Skip to content Skip to footer

Loading Results

PwC doradcą finansowym konsorcjum 7 banków w procesie refinansowania Grupy CCC

22 czerwca Grupa CCC zakończyła z sukcesem proces refinansowania i spełniła warunki zawieszające nowej umowy kredytowej zawartej na początku czerwca z konsorcjum siedmiu banków. PwC pełniło rolę doradcy finansowego w tym procesie działając na rzecz konsorcjum, w skład którego weszły: Santander Bank Polska, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Handlowy w Warszawie, mBank, Bank Millennium oraz BNP Paribas Bank Polska.

Umowa Nowego Finansowania, zawarta przez Grupę CCC z konsorcjum banków, przewiduje udzielenie 4-letniego kredytu terminowego oraz 3-letniego kredytu obrotowego odnawialnego nieamortyzowanego.

Była to jedna z najciekawszych i najbardziej skomplikowanych transakcji finansowania korporacyjnego ostatnich miesięcy w Polsce. Prace nad określeniem nowej, długoterminowej struktury finansowania Grupy CCC rozpoczęły się w szczycie II fali pandemii na jesieni 2020 r. i pomimo trwającego lockdownu były prowadzone przede wszystkim z myślą o rozwoju w realiach odbicia gospodarczego.

Michał Lewczuk, dyrektor w zespole PwC ds. finansowania

W skład zespołu projektowego PwC wchodzili: Paweł Dżurak, Michał Lewczuk, Piotr Pierszała oraz Irena Bułyszko.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas