Coraz więcej pesymistów wśród prezesów firm na świecie

Z 5% do 28% zwiększył się odsetek prezesów, którzy spodziewają się spowolnienia światowej gospodarki w nadchodzących miesiącach. W konsekwencji, dużo ostrożniej oceniają też perspektywy wzrostu przychodów firm, którymi kierują – wynika z najnowszej, 22. edycji badania PwC „Global CEO Survey”. Wśród wyzwań najczęściej wymienianych przez respondentów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na czele znajduje się dostęp do pracowników i kluczowych umiejętności.
 

Zobacz raport "Global CEO Survey"

Dawno już nie byłem świadkiem tak gwałtownej zmiany nastrojów wśród prezesów dużych międzynarodowych firm jak teraz. 28% prezesów firm spośród ponad 1300 ankietowanych przez nas co roku w ramach badania CEO Survey uważa, że globalny wzrost gospodarczy zmniejszy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To rekordowy pesymistyczny skok w 22-letniej historii tego badania. W poprzednim roku jedynie 5% prezesów na świecie (a 6% w naszym regionie) było aż tak pesymistycznych. Chcąc tę statystykę zilustrować, trzeba śmiało powiedzieć, że raczej nie pyta się już dziś czy wejdziemy w okres spowolnienia gospodarczego, a częściej po prostu kiedy to nastąpi. W Europie Środkowo-Wschodniej pesymistów w tym roku jest tyle samo co na całym świecie, a zazwyczaj byliśmy bardziej pozytywnie nastawieni niż reszta świata.

Adam Krasoń, prezes PwC na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie

Jak wynika z badania, mimo znaczącego powiększenia liczby pesymistów, nadal nie stanowią oni większości. 29% respondentów w Europie Środkowo-Wschodniej (28% globalnie), oczekuje, że tempo rozwoju gospodarczego pozostanie na tym samym poziomie, a 38% (42% globalnie) widzi nawet szansę na jego poprawę.

Na całym świecie widać wyraźny spadek pewności odnośnie zwiększenia przychodów biznesu, zarówno w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, jak i 3 lat. W Europie Środkowo-Wschodniej bardzo pewnych takiego rozwoju wypadków jest odpowiednio 37% i 26% prezesów (globalnie 35% i 36%).

Największe wyzwania dla rozwoju biznesu

W poprzedniej edycji „CEO Survey” pierwsze 3 miejsca wśród największych zagrożeń dla rozwoju biznesu wskazywanych prezesów na świecie zajmowały: przeregulowanie rynku, terroryzm i niepewność geopolityczna. W tym roku jedynie pierwsze miejsce pozostało bez zmian. Na drugim znalazła się niepewność polityczna, a na trzecim dostępność talentów i kluczowych umiejętności.

Jak wynika z badania, tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest jedno, tak wyraźne zagrożenie dla biznesu, na które wskazała w tym roku rekordowa liczba 89% badanych. Chodzi o dostęp do pracowników i kluczowych umiejętności.

Luka kompetencyjna to szczególnie dotkliwy problem, hamujący innowacyjność oraz zwiększający koszty osobowe. Wśród działań najczęściej podejmowanych przez firmy na świecie, by zapobiec temu zjawisku, jest inwestycja w przekwalifikowanie pracowników, a także współpraca z rządem i środowiskami naukowymi, w celu zmiany systemu edukacji, aby lepiej dopasować go do potrzeb biznesu. Nie rozwiązuje to jednak w pełni problemu, najbardziej widocznego właśnie w Polsce i innych krajach naszego regionu, czyli po prostu braku pracowników.

Adam Krasoń, prezes PwC na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie

Z analizy polskiego zespołu PwC wynika, że do 2025 r. w Polsce może brakować nawet 1,5 mln pracowników. Wśród propozycji zgłoszonych przez ekspertów w celu rozwiązania tego problemu znalazły się m.in. ulgi i zachęty podatkowe aktywizujące grupy pozostające poza rynkiem racy, a także uproszczenie i ujednolicenie procedur legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce.

Jak sztuczna inteligencja zmieni świat

Aż 85% prezesów firm na świecie, którzy wzięli udział w badaniu PwC, oczekuje, że sztuczna inteligencja w ciągu pięciu lat radykalnie zmieni ich biznes, a prawie 2/3 uważa, że to wciąż nowe zjawisko będzie miało większy wpływ na gospodarkę niż wynalezienie Internetu. Podobnego zdania są także liderzy biznesowi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak na razie, sztuczna inteligencja nie jest jeszcze powszechnie stosowana w przedsiębiorstwach. Jedynie 6% badanych twierdzi, że już wdrożyła na szeroką skalę rozwiązania AI w swoich organizacjach. 35% zamierza to zrobić w ciągu najbliższych 3 lat, a 23% nadal nie stworzyło konkretnych planów w tym zakresie.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas