W PwC w Polsce pracuje już ponad 6000 osób, w tym 1000 ekspertów technologicznych

Przychody polskich spółek PwC w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2019 r. zwiększyły się o 15%. Wzrosło także zatrudnienie, o niemal 30%, co oznacza, że PwC jest pracodawcą dla ponad 6000 osób w Polsce. Łączne globalne przychody PwC w tym czasie wyniosły rekordowe 42,4 mld dol., o 7% więcej niż rok wcześniej. Równocześnie, PwC zapowiada, że w kolejnych 4 latach zainwestuje 3 mld dol. na program podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników, klientów i społeczeństwa.

Przychody brutto PwC w Polce w roku finansowym zakończonym 30 czerwca 2019 r. wzrosły o 15% w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem. W tym czasie firma zwiększyła także zatrudnienie o niemal 30%. Obecnie w polskich spółkach PwC pracuje ponad 6000 osób, w tym ponad 1000 ekspertów technologicznych. Oprócz biur regionalnych, w Gdańsku działa także Financial Crime Unit (zajmujące się wsparciem instytucji sektora finansowego w przestrzeganiu regulacji), a w Katowicach i Opolu dwa Centra Usług Wspólnych (działające na rzecz spółek PwC w Europie).

Za nami kolejny udany rok, zarówno pod względem zwiększania przychodów, jak też realizowania nadrzędnego celu PwC, jakim jest budowanie zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Prowadzenie kompleksowych projektów, biznesowych i społecznych, jest możliwe dzięki inwestowaniu w podnoszeniu kompetencji naszych pracowników oraz przyciąganiu do firmy talentów z rynku. W ostatnim roku istotnie zwiększyliśmy zatrudnienie, szczególnie jest to widoczne w przypadku usług technologicznych.

Adam Krasoń, prezes PwC na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie

Łączne globalne przychody PwC za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 r. wyniosły 42,4 mld dol., co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z poprzednim okresem. Wszystkie regiony zanotowały wzrost przychodów: Europa Środkowo-Wschodnia +10% (czwarty rok z rzędu z dwucyfrowym wynikiem), Australazja i Pacyfik +10%, Azja +9%, Bliski Wschód i Afryka +9%, Europa Zachodnia +7%, Ameryka Północna i Południowa +5%.

Obecnie w spółkach PwC na całym świecie pracuje ponad 276 tys. osób w 157 krajach.

Nowa rzeczywistość, nowe kompetencje. Start programu „New world, new skills”

PwC zwraca uwagę, że jednym z największych wyzwań dla rozwoju biznesu na całym świecie jest luka kompetencyjna wynikająca z niedopasowania obecnych umiejętności pracowników do coraz bardziej cyfrowego świata. Z ostatniego badania PwC „Global CEO Survey” wynika, że problem ten jest szczególnie widoczny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – aż 89% prezesów firm jako główne zagrożenie wskazuje tu na dostęp do pracowników i kluczowych umiejętności.

Luka kompetencyjna jest jednym z kluczowych wyzwań i wymaga pilnych działań oraz współpracy rządów, biznesu i nauki. W PwC w ciągu najbliższych czterech lat w ramach projektu ‘New world, new skills’ przeznaczymy 3 mld dolarów na projekty związane z podnoszeniem umiejętności cyfrowych naszych pracowników oraz na dzielenie się wiedzą w zakresie technologii i wspierania klientów oraz społeczeństw w procesie transformacji cyfrowej.

Jan Tokarski, partner PwC, lider ds. transformacji

Program „New world, new skills” zakłada zapewnienie wszystkim pracownikom PwC szkoleń rozwijających umiejętności w obszarach takich jak: analiza danych, automatyzacja procesów czy sztuczna inteligencja. To także kontynuacja wspierania klientów w procesach transformacji cyfrowej, w tym automatyzacji i robotyzacji, oraz planowania kapitału ludzkiego i budowania odpowiednich programów szkoleń i warsztatów. Inicjatywa PwC będzie realizowana również dzięki szerokiej współpracy z rządami, organizacjami non-profit i uczelniami oraz angażowaniu się w projekty społeczne, których celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych osób najbardziej zagrożonych na rynku pracy.  

Polscy pracownicy otwarci na podnoszenie kwalifikacji

Z raportu PwC „Upskilling Hopes & Fears” wynika, że pracownicy w Polsce optymistycznie patrzą na proces automatyzacji pracy. 63% twierdzi, że automatyzacja stwarza więcej możliwości niż zagrożeń, choć nadal 46% jest zdania, że powoduje to ryzyko dla istnienia niektórych miejsc pracy.

89% polskich pracowników wyraża chęć podnoszenia kompetencji, a nawet przekwalifikowania, by pozostać na rynku pracy i dopasować do zmieniającej się rzeczywistości. 87% osób, które wzięły udział w badaniu PwC w Polsce, przyznaje, że aby lepiej zrozumieć nowe technologie, uczestniczy w kursach i szkoleniach. Dlatego też, jedynie 18% respondentów w Polsce obawia się, że może nie mieć odpowiednich kompetencji do wykonywania pracy w przyszłości.

Ogromną rolę w procesie dopasowywania wiedzy pracowników do nowej rzeczywistości odgrywają pracodawcy. Obecnie – zdaniem badanych – 73% pracodawców zapewnia możliwość udziału w szkoleniach w zakresie kompetencji cyfrowych. Jednak tylko 27% pracowników bierze w nich udział, a 71% kształci się indywidualnie.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas