34 Digital Innovation Hubs zakwalifikowanych do programu Smart Factories otrzyma wsparcie PwC i Oxentia

Celem projektu Smart Factories, realizowanego przez Komisję Europejską dla Parlamentu Europejskiego we współpracy z PwC i Oxentia (Oxford’s Global Innovation Consultancy), jest stworzenie Digital Innovation Hub (DIH, Cyfrowy Ośrodek Innowacji) w każdym kraju Unii Europejskiej. Do kolejnego etapu programu zakwalifikowały się 34 takie podmioty, w tym aż 8 z Polski. Otrzymają one wsparcie w postaci indywidualnych szkoleń, warsztatów i spotkań z mentorami.  

Projekt Smart Factories, kierowany do 13 „nowych” krajów UE, to część unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu, tym bardziej istotnej, bo dzięki wykorzystaniu nowych technologii europejski sektor przemysłowy może wygenerować dodatkowe 110 mld euro przychodu rocznie. Jego celem jest stworzenie sieci Digital Innovation Hubs (DIH) i zapewnienie im programu szkoleń podnoszących ich efektywność. W myśl strategii Komisji Europejskiej do 2020 roku każdy z krajów UE powinien mieć przynajmniej jeden Digital Innovation Hub na swoim terenie. 

Ogromne zainteresowanie naszym projektem, oferującym wsparcie merytoryczne, a nie finansowe, przerosło oczekiwania nasze i Komisji Europejskiej. To dowód na to, że dostęp do wiedzy ekspertów oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami mogą być cenniejsze dla podmiotów otoczenia biznesu niż krótkotrwałe finansowanie. Cieszę się, że PwC uczestniczy w tej inicjatywie i przyczynia się do transformacji technologicznej małych i średnich przedsiębiorstw w naszej części Europy.

Agnieszka Gajewska, partner w PwC, lider zespołu ds. sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej

Spośród wszystkich 137 zgłoszeń wybrano 34 podmioty, których kompetencje, zasoby oraz strategia realizowania funkcji Digital Innovation Hub w przyszłości najlepiej odpowiadały potrzebom danego kraju. Najwięcej DIHów wybranych do projektu pochodzi z Polski (8), Rumunii (5) oraz Bułgarii, Chorwacji i Słowacji (po 3 w każdym z tych krajów).

Liczba aplikacji do projektu Smart Factories jasno pokazuje, że w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest wiele podmiotów zainteresowanych wzmacnianiem swoich kompetencji oraz efektywności w obszarze cyfryzacji. Zaplanowane na kolejne tygodnie warsztaty i szkolenia są merytoryczną odpowiedzią na te potrzeby, wpisującą się w unijny program digitalizacji przemysłu.

Beata Cichocka-Tylman, dyrektor w zespole innowacji i B+R w PwC

Wybrane podmioty przejdą przez dopasowany do ich potrzeb cykl szkoleń i warsztatów realizowany wspólnie przez PwC i Oxentia, obejmujący także spotkania z mentorami, podczas których uczestnicy będą rozwijać swoje business plany. Rozpoczęcie programu indywidulanych szkoleń planowane jest na przełomie lutego i marca 2018 r.

Podmioty z Polski zakwalifikowane do projektu Smart Factories:

Nazwa DIHu Koordynator DIHu

Digital Innovation Hub Świerk (DIHS)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

3Hub - Pomeranian Digital Innovation Hub

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Silesia Competence Centre Industry 4.0 SCCI 4.0

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Koordynator Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz Politechnika Śląska

KTP Digital Innovation Hub (KTP DIH)

Krakowski Park Technologiczny

HPC4Poland

IBCh PAS - Poznan Supercomputing and Networking Centre

IoT North Poland HuB, IoTNP

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Automation and Robotics Hub (ARH)

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cybersec HUB

Instytut Kościuszki

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska
Tel.: +48 601 289 381
Email

Michał Gołębiewski
Menedżer ds. PR, PwC Polska
Tel.: +48 519 504 245
Email

Obserwuj nas