Rynek transportu i logistyki za 5 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej

Rynek transportu i logistyki w ciągu najbliższych lat czeka gruntowna transformacja. Z danych przedstawionych w raporcie PwC „CEE Transport & Logistics TrendBook 2019” wynika, że aż 68% prezesów spółek z tej branży na świecie spodziewa się zmian w podstawowych technologiach świadczenia usług, zaś 65% oczekuje zmian w kanałach dystrybucji. Zdaniem ekspertów PwC sektor będzie zmieniał się pod dyktando digitalizacji, przesunięć w handlu międzynarodowym, rozwiązań software, zmian wewnętrznych w handlu oraz rozwoju rozwiązań w obszarze maszyn i urządzeń.
 

Zobacz raport "PwC CEE T&L TrendBook 2019"


Eksperci PwC w raporcie „CEE Transport & Logistics TrendBook 2019” wyróżniają pięć głównych sił, które w ciągu kolejnych 5 lat będą miały największy wpływ na kierunek zmian w branży transportu i logistyki zarówno w Polsce, jak i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jednym z najważniejszych trendów mających wpływ na wszystkie sektory gospodarki jest digitalizacja. Jeśli chodzi o transport i logistykę, ona również pozostaje pod wpływem cyfrowych rozwiązań, widzimy jednak inne, równie istotne czynniki, które kształtują zmiany w tym segmencie. Zaczynając od zmian zachowań konsumentów w postaci przesunięcia zakupów do sieci, poprzez brak dostępności kadr do pracy w Europie i zmiany regulacji w zakresie prawa pracy, aż po inwestycje w infrastrukturę oraz zmiany umów i relacji na arenie handlu międzynarodowego, które otwierają nowe szlaki transportowe między Europą i Azją.

Michał Mazur, partner w PwC, lider zespołu ds. transportu i logistyki

Digitalizacja procesów operacyjnych i kontraktowych w branży transportowej i logistycznej nie jest zjawiskiem zupełnie nowym i proces ten trwa już od jakiegoś czasu.  Został spowodowany, podobnie jak w innych sektorach gospodarki, m.in. zmianami zachowań konsumentów, niewystarczającej podaży wyspecjalizowanej siły roboczej, dostępności coraz bardziej zaawansowanej technologii. Również regulacje dotyczące pracy i ochrony danych umożliwiają większą digitalizacje tego rynku.

Eksperci PwC podkreślają, że firmy mogą wykorzystywać digitalizację by, zwiększać przychody, upraszczać procesy, przekształcać usługi, produkty i modele biznesowe, a także redukować wpływ braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr.

Można oczekiwać, że digitalizacja zmieni sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcję z firmami, co jest już widoczne w zamówieniach usług wykonywanych przez Internet I na urządzeniach mobilnych, począwszy od osobistych usług transportowych, poprzez usługi taksówkowe, po car-sharing i bilety transportu publicznego. Takie usługi mogą już wkrótce przestać być postrzegane jako szczególnie innowacyjne.

Maciej Starzyk, menedżer w zespole ds. transportu i logistyki w PwC

Drugim trendem opisanym w raporcie PwC są przesunięcia w handlu międzynarodowym. Najważniejsze z nich to:

  • Wzrost handlu na linii Europa-Azja
  • Umowy o wolnym handlu
  • Wojny handlowe i bariery w internacjonalizacji biznesu transportowego
  • Nowe szlaki handlowe
  • Rozwój infrastruktury lądowej (kolejowej i drogowej)

 

Firmy z sektora T&L bez wątpienia skorzystają z modernizacji linii kolejowych, autostrad, nowych połączeń i innych obiektów infrastrukturalnych, takich jak terminale i huby zlokalizowane wzdłuż nowo powstających szlaków handlowych. Przewiduje się, że przepływ dóbr w korytarzach „Nowego Jedwabnego Szlaku" między Chinami a UE będzie dynamicznie rósł w ciągu najbliższych kilku lat. Takie zmiany doprowadzą do obniżenia kosztów transportu i umożliwią stworzenie zupełnie nowych usług.

Tomasz Sączek, wicedyrektor w zespole ds. transportu i logistyki w PwC

Z raportu PwC wynika także, że zmiany w procesach dzięki rozwiązaniom software będą w najbliższym czasie rozwijane i można oczekiwać, że osiągną w ciągu 3 lat osiągną dojrzałość pozwalającą na szersze zastosowanie. Jest to możliwe m.in. dzięki ewolucji takich technologii jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, big data czy blockchain/technologia Distributed Ledger (DLT).

Firmy będą wdrażać rozwiązania software, aby uzyskać przewagę kosztową i jakościową oraz lepszy wgląd w przepływ pasażerów. Poprawią one także wygodę i dostępność rozwiązań transportowych dla konsumentów. Mowa tu o takich narzędziach jak inteligentne systemy transportowe (ITS), Robotic Process Automation (RPA), czy prognozowanie remontów i nadzór dronami.

Grzegorz Urban, dyrektor w zespole ds. transportu i logistyki w PwC

Zmiany wewnętrzne w handlu opisane w raporcie PwC również będą silnie oddziaływać na rozwój branży transportu i logistyki. Do najważniejszych należą: coraz większa dojrzałość sektora e-commerce, konsolidacja sektora poprzez liczne fuzje i przejęcia, rosnąca skala ekonomii współdzielenia (sharing economy), a także zmiany demograficzne idące w kierunku starzenia się społeczeństw. Firmy szukając odpowiedzi na tego typu wyzwania będą musiały zapewnić konsumentom wygodniejsze, bardziej przystępne i innowacyjne usługi.

Z kolei zmiany procesów dzięki maszynom i urządzeniom (hardware) będą wspierane przez rozwój technologii transportowych, wahania cen, postępy w elektromobilności, zrównoważony rozwój środowiska i zmiany regulacji na rynku pracy. Co to oznacza dla branży? Czeka nas coraz większa robotyzacja magazynów, magazynowanie wspierane przez VR i AR, rozój szybkiej kolei, a także optymlizacja dostaw ostatniej mili, w tym przy użyciu dronów.

 

Zobacz raport "PwC CEE T&L TrendBook 2019"

 

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas