Mniej IPO, ale więcej ofert wtórnych na giełdach w Europie za sprawą COVID-19

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszej połowie 2020 r. wyniosła 5,4 mld euro – to spadek o 56% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (12,2 mld euro). Pandemia koronawirusa bardzo negatywnie wpłynęła na aktywność w obszarze IPO, wzrosła natomiast liczba i wartość ofert wtórnych, w ramach których inwestorzy wspierali notowane spółki w walce ze skutkami pandemii – to wnioski z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Przejdź do raportu "IPO Watch Europe - II kwartał 2020"


Podsumowanie I połowy 2020 roku na GPW w Warszawie

W pierwszej połowie 2020 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 5 IPO, wobec 9 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w pierwszych dwóch kwartałach (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 27,0 mln zł (6,1 mln euro), co oznacza spadek o blisko 50% w porównaniu do I poł. 2019 roku. Jedynym debiutantem na rynku głównym warszawskiego parkietu był producent i wydawca gier komputerowych Games Operators S.A. – spółka zadebiutowała w kwietniu 2020 roku i pozyskała w ramach przeprowadzonej oferty 24,2 mln zł (5,4 mln euro).

Spośród 4 IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect największą wartość ofert odnotowały spółki Plantwear (1,5 mln zł / 0,4 mln euro) oraz Drageus Games (1,2 mln zł / 0,3 mln euro). Pozostałymi debiutantami były spółki Spyrosoft oraz SimFabric. Pierwsze półrocze bieżącego roku to kolejny okres wyraźnej dominacji spółek technologicznych na krajowym rynku IPO – 4 spośród 5 debiutantów to reprezentanci tego sektora (dostawca oprogramowania oraz spółki z branży gier). W porównaniu do przeprowadzonych transakcji na rynku pierwotnym, znacznie więcej w I półroczu 2020 notowane spółki pozyskały z ofert wtórnych (Secondary Public Offering, SPO) - do końca czerwca odnotowano 33 takie transakcje na łączną wartość prawie 1,5 mld zł.

Mimo niewielkiej liczby debiutów w pierwszym półroczu, pandemia COVID-19 miała kluczowy wpływ na dużą aktywność i obroty na warszawskim parkiecie. Podobnie jak na innych giełdach, oczy inwestorów zwracają się przede wszystkim w stronę spółek, dla których pandemia i związane z nią zmiany w modelach biznesowych oraz codziennym funkcjonowaniu oznaczają nowe możliwości rozwoju, zwiększone obroty i rentowność. Spółki z sektorów e-commerce, nowych technologii, czy spółki biotechnologiczne są obecnie dość naturalnymi i pierwszymi kandydatami do debiutu na warszawskim parkiecie - w wielu przypadkach odnotowują one rekordowe wyniki rentowności, co przekłada się na wyceny i atrakcyjność dla inwestorów. Obserwując zapowiedzi spółek i doniesienia prasowe, trudny dla gospodarki rok 2020 może być jednocześnie czasem powrotu dużych IPO na nasz rynek.

Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w I połowie 2020 roku

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w pierwszej połowie 2020 roku wyniosła 5,4 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 6,8 mld euro). Na europejskich parkietach zadebiutowało jedynie 28 spółek (wobec 53 w I poł. 2019 roku), a największa oferta (IPO spółki JDE Peet’s NV, która zadebiutowała na giełdzie Euronext Amsterdam) odpowiadała za blisko 50% wartości wszystkich IPO przeprowadzonych w Europie. Innymi znaczącymi transakcjami były oferty przeprowadzone przez GVS SpA (debiut na włoskiej giełdzie, wartość oferty przekroczyła 0,5 mld euro), Calisen plc (giełda w Londynie, w ramach IPO pozyskano prawie 400 mln euro) oraz Pexip Holding ASA i Aker BioMarine AS (oba IPO na Oslo Bars o wartości odpowiednio 216 i 199 mln euro).

Pierwsze dwa kwartały 2020 roku na europejskich parkietach upłynęły przede wszystkim pod znakiem pandemii i związanego z nią lockdownu. Na rynku IPO widoczne są już jednak pierwsze sygnały poprawy aktywności. Ponadto, rosnące zapotrzebowanie na kapitał w czasie kryzysu znalazło swoje odzwierciedlenie w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert wtórnych na największych rynkach, w ramach których spółki poszukiwały dodatkowego finansowania i nierzadko wsparcia inwestorów w walce ze skutkami pandemii. Łączna wartość ofert wtórnych na giełdach w Europie w I i II kwartale 2020 roku wyniosła odpowiednio 22,6 i 44,3 mld euro, przy liczbie przeprowadzonych transakcji odpowiednio 155 i 286. Szczególnie drugi kwartał bieżącego roku charakteryzował się istotnym wzrostem aktywności na rynku ofert wtórnych – w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku liczba sfinalizowanych transakcji wzrosła o 87 (czyli o 44%), a ich wartość o 19,1 mld euro (co oznacza wzrost aż o 76%).

IPO Q2 2020

O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2019.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.

Skontaktuj się z nami

Bartosz Margol

Bartosz Margol

Dyrektor, rynki kapitałowe i raportowanie finansowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 855

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas