Maciej Żelewski nominowany doradcą Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej do Międzynarodowej Sieci Konkurencji

23/07/19

Maciej Żelewski, Prawnik z PwC Legal, został nominowany na pozarządowego doradcę Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (Komisja Europejska) dla International Competition Network (ICN). 

ICN zrzesza ponad 130 organów antymonopolowych z całego świata. Rolą tej organizacji jest wspieranie, propagowanie i rozwój polityki ochrony konkurencji na świecie poprzez działania edukacyjne, promowanie wysokich standardów merytorycznych i proceduralnych oraz wspieranie międzynarodowej współpracy organów ochrony konkurencji.

Maciek będzie wspierał grupę roboczą Unilateral Conduct Working Group, której prace skupiają się na kwestiach zachowań dominantów, zwłaszcza w nowoczesnej gospodarce cyfrowej, oraz ograniczeń w umowach wertykalnych.

Maciej specjalizuje się w kwestiach prawa ochrony konkurencji i konsumentów, doradztwa regulacyjnego w sektorze Life Sciences oraz w zakresie programów compliance. W ramach praktyki konkurencyjnej, Maciej doradzał klientom oraz prowadził postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie wszystkich aspektów prawa ochrony konkurencji czyli porozumień antykonkurencyjnych, nadużycia pozycji dominującej, kontroli koncentracji oraz ochrony interesów konsumentów. Jako specjalista do spraw compliance współtworzył, wdrażał oraz udoskonalał programy compliance. Prowadził również krajowe i międzynarodowe audyty prawne. 

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas