6 nowych liderów dołączyło do grona partnerów PwC w Polsce

Do grona partnerów PwC w Polsce z dniem 1 lipca 2018 r. dołączyło sześć osób.

Są to: Katarzyna Ignaszak (dział audytu), Grzegorz Łaptaś (doradztwo biznesowe), Marcin Makusak (audyt), Adam Pawlicki (dział prawno-podatkowy), Anna Szczeblewska (doradztwo biznesowe) oraz Jan Tokarski (dział prawno-podatkowy).

Katarzyna Ignaszak

Katarzyna Ignaszak jest odpowiedzialna za obsługę klientów audytowych PwC, a także rozwój usług w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz doradztwa księgowego i finansowego.

Katarzyna jest odpowiedzialna za wrocławskie biuro PwC i wspiera rozwój regionalnej praktyki firmy.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada także uprawnienia biegłego rewidenta.

Grzegorz Łaptaś

Grzegorz Łaptaś zajmuje się doradztwem strategicznym i operacyjnym. Pracuje głównie dla sieci handlowych i producentów dóbr konsumenckich. 

Doradza klientom w obszarach strategii, innowacji, zarządzania przychodami, modeli sprzedażowych, transformacji organizacji i redukcji kosztów. Prowadzi również projekty commercial due diligence dla funduszy private equity i inwestorów branżowych, po stronie zarówno kupujących, jak i sprzedających.

Grzegorz posiada tytuł magistra finansów i bankowości, zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Sztokholmie. 

Marcin Makusak

Marcin Makusak odpowiada za usługi zarządzania ryzykiem dla spółek z sektora finansowego oraz kieruje obszarem Data Assurance, który zajmuje się rozwojem narzędzi do wizualizacji i analizy danych.

Jest zaangażowany w projekty dotyczące zarządzania ryzykiem IT, compliance (w tym RODO), Data & Analytics, audytu wewnętrznego. Zapewnia niezależny nadzór nad projektami realizowanymi dla klientów przez firmy zewnętrzne. Z zespołem ekspertów wspiera organizacje w transformacji biznesu w oparciu o innowacyjne technologie process intelligence, zwiększając efektywność procesów biznesowych.

Marcin uzyskał tytuł magistra ekonomii oraz ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada też liczne certyfikaty z obszaru IT, bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.

Adam Pawlicki

Adam Pawlicki jest liderem zespołu usług księgowych i raportowania podatkowego w dziale prawno-podatkowym PwC.

Jako partner będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój usług księgowych oraz ich transformację cyfrową. Głównymi klientami Adama pozostaną inwestorzy rozpoczynający działalność biznesową w Polsce, dla których PwC oferuje kompleksowe usługi księgowe i prawne.

Adam jest absolwentem Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, studiował również w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Leicester. Jest biegłym rewidentem z licencją PIBR oraz certyfikatem ACCA.

Anna Szczeblewska

Anna Szczeblewska wspiera klientów we wdrażaniu strategicznych zmian, wynikających m.in. z cyfryzacji czy integracji przedsiębiorstw.

Rozwija obszar people analytics oraz narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję w budowaniu zespołów, kształtowaniu kultury organizacyjnej oraz w zwiększaniu zaangażowania pracowników i wspieraniu osiąganych przez nich wyników.

Dodatkowo, w ramach usług doradztwa, odpowiada za sektor Automotive.

Ukończyła Ecole Superieure du Commerce Exterieur w Paryżu oraz Executive MBA prowadzony przez London Business School.

Jan Tokarski

Jan Tokarski –  lider zespołu ds. sporów podatkowych (Tax Controversy & Dispute Resolution) oraz doradztwa regulacyjnego (Regulatory & Public Affairs).

Wraz ze swoim zespołem wspiera klientów PwC we wszelkich aspektach związanych z kontrolami podatkowymi i celno-skarbowymi, sporami podatkowymi, postępowaniami sądowo-administracyjnymi oraz odpowiedzialnością karną skarbową. Odpowiada także za doradztwo obejmujące prawną i ekonomiczną ocenę skutków regulacji.

Jan jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz doradcą podatkowym.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas