Globalne przychody PwC wzrosły o 10% do 41,3 mld dol. Wzrost przychodów spółek PwC w Polsce wyniósł 17%

Globalne przychody brutto firmy doradczej PwC w minionym roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2018 r. wyniosły rekordowe 41,3 mld dol., co oznacza wzrost o 10% w stosunku do poprzedniego analogicznego okresu i 21. rok wzrostu z rzędu. Polskie spółki PwC w tym samym czasie osiągnęły dwucyfrowy wzrost przychodów, który wyniósł 17%.


PwC w Polsce w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2018 r. zwiększyło przychody o 17% w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem. Firma jest obecna w Polsce od ponad 27 lat, posiada 8 biur regionalnych: w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku (zespół niemal 500 ekspertów wspierający klientów z całego świata w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) i dwa Service Delivery Center – w Katowicach i Opolu.

Kierujemy się zasadą budowania społecznego zaufania i rozwiązywania kluczowych problemów współczesnego świata. Dlatego wzmacniamy zarówno jakość naszych dotychczasowych usług doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu, a także bardzo mocno skupiamy się na rozwoju usług związanych z transformacją cyfrową. By sprostać szybko zmieniającej się rzeczywistości przyciągamy do firmy najlepsze talenty. W Polsce zatrudniamy już 4 700 osób.

Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce

W ostatnim Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” PwC zajęło pierwsze miejsce w kategorii „Największa firma doradztwa podatkowego 2017”. Najwyższą lokatę zanotowaliśmy także w Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” i „Gazety Giełdy Parkiet” w kategorii „Najlepsza firma audytorska w Polsce 2017”. Dodatkowo, polski zespół ekspertów, który opracował Tax Fraud Prevention Platform, narzędzie dla przedsiębiorców minimalizujące ryzyko związane z wyłudzaniem podatku VAT, zwyciężył w międzynarodowym konkursie PwC Global Innovation Challenge 2018.

Łączne globalne przychody PwC za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 r. wyniosły 41,3 mld dol., co stanowi wzrost o 10%. To 21. rok z rzędu pozytywnego trendu. Dzięki inwestycjom w jakość usług, nowe technologie oraz talenty, wzrost zanotowały wszystkie regiony. Największy w Azji (15%), 12% na Bliskim Wschodzie i w Afryce, 10% w Europie Środkowo-Wschodniej, 7% w regionie Azji i Pacyfiku, 6% w Europie Zachodniej i 4% w Ameryce Północnej i Południowej.

Liczba pracowników PwC na świecie w ciągu ostatniego roku finansowego wzrosła o 6% i obecnie wynosi ponad 250 tys. osób.

Rozwój technologii zmienia zarówno PwC, jak też cały świat biznesu. Jednym z naszych priorytetów jest wdrażanie najlepszych rozwiązań technologicznych dla naszych interesariuszy. Do 2019 r. w sumie zainwestujemy ponad 1 mld dol. w rozwiązania chmurowe, co pomoże nam zwiększyć jakość i efektywność naszych usług.

Bob Moritz, prezes PricewaterhouseCoopers International Ltd

Budujemy zaufanie i rozwiązujemy kluczowe problemy

Celem PwC jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów współczesnego świata, dlatego angażujemy się w liczne inicjatywy z obszaru edukacji i społecznej odpowiedzialności biznesu.

PwC wspólnie z Oxentia (Oxford’s Global Innovation Consultancy) na zlecenie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego realizuje projekt Smart Factories, którego celem jest stworzenie Digital Innovation Hub (DIH, Cyfrowy Ośrodek Innowacji) w każdym kraju Unii Europejskiej. Wybrane 34 podmioty, w tym aż 8 z Polski,  otrzymało wsparcie w postaci indywidualnych szkoleń, warsztatów i spotkań z mentorami. W minionym roku przyjrzeliśmy się bliżej także tematowi poprawy stanu środowiska naturalnego i przeciwdziałania powstawania smogu. W raporcie „Walka o czyste powietrze” przeanalizowaliśmy działania polskich metropolii w tym zakresie rekomendując przy tym najbardziej skutecznie rozwiązania, a w raporcie „Domy ubóstwa. Warunki mieszkaniowe osób ubogich”, przygotowanym wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym i Stowarzyszeniem Wiosna, opisaliśmy problem ubóstwa energetycznego na przykładzie mieszkańców Małopolski.

Razem z „Dziennikiem Gazetą Prawną” zrealizowaliśmy akcję „Proste podatki”, wskazując na potrzebę uproszczenia i doprecyzowania systemu podatkowego w Polsce. Z kolei we współpracy z Global Compact Network Poland i Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego przygotowaliśmy 3. edycję programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020”, analizując najbardziej skuteczne mechanizmy ograniczania skali nielegalnych działań w branży paliwowej.

W tym roku wspólnie z partnerami rozpoczęliśmy w PwC we Wrocławiu nowy program wolontariacki – Akademia BIZnES Class. Program wspiera podmioty ekonomii społecznej w skuteczniejszym funkcjonowaniu na otwartym rynku oraz we wdrożeniu innowacyjnych produktów i usług. Wspieramy także młodych naukowców w ramach programu E(x)plory. Jest to program mentoringowy realizowany wspólnie przez PwC i Startup Hub Poland. Ideą E(x)plory jest pomoc młodym polskim naukowcom w realizacji innowacyjnych projektów naukowych i ich promocja na arenie międzynarodowej. Podopieczni programu to zdolna młodzież z gimnazjów i liceów oraz studenci pierwszych lat studiów.

Od 2010 r. wspólnie z Fundacją Szkoła Liderów realizujemy projekt „Dwa Sektory - Jedna Wizja”, wspierając organizacje pozarządowe poprzez rozwój ich liderów. Program polega na indywidualnej pracy doświadczonego pracownika kadry menadżerskiej PwC z wybranym liderem organizacji pozarządowej w ramach sesji rozwojowych.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas