Nowe osoby dołączyły do grupy partnerów PwC w Polsce

Nowi 2021

Z początkiem lipca 2021 r. grono partnerów firmy doradczej PwC Polska powiększyło się o 8 nowych osób. Są to: Aleksandra Bańkowska (doradztwo prawne), Michał Gójski (doradztwo transakcyjne), Bartosz Margol (audyt), Krzysztof Sieczkowski (audyt), Rafał Szczotka (doradztwo podatkowe, doradztwo transakcyjne), Michał Targiel (doradztwo biznesowe), Tomasz Turski (doradztwo biznesowe) i Andrzej Zubik (doradztwo podatkowe). Na początku sierpnia do zespołu partnerów PwC dołączył także Michał Grzybowski (doradztwo biznesowe i podatkowe).

Bańkowska

Aleksandra Bańkowska jako partner jest odpowiedzialna za rozwój praktyki Banking & Finance, Legal Centre of Excellence, New Law oraz restrukturyzacyjnej w ramach kancelarii PwC Legal. 

Aleksandra specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym i transakcyjnym dla instytucji finansowych. Wspiera klientów przede wszystkim w projektach polegających na dostosowaniu organizacji do najnowszych europejskich i polskich wymogów regulacyjnych oraz wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w sektorze finansowym. Współprowadzi również zespół 30 prawników Legal Centre of Excellence, realizujących projekty z zakresu outsourcingu dla globalnych klientów.   

Aleksandra dołączyła do PwC w 2013 r. Jest adwokatem, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Uniwersytecie w Cardiff, gdzie uzyskała dyplom z prawa angielskiego.

Gójski

Michał Gójski jako partner jest odpowiedzialny za rozwijanie praktyki Transaction Services (finansowego due diligence) w PwC.

Michał posiada kilkunastoletnie doświadczenie w procesach transakcyjnych, współpracy z funduszami private equity i klientami korporacyjnymi. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym przede wszystkim dla branż technologicznych, produkcji, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii.

Michał jest związany z PwC od 2008 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował także w Danii i Austrii. Posiada kwalifikacje ACCA i biegłego rewidenta.

Margol

Bartosz Margol odpowiada za rozwój praktyki rynków kapitałowych, transakcji oraz usług nieaudytowych.

Bartosz specjalizuje się w doradztwie związanym z transakcjami na rynku kapitałowym oraz prywatnym, wspiera również klientów w przygotowaniu do debiutu giełdowego i raportowaniu zgodnie z wymogami dla spółek publicznych. Związany z PwC od 2006 roku, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji największych transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bartek prowadzi także projekty doradztwa księgowego oraz projekty atestacyjne inne niż audyt. 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i członkiem ACCA.

Sieczkowski

Krzysztof Sieczkowski jako partner w dziale audytu ogólnego odpowiada za obsługę szerokiego spektrum klientów niefinansowych (m.in. z sektora produkcji przemysłowej, budownictwa, nieruchomości, transportu i logistyki).

Krzysztof współtworzy i rozwija praktykę Polskich Firm Prywatnych w PwC, w ramach której jest odpowiedzialny za rozwój biznesu i kompleksowe doradztwo dla firm prywatnych i rodzinnych w Polsce.

Krzysztof dołączył do PwC w 2007 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiował również w Ecole Superieure du Commerce Exterieur w Paryżu. Jest biegłym rewidentem przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, posiada certyfikaty zawodowe FCCA i Chartered Financial Analyst oraz jest aktywnym członkiem CFA Institute.

Szczotka

Rafał Szczotka jako partner podatkowy wraz ze swoim zespołem wspiera rozwój praktyki transakcyjnej w PwC.

Rafał specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym i potransakcyjnym w sprawach podatkowych dla klientów private equity i korporacyjnych. Dodatkowo, jako Deal Value Architect jest członkiem zespołu Deals Platform, który odpowiada za wsparcie klientów w budowaniu wartości z przeprowadzonych inwestycji koordynując w tym zakresie współpracę ekspertów z wszystkich linii biznesowych PwC.

Związany z PwC od 2011 roku. Jest radcą prawnym, posiada tytuł magistra prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Targiel

Michał Targiel jest liderem zespołu automatyzacji procesów biznesowych (Intelligent Business Process Automation).

Wspiera przedsiębiorców w kraju i za granicą w procesach transformacji cyfrowej dostarczając im kompleksowe rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem RPA (Robotics Process Automation) oraz sztucznej inteligencji (AI). 

Michał dołączył do PwC w 2014 roku. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania oraz Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Turski

Tomasz Turski jest partnerem w PwC Financial Crime Unit (FCU).  

Tomasz od 2015 r. rozwija usługi technologiczne w Financial Crime Unit, centrum kompetencyjnym PwC, które wspiera instytucje finansowe z całego świata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z globalnymi instytucjami finansowymi dostarczając multidyscyplinarne rozwiązania technologiczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami (analiza danych, automatyzacja, wdrażanie systemów). Kieruje również rozwojem innowacji w FCU.

Z PwC związany od 2010 roku. Posiada tytuł magistra (informatyka) Uniwersytetu Warszawskiego.

Zubik

Andrzej Zubik jest liderem praktyki sporów podatkowych PwC Polska. 

Wraz ze swoim zespołem Andrzej doradza przedsiębiorcom w toku kontroli, postępowań podatkowych i postępowań sądowych, a także reprezentuje podatników przed organami podatkowymi, organami celnymi, organami ubezpieczenia społecznego i sądami. Ma szerokie doświadczenie w obszarze minimalizowania ryzyk wystąpienia sporów podatkowych, ich rozwiązywania oraz zarządzania ich następstwami, w tym także z zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej.

Andrzej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centre of English and European Law prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i jest radcą prawnym oraz doradcą podatkowym.

W sierpniu do zespołu partnerów PwC dołączył także Michał Grzybowski, który został liderem zespołu People & Organization. 

Grzybowski

Michał Grzybowski jest liderem zespołu People & Organization. Odpowiada za rozwój nowych produktów i usług w obszarze podatków osobistych, strategii kapitału ludzkiego, transformacji funkcji HR, procesów kadrowo-płacowych oraz regulacji prawno-pracowniczych.

Michał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania kapitałem ludzkim. W swojej karierze realizował projekty dla przedsiębiorców z Polski i regionu Europy Centralnej w zakresie integracji, transformacji oraz restrukturyzacji zasobów ludzkich. Od lat tworzy efektywne struktury wynagradzania kadry zarządczej. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich spółek giełdowych oraz międzynarodowych korporacji wprowadzających programy opcji/akcji menedżerskich i pracowniczych. Jest ekspertem w zakresie budowy i realizacji strategii mobilności międzynarodowej pracowników polskich firm dokonujących ekspansji za granicę.

Michał jest doradcą podatkowym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem programów Harvard Business School.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas