Polska na 23. miejscu w rankingu PwC Youth Employment Index

W najnowszym rankingu Youth Employment Index przygotowanym przez PwC, Polska zajęła 23. miejsce, co oznacza awans o jedną pozycję w porównaniu do poprzedniego roku. Ranking analizuje aktywność zawodową oraz warunki pracy osób w wieku 15-24 lata w 35 krajach OECD.
 

Ranking PwC Youth Employment Index powstaje na podstawie 8 wybranych wskaźników z przypisanymi do nich wagami. Pod uwagę brane są m.in.: liczba osób w wieku 20-24, które ani nie pracują, ani się nie kształcą; stopa zatrudnienia osób w wieku 15-24; stopa bezrobocia w tej grupie oraz porównanie jej do stopy bezrobocia pracowników 25-54; liczba osób zatrudnionych na część etatu oraz uczestniczących w systemie edukacji.

Jak wynika z najnowszego zestawienia Polska awansowała o jedną pozycję i obecnie zajmuje 23. miejsce. Na podium rankingu znalazły się Szwajcaria, Japonia i Niemcy, a na ostatnich pozycjach plasują się Włochy, Grecja i Hiszpania. Od 2007 r. największy postęp w Indeksie zanotowały Turcja (choć nadal zajmuje odległe, 32. miejsce), Luksemburg (22.) i Izrael (12.). Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwyższą, 6. pozycję, zajmuje Estonia.

Zgodnie z prognozą PwC do 2025 r. na polskim rynku pracy będzie brakować co najmniej 1,5 mln pracowników. Dla pracodawców walka o talenty stanowi obecnie największe wyzwanie. Firmy konkurują ze sobą nie tylko na lokalnym rynku pracy, ale także z przedsiębiorstwami na całym świecie, otwartymi na zatrudnianie wykwalifikowanej kadry z naszego regionu. Punktem wyjścia dla firm w celu pozyskania i utrzymania talentów jest zrozumienie potrzeb młodych osób, dla których ciągły rozwój oraz praca zgodna z ich wartościami, znajdują się w centrum uwagi. W tym procesie istotną rolę odgrywa także współpraca biznesu ze szkołami i uczelniami wyższymi.

Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu i usług biznesowych oraz lider projektu People Agenda w PwC Polska
Miejsce
w rankingu

Kraj

Miejsce
w rankingu

Kraj

1.

Szwajcaria

18.

Nowa Zelandia

2.

Japonia

19.

Łotwa

3.

Niemcy

20.

Finlandia

4.

Austria

21.

Węgry

5.

Holandia

22.

Luksemburg

6.

Estonia

23.

Polska

7.

Kanada

24.

Korea Płd.

8.

Islandia

25.

Irlandia

9.

USA

26.

Słowacja

10.

Dania

27.

Belgia

11.

Australia

28.

Francja

12.

Izrael

29.

Chile

13.

Norwegia

30.

Meksyk

14.

Czechy

31.

Portugalia

15.

Słowenia

32.

Turcja

16.

Szwecja

33.

Hiszpania

17.

Wlk. Brytania

34.

Grecja

 

 

35.

Włochy

Czy zerowy PIT zachęci młodych do wcześniejszej aktywności zawodowej?

Począwszy od 1 sierpnia 2019 r. przychody uzyskiwane z umowy o pracę oraz umowy zlecenia przez osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, będą zwolnione z opodatkowania (do limitu 35 636,67 zł w roku 2019 i 85 528 zł w kolejnych latach). Zwolnienie z opodatkowania ma zachęcać młode osoby do jak najwcześniejszego podejmowania aktywności zawodowej.

Zgodnie z wyliczeniami PwC w niektórych przypadkach osoby korzystające z zerowego PIT dzięki uldze podatkowej otrzymają równowartość prawie jednej dodatkowej pensji (przy umowach o pracę) lub nawet dwóch dodatkowych pensji (w przypadku umów zlecenia, które nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne). A w tej grupie perspektywa wyższych zarobków może być kusząca, zwykle bowiem osoby, które nie mają zbyt wielu doświadczeń zawodowych za sobą, na starcie kariery nie mogą liczyć na wysokie uposażenia. I chociaż z punktu widzenia potencjalnych pracodawców zerowy PIT nie przynosi żadnych bezpośrednich korzyści (koszty pracy pozostaną na porównywalnym poziomie), to ich oferty pracy mogą okazać się niejako automatycznie bardziej atrakcyjne dla młodych osób, co ze względu na panujące obecnie braki kadrowe może mieć istotne znaczenie.

Jadwiga Chorązka, wicedyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC

Praktyki i staże w PwC, współpraca z uczelniami

Każdego roku PwC w Polsce przyjmuje na płatne praktyki i staże ok. 600 osób. Są to zarówno studenci, jak i świeżo upieczeni absolwenci. W zależności do zespołu, praktyki w PwC trwają od 3 do 9 miesięcy, a najlepsi mają możliwość kontynuowania współpracy z PwC po ich zakończeniu. Na praktyki mogą aplikować absolwenci i studenci 3. roku studiów I stopnia oraz studenci i absolwenci studiów II stopnia.

Oprócz płatnych praktyk, na które nabór trwa przez cały rok, PwC prowadzi kilka programów dla studentów młodszych roczników:

  • WEX - program płatnych praktyk wakacyjnych dla studentów I i II roku studiów
  • Tech Summer Camp – program płatnych praktyk wakacyjnych dla studentów II i III roku informatyki
  • Data Talent Lab – program mentoringowy dla studentów I i II roku zainteresowanych data science
  • Influenser – całoroczny program dla studentów II i III roku studiów

 

W PwC bardzo ważna jest dla nas współpraca z uczelniami w całej Polsce. Staramy się nie tylko pracować na co dzień z biurami karier, organizacjami studenckimi, organizować eventy na uczelniach, czy warsztaty i szkolenia, ale również włączać się w merytoryczne rozmowy dotyczące programu kształcenia z władzami uczelni i wykładowcami. PwC jest np. partnerem merytorycznym Studiów FinTech na Wydziale Zarządzania UW, patronem kierunku Dyrektor Finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego, partnerem kierunku Przywództwo i Zarządzanie na Uniwersytecie SWPS. Od wielu lat jesteśmy również w Klubie Partnerów SGH.

Izabela Szczurska, menedżer w zespole rekrutacji i employer brandingu PwC

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas