PwC opracuje dla Łodzi studium wykonalności w związku z organizacją przez miasto wystawy Expo Horticultural 2024

Proces przygotowania przez Łódź do organizacji jednej z najpopularniejszych wystaw na świecie - Expo Horticultural, czyli tzw. Zielonego Expo, wkroczył w następną fazę. W kolejnych miesiącach firma doradcza PwC opracuje dla miasta studium wykonalności projektu, które będzie obejmowało szczegółowe plany urbanistyczne, architektoniczne, finansowe, transportowe, programowe, inwestycyjne i organizacyjne związane z realizacją Expo.
 

W marcu 2018 r. Miasto Łódź otrzymało prawo do przygotowania w 2024 r. Wystawy Expo Horticultural, zwane także Zielonym Expo (Green Expo). Jedna z najpopularniejszych na świecie wystaw skupia się na pokazaniu najlepszych rozwiązań dla mieszkańców miast w zakresie zieleni miejskiej i kształtowania miejskiego krajobrazu.

Obecnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem studium wykonalności projektu, za co odpowiada firma doradcza PwC. Studium stanowi kluczowy element przygotowań do wystawy, a jego efektem będzie powstanie szczegółowych planów urbanistycznych, architektonicznych, finansowych, transportowych, programowych, inwestycyjnych i organizacyjnych.

Opracowanie Studium Wykonalności to moment, w którym wizja staje się konkretnym planem działania. Dlatego Wykonawca dogłębnie skonsultuje te plany z mieszkańcami, a także ze wszystkimi szczeblami administracji i z kluczowymi partnerami takimi jak Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódzka Kolej Administracyjna, czy jednostkami miejskimi takimi jak Miejska Pracownia Urbanistyczna. Zaangażowanie i wsparcie ekspertów z dużym, międzynarodowym doświadczeniem, jest szczególnie cenne w kontekście nadchodzącej Wystawy Expo 2024. Wcześniejsza współpraca PwC z Miastem Łódź przy okazji starań o Expo International 2022 gwarantuje, że zespół Wykonawcy dobrze rozumie specyfikę i wyzwania związane z Wystawami Expo.

Wojciech Rosicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi

Studium wykonalności powstanie w ciągu najbliższych miesięcy i obejmie między innymi takie obszary jak:

  • analiza dotycząca terenu wystawy stanowiącego łącznie ponad 75 ha terenów zieleni położonych nieopodal centrum miasta
  • zaplanowanie i rozmieszczenie poszczególnych funkcji, w tym pawilonów wystawienniczych oraz ogrodów tematycznych
  • przygotowanie kompleksowego programu przebiegu wystawy

Łódź od wielu lat prowadzi wyjątkowe na skalę europejską projekty rewitalizacyjne, których celem jest ożywienie społeczne i gospodarcze miasta poprzez inwestycje w zabytkową infrastrukturę miasta. Organizacja Wystawy EXPO poświęconej roli zieleni w mieście uzupełni dotychczasowe wysiłki Łodzi na rzecz zapewniania wysokiej jakości życia mieszkańców. Cieszymy się, że PwC może wspierać miasto w przygotowaniach do tak prestiżowego wydarzenia. W trakcie realizacji projektu wykorzystamy doświadczenia PwC związane z organizacją dużych imprez międzynarodowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnej specyfiki Łodzi.

Agnieszka Gajewska, partner w PwC, lider praktyki sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej

Wystawa Expo Horticultural 2024 to dla Łodzi kolejna szansa na pokazanie międzynarodowemu audytorium, jak z sukcesem przeprowadzić skomplikowany projekt rewitalizacji miasta.

Odpowiednio przygotowany plan działań pozwoli na maksymalizację korzyści dla miasta płynących z organizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia – zarówno w zakresie przyciągania do miasta nowych inwestycji i turystów, jak i dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie rewitalizacji miasta i dbania o jego dziedzictwo kulturowe oraz wyjątkowy klimat. Niezwykle istotne jest także, aby mieszkańcy miasta czuli się dumnymi gospodarzami wystawy, dlatego w trakcie przygotowywania studium wykonalności przeprowadzimy działania partycypacyjne angażujące lokalną społeczność.

Dionizy Smoleń, dyrektor w zespole ds. sektora publicznego i infrastruktury w PwC

O wystawie Expo Horticultural 2024 w Łodzi

W związku z organizacją Expo 2024 w centrum Łodzi powstanie Centralny Park Miejski, na który złożą się rozbudowane trzy parki. Dodatkowo, powstaną także pawilony i ogrody tematyczne. Wystawa przebiegać będzie pod hasłem „Nature of the City - Natura Miasta”, które wyraża chęć kontynuacji idei miasta jako miejsca do życia w przyjemnym otoczeniu do życia, pracy, mieszkania oraz odpoczynku, rozrywki i rekreacji. Wystawa będzie dotyczyła nie tylko rewitalizacji, ale także kształtowania miejskiego krajobrazu oraz wykorzystania potencjału zieleni w miastach.

Jak wstępnie szacują władze Łodzi, na Horticultural Expo 2024 może przyjechać ponad 4 miliony odwiedzających. Wystawa ma potrwać ok. 5 miesięcy.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Partner, Sektor publiczny, PwC Polska

Tel.: +48 517 140 537

Dionizy Smoleń

Dionizy Smoleń

Dyrektor, Sektor publiczny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 395

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas