9 osób dołączy do partnerskiego grona PwC w Polsce

07/12/20

Od 1 stycznia 2021 roku do grona partnerów i partnerek PwC w Polsce dołączy 9 osób: Jakub Borowiec (dział doradztwa biznesowego), Marcin Byrt (dział doradztwa transakcyjnego), Małgorzata Górna (dział audytu), Paweł Jaroszewicz (dział doradztwa biznesowego), Arkadiusz Kramza (dział audytu), Sebastian Lebda (dział prawno-podatkowy), Jakub Matusiak (dział prawno-podatkowy), Marta Pabiańska (dział prawno-podatkowy) i Marta Wójcik (dział doradztwa biznesowego).

Borowiec

Jakub Borowiec został partnerem w dziale doradztwa biznesowego PwC.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie doradcze dla firm z sektora finansowego, handlu detalicznego oraz telekomunikacyjnego. Jako lider zespołu Data & Analytics jest odpowiedzialny zarówno za usługi oraz produkty oparte o zaawansowaną analitykę (bazujące m.in. na uczeniu maszynowym oraz sztucznej inteligencji), jak również za budowę i wdrażanie kompleksowych narzędzi informatycznych.

Jakub jest częścią globalnej sieci PwC Data & Analytics, w ramach której aktywnie wspiera realizację projektów międzynarodowych, w szczególności w Ameryce Północnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie.

Specjalizuje się również w szeroko rozumianej bankowości hipotecznej. Prowadził projekty związane z budową banków hipotecznych, projektowaniem i optymalizacją procesów kredytowych, jak również transformacją banków.

Byrt

Marcin Byrt został partnerem w dziale doradztwa transakcyjnego PwC.

Marcin specjalizuje się w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, prowadzi projekty dla przedsiębiorców, funduszy private-equity oraz międzynarodowych korporacji. Zarządza transakcjami zarówno po stronie „sell-side” pozyskując inwestorów i partnerów do biznesów prywatnych, jak i po stronie „buy-side” pracując dla inwestorów poszukujących możliwości inwestycji w wybrane firmy. W PwC odpowiada za projekty na rynku medycznym, w szczególności usług zdrowotnych. Posiada również bogate doświadczenie w obszarze transportu i logistyki, usług biznesowych, produkcji przemysłowej i technologii.

Marcin jest absolwentem kierunku Stosunków Międzynarodowych Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdobył również stypendia na Uniwersytecie w Kolonii w Niemczech oraz w HEC w Montrealu w Kanadzie. Jest członkiem ACCA.

Gorna

Małgorzata Górna została partnerem w dziale audytu PwC.

Jest biegłym rewidentem w Polsce (PIBR) oraz posiada dwa tytuły magisterskie: z ekonomii i socjologii. Specjalizuje się w usługach audytorskich i doradczych dla firm technologicznych, mediowych oraz z sektora usług płatniczych i fintech. Małgorzata jest również częścią zespołu PwC Deals Platform, gdzie doradza inwestorom w zakresie budowania wartości nabywanych spółek, aby zmaksymalizować ich zysk z inwestycji.

Z PwC związana od ponad 17 lat. Przez 3,5 roku pracowała dla firm prywatnych i sektora finansowego w PwC w Nowej Zelandii. W 2017 roku wróciła do Polski, aby na lokalnym gruncie wykorzystać swoje doświadczenia zdobyte w międzynarodowych strukturach.

Jaroszewicz

Paweł Jaroszewicz został partnerem w dziale doradztwa biznesowego PwC.

Posiada 15-letnie doświadczenie w doradzaniu klientom z branży finansowej. Jest jednym z liderów centrum kompetencyjnego PwC Financial Crime Unit, działającego w Gdańsku i Warszawie, wspierającego instytucje finansowe z całego świata w zakresie szeroko rozumianego compliance, w tym przede wszystkim w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Paweł specjalizuje się w obszarze Know Your Customer (KYC) oraz doradztwie regulacyjnym dla funkcji compliance, zajmującej się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kramza

Arkadiusz Kramza został partnerem w dziale audytu PwC.

Jako partner będzie odpowiedzialny za rozwój praktyki doradztwa biznesowego i aktuarialnego dla sektora ubezpieczeń.

Arek jest związany z PwC od 2007 roku. Przez ostatnie 13 lat wspierał zakłady ubezpieczeń w Polsce oraz za granicą w większości obszarów ich działalności. Specjalizuje się doradztwie strategicznym, zarządzaniu ryzykiem oraz usługach aktuarialnych, w szczególności wycenach. W nowej roli będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój praktyki ze szczególnym naciskiem na wsparcie klientów z sektora ubezpieczeń we wdrożeniu nowego standardu sprawozdawczości finansowej oraz pogłębienia współpracy w ramach regionu.

Arek jest jest licencjonowanym aktuariuszem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Lebda

Sebastian Lebda został partnerem w dziale prawno-podatkowym PwC.

Sebastian jest doradcą podatkowym i absolwentem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Specjalizuje się w obszarze cen transferowych i posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących rozliczeń wewnątrzgrupowych. Doświadczenie to zdobył podczas pracy w biurach PwC w Warszawie i Amsterdamie będąc zaangażowanym w projekty dla spółek z niemal wszystkich branż. W trakcie swojej pracy uczestniczył w wielu postępowaniach i kontrolach podatkowych, w tym, w procesach uzyskiwania uprzednich porozumień cenowych.

Sebastian będzie przede wszystkim odpowiedzialny za dalszy rozwój praktyki cen transferowych w polskich biurach regionalnych.

Matusiak

Jakub Matusiak został partnerem w dziale prawno-podatkowym PwC.

Jakub jest związany z PwC od ponad 15 lat. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków pośrednich, tj. VAT, cło, akcyza i podatki środowiskowe. Zapewnia klientom wsparcie w obszarze szeroko pojętego międzynarodowego obrotu towarowego. Jakub jest również ekspertem w zakresie klasyfikacji statystycznej i taryfowej towarów i usług dla potrzeb podatkowych (stawki VAT, mechanizm podzielonej płatności, JPK_GTU) i celnych.

Od 2017 roku jest liderem praktyki prawno-podatkowej biura PwC we Wrocławiu, dbając zarówno o rozwój rynku dolnośląskiego, jak również o synergię pomiędzy biurem lokalnym a warszawskim biurem PwC. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi klientami z sektora Retail & Consumer oraz Industrial Manufacturing.

W nowej roli Jakub będzie łączył funkcję lidera praktyki prawno-podatkowej we wrocławskim biurze z współzarządzaniem jednym z największych zespołów podatków pośrednich PwC w Europie Środkowo- Wschodniej.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również licencjonowanym doradcą podatkowym.

Pabianska

Marta Pabiańska została partnerem dziale prawno-podatkowym PwC.

Jako partner będzie odpowiedzialna za rozwój praktyki doradztwa podatkowego dla sektora nieruchomości komercyjnych.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i doradcą podatkowym. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe, a z PwC związana jest od 2006 r. Specjalizuje się w obsłudze klientów inwestujących na polskim rynku nieruchomości, współpracując z funduszami inwestycyjnymi, funduszami private equity, firmami deweloperskimi oraz przedsiębiorcami z sektora MŚP oraz przedsiębiorstw rodzinnych. Swoich klientów wspiera zarówno w projektach transakcyjnych, jak też w restrukturyzacjach i zagadnieniach związanych z ich bieżącą działalnością. W nowej roli będzie też odpowiedzialna za pogłębianie współpracy w ramach zespołu PwC Deals Platform, budowę relacji z klientami spoza sektora nieruchomości oraz za rozwój projektów dotyczących inwestycji publicznych realizowanych przez lokalne samorządy i przedsiębiorstwa państwowe. Poza pracą z klientami, Marta angażuje się szeroko w projekty z zakresu równego traktowania i różnorodności.

Wojcik

Marta Wójcik została partnerem w dziale doradztwa biznesowego PwC.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w branżach finansowej i technologicznej. Od 7 lat związana z PwC. Jest jednym z liderów centrum kompetencyjnego PwC Financial Crime Unit, działającego w Gdańsku i Warszawie, wspierającego instytucje finansowe z całego świata w zakresie szeroko rozumianego compliance, w tym przede wszystkim w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Marta specjalizuje się w obszarze transaction monitoring i szerokiego wykorzystania nowych technologii w projektach financial crime. 

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas