odbiorców będzie rosła bardzo powoli i sięgnie w 2021 roku 11,2 mln gospodarstw domowych. Oznacza to, że średnioroczna stopa wzrostu wyniesie w badanym okresie zaledwie 0,1%. Z uwagi na powolny wzrost operatorzy koncentrują się obecnie na zwiększaniu przychodów z istniejących klientów. Dzięki tym działaniom w 2021 ich wpływy osiągną pułap 1,75 mld dolarów, wobec 1,72 mld obecnie.

Jeżeli chodzi o telewizyjne sieci satelitarne, to na koniec 2016 roku docierały one do 5,93 mln gospodarstw domowych. Za sprawą średniorocznej stopy spadku wynoszącej -0,5%, wartość ta zmaleje do 5,8 mln w 2021 roku, wciąż jednak utrzyma się ich przewaga nad sieciami kablowymi, które w okresie objętym prognozą nie urosną. Jednocześnie  cały czas na znaczeniu zyskuje technologia IPTV (przesyłania sygnału telewizyjnego za pośrednictwem internetu). W tym obszarze średnioroczna stopa wzrostu wyniesie aż 7,1% i w 2021 roku z tego rodzaju rozwiązań korzystać będzie ponad 611 tys. abonentów.

Gazety i czasopisma

Trend spadkowy w sektorze polskiej prasy codziennej nadal będzie się utrzymywał. Główną przyczyną tej sytuacji jest odpływ czytelników do internetu. W 2021 r. przeciętny nakład dzienny będzie topniał w średniorocznym tempie 6,8% . Skurczą się również przychody, z 377 mln dolarów w 2016 roku do 346 mln dolarów w 2021.

Dostrzegając zmianę preferencji czytelników, polscy wydawcy stosunkowo wcześnie zaczęli pobierać opłaty za dostęp do artykułów w wersji cyfrowej. Z szacunków PwC wynika, że przychody te będą w dalszym ciągu rosły (średniorocznie w tempie 15,3%), w 2021 osiągając wartość ¼ nakładu papierowego.

Z kolei wartość rynku czasopism w Polsce w 2021 roku wyniesie 418 mln dol., co oznacza spadek o 4% w porównaniu do 2016 roku (433 mln dol.). Jeżeli chodzi o nakład cyfrowy to wciąż pozostanie on ograniczony (8,4% przychodu w przypadku czasopism konsumenckich). Z uwagi na spadek przychodów z reklam drukowanych (z 77 mln w 2016 roku do 49 mln dol. w 2021 roku) zwiększać się będzie znaczenie portali internetowych należących do magazynów.

E-sporty coraz popularniejsze

Po raz pierwszy PwC w swoim raporcie przeanalizowało branżę e-sportu, która coraz szybciej zyskuje na wartości. E-sport to forma współzawodnictwa, prowadzona za pośrednictwem systemów elektronicznych, zasadniczo obejmująca gry wideo. Najczęściej rywalizacja prowadzona jest w formie zorganizowanych konkursów gier. Biorący udział w turniejach walczą w takich kategoriach jak strategie czasu rzeczywistego, walki, czy gier FPS. E-sport szybko przechodzi ewolucję od hobby do dziedziny przypominającej sporty tradycyjne (ligi, duże wydarzenia, sponsoring).

Według szacunków PwC pomiędzy 2012 i 2021 rokiem wartość 10 kluczowych rynków e-sportów zwiększy się ponad 20-krotnie. Ten imponujący rozwój oznacza, że w 2021 r. będą one warte 874 mln dolarów, a w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (gdzie Polska jest czołowym rynkiem) aż 16 mln dolarów.

O raporcie „Entertainment and Media Outlook”

Raport „Entertainment and Media Outlook” to przygotowywana co roku przez PwC kompleksowa analiza branży mediów i rozrywki, zarówno w ujęciu globalnym, jak też w rozbiciu na 54 krajowe rynki. Zawiera szczegółowy opis obecnej sytuacji w sektorze oraz prognozę jego rozwoju na kolejne 5 lat, w podziale na 17 segmentów.
 

Raport „Entertainment and Media Outlook”

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższą jakość usług w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Spółki PwC  w Polsce zatrudniają ponad 3 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  
 

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas