PwC i PSEW uruchamiają symulację „Zielone Aukcje”, by przygotować inwestorów do planowanych na IV kwartał aukcji OZE

Ustawa o OZE

Czerwcowa nowelizacja Ustawy o OZE ma na celu stymulowanie rozwoju polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Mechanizmem wpływającym na rozwój instalacji OZE, a w efekcie zbliżającym Polskę do wypełnienia celów UE w zakresie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, są aukcje OZE.

W ten sposób będzie rozstrzygnięte wsparcie dla około 2,5 GW nowych instalacji, których wartość szacowana jest na kilkanaście miliardów złotych. Aby efektywnie przygotować się do tego procesu, konieczne jest dopracowanie optymalnej strategii licytowania, w czym może pomóc symulacja aukcji OZE „Zielone Aukcje”, przygotowana przez PwC, PSEW oraz kancelarię K&L Gates.

Dotychczasowa stagnacja na rynku źródeł odnawialnych, spowodowana oczekiwaniem od końca 2015 roku na finalną wersję systemu wsparcia OZE, została przerwana wraz z pojawieniem się podpisu Prezydenta RP na znowelizowanej w tym roku Ustawie o OZE. Sformułowane w niej zapisy dotyczące aukcji OZE, jako mechanizmu wsparcia dla źródeł odnawialnych, mają wyłonić zielone źródła energii produkujące prawie 14TWh energii elektrycznej rocznie, które zostaną objęte programem wsparcia.

Ustawa przewiduje wsparcie OZE poprzez aukcje, w których na podstawie oferowanych przez producentów energii cen wyłonione będą najbardziej konkurencyjne instalacje i to one uzyskają 15-letnie wsparcie gwarantowane. Projekty będą rywalizować w różnych „koszykach” technologicznych, co pozwoli na zapewnienie zdywersyfikowanego rozwoju mocy OZE w różnych technologiach. Szacuje się, iż wsparcie otrzyma prawie 1GW nowej mocy elektrowni wiatrowych na lądzie, około 900MW instalacji fotowoltaicznych i kilkaset MW innych instalacji odnawialnych.

 

W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię warto postawić na zrównoważony, zdywersyfikowany miks energetyczny kraju. Z analiz PSEW wynika, że tylko takie podejście pozwoli utrzymać niezagrożone dostawy prądu zarówno dla domów, jak i dla firm, także po 2021 roku, kiedy przestaną być użytkowane przestarzałe bloki konwencjonalne. Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i morzu umożliwi Polsce wywiązanie się z zobowiązań dekarbonizacji energetyki wynikających z Pakietu Zimowego.

Janusz Gajowiecki, prezes zarządu PSEW

Aukcje OZE zadecydują o tym, które projekty, przygotowywane przez deweloperów od wielu lat, zakończą się sukcesem, a które przejdą do historii. Aby wsiąść do tego pociągu i jednocześnie zająć najlepsze miejsce wymagana jest od uczestników optymalna strategia licytowania, w której formowaniu pomoże symulacja aukcji.

Jan Biernacki, ekspert Grupy Energetycznej w PwC

Weź udział w symulacji aukcji OZE „Zielone Aukcje”

Przyjęty w Ustawie o OZE system wsparcia zdefiniuje poprzez aukcję OZE grono uczestników rynku, którzy skorzystają ze wsparcia przez najbliższe lata.

Aby znaleźć się wśród zwycięzców aukcji oraz zmaksymalizować swoje zyski, uczestnicy będą musieli wskazać optymalną cenę energii elektrycznej ze swoich projektów. W zdefiniowaniu tej ceny dla poszczególnych projektów pomogą inwestorom próbne aukcje uruchomione przez PwC, PSEW oraz K&L Gates.

Jako rezultat symulacji aukcji każdy uczestnik otrzyma:

  1. Indywidualne wyniki zgłoszonych projektów i informację o ich zaklasyfikowaniu do programu wsparcia.
  2. Zanonimizowane zestawienie ogólnych wyników aukcji.
  3. Zaproszenie na ekskluzywny warsztat podsumowujący symulację.

Rejestracja zainteresowanych uczestników rozpocznie się 21 sierpnia br. na portalu zieloneaukcje2018.pl, na którym będzie można również znaleźć szczegółowe informacje dotyczące symulacji.

Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie próbnych aukcji inwestorzy będą mogli odpowiednio przygotować się do rzeczywistego procesu udziału w aukcji OZE.

Próbne aukcje zostały przygotowane na podstawie warunków wynikających z uchwalonej nowelizacji ustawy o OZE. Symulacja „Zielone Aukcje” zostanie przeprowadzona z zachowaniem anonimowości uczestników.

 

Skontaktuj się z nami

Jan Biernacki

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 582

Obserwuj nas