PwC partnerem pierwszej edycji rozdania nagród Emerging Europe Awards

PwC zostało partnerem pierwszej edycji rozdania nagród Emerging Europe Awards. Eksperci PwC będą zasiadać w jury, a także brać udział w warsztatach i dyskusjach poprzedzających ceremonię wręczenia nagród.

Naszym celem w PwC jest budowanie zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Współpracując na co dzień z klientami i interesariuszami w Europie Środkowo-Wschodniej widzimy jak wielu wspaniałych ludzi, wiele organizacji i inicjatyw przyczynia się do wzmocnienia pozycji naszego regionu. Nagrody Emerging Europe Awards stanowią doskonałą formę wyróżnienia ich zasług, dlatego cieszymy się, że jesteśmy partnerem tego projektu.

Agnieszka Gajewska, partner w PwC, lider zespołu ds. finansowania projektów inwestycyjnych oraz sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej

Rozdanie nagród, organizowane przez Emerging Europe we współpracy ze strategicznymi partnerami brytyjskiego Departamentu Handlu Międzynarodowego i Rady Brytyjskich Izb Handlowych w Europie, odbędzie się 22 czerwca 2018 roku w londyńskiej siedzibie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Emerging Europe to londyński sztab ekspertów zaangażowanych w rozwój społeczny i gospodarczy 23 krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Kaukazu, a także w podnoszenie świadomości społecznej na temat tego regionu. Nagrody Emerging Europe Awards zostały stworzone w celu realizowania misji wspierania wzrostu gospodarczego i społecznego w regionie. Nagrody zostaną przyznane lokalnym władzom i przedsiębiorstwom, które wykazały się doskonałością w trzech głównych obszarach: podnoszenie świadomości, postęp społeczny i rozwój gospodarczy.

Jestem bardzo dumny z tego, że PwC przyjęło nasze zaproszenie do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu w roli partnera. Jako wiodąca firma doradcza znana jest ze swoich wysiłków na rzecz rozwoju umiejętności i profesjonalizmu środowiska biznesowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wierzę, że wkład PwC w ten projekt podniesie jego rangę i będzie miał wielką wartość dla uczestniczących podmiotów.

Andrew Wrobel, Head of Content Strategy and Publishing w Emerging Europe

Więcej na temat projektu na stronie www.awards.emerging-europe.com.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas