Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ruszył projekt społeczny PwC „Sztuka dostrzegania”. Firma świętuje 30 lat obecności w Polsce

PwC z okazji 30-lecia obecności w Polsce realizuje projekt „Sztuka dostrzegania”, będący unikalnym połączeniem świata sztuki i biznesu oraz działań społecznych. We współpracy z domem aukcyjnym DESA Unicum oraz malarzem Michałem Zaborowskim, PwC zaprosiło do udziału w inicjatywie 30 uznanych osobowości, które w ostatnich trzech dekadach miały istotny wpływ na kształtowanie Polski. Na obrazach Zaborowskiego zobaczymy m.in.: Janusza Gajosa, Agnieszkę Holland, Krzysztofa Zanussiego, Maję Ostaszewską, Jerzego Owsiaka, Roberta Lewandowskiego, Adama Małysza, a także Krzysztofa Pendereckiego, Wisławę Szymborską, Korę czy Wojciecha Młynarskiego. Aukcja prac odbędzie się 22 października, a dochód z niej wesprze specjalne projekty czterech organizacji społecznych: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Integracja oraz Fundacji Innowacji Społecznej. 

PwC od 30 lat w Polsce inicjuje i angażuje się w projekty społeczne. Sztuka dostrzegania jest kontynuacją naszych działań związanych z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu i dostrzeganiem tego, co ważne, również poza obszarem codziennej działalności.

Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce
Sztuka dostrzegania

Projekt “Sztuka dostrzegania” jest realizowany przez PwC we współpracy z domem aukcyjnym DESA Unicum oraz malarzem Michałem Zaborowskim. Bierze w nim udział 30 osobowości, cenionych i uznanych w swoich dziedzinach osób, których działalność miała istotny wpływ na kształtowanie biznesu, kultury i społeczeństwa. Michał Zaborowski, wybierając najbardziej istotne cechy danej postaci i oddając jej charakter, stworzył unikalny cykl 30 obrazów. Wśród zaproszonych do udziału w „Sztuce dostrzegania” osobowości są m.in. Jerzy Starak, Dariusz Miłek, Janusz Gajos, Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Penderecki, Maja Ostaszewska, Jerzy Owsiak, Grzegorz Markowski, Robert Lewandowski, czy Adam Małysz. Bohaterami obrazów są także Krzysztof Penderecki, Wisława Szymborska, Kora oraz Wojciech Młynarski.

To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ łączy w sobie dwie ważne wartości – sztukę i możliwość pomagania. Projekt jest zupełnie nieszablonowy. Włączyło się w niego wiele znanych osobistości. Wszyscy mamy wspólny cel. To wspaniała inicjatywa. Czujemy się wyróżnieni, że możemy wziąć w niej udział.

Juliusz Windorbski, prezes DESA Unicum

Aukcja obrazów w szczytnym celu

Już 22 października, podczas specjalnego wydarzenia, odbędzie się aukcja wszystkich obrazów z kolekcji „Sztuka dostrzegania”. Dodatkowo, dzięki aplikacji DESA, każdy będzie mógł wziąć udział w licytacji online, odbywającej się w tym samym czasie.

Na stronach www.pwc.pl/sztukadostrzegania oraz na www.desa.pl można zobaczyć katalog ze wszystkimi obrazami Michała Zaborowskiego, a także sprawdzić szczegóły dotyczące aukcji – konieczna jest wcześniejsza rejestracja licytujących.

Cały dochód z aukcji zostanie przeznaczony na projekty 4 prężnie działających fundacji pozarządowych: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Integracja, Fundacji Innowacji Społecznych.

  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - budowa profesjonalnego call center dla 116 111 - telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 13 lat prowadzi 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Dzwonią do niego dzieci na chwilę przed podjęciem próby samobójczej, gdy nie widzą sensu życia lub nie mogą znieść samotności. W tym czasie konsultanci odebrali ponad 1,4 miliona połączeń z wołaniem o pomoc. Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci w Polsce jest w dramatycznym kryzysie. Widzimy ogromną potrzebę działania i rozwoju telefonu zaufania, bo dla wielu dzieci jest on jedyną dostępną formą pomocy.  

Telefon 116 111 dzwoni bez przerwy. Odbieramy 200-300 połączeń na dobę i dostajemy od 800 do 1500 wiadomości miesięcznie. Te dane stale rosną, dlatego nieustannie rozwijamy możliwości pomocy dzieciom. Wiąże się to ze zwiększeniem liczby pracujących konsultantów oraz polepszaniem warunków ich pracy. Środki uzyskane z licytacji Fundacja przeznaczy na zakup wyposażenia i odpowiednie wyciszenie pomieszczeń, co umożliwi jeszcze lepszą odpowiedź na potrzeby dzwoniących dzieci i poprawi komfort pracy konsultantów.

  • Centrum Edukacji Obywatelskiej - program „Odporna szkoła”

W czasie epidemii koronawirusa uczniowie przeżywają niepewność i smutek związany z zamykaniem szkół. Wielu brakuje motywacji do uczenia się. Ta sytuacja jest dla nich dotkliwa teraz, lecz także będzie miała negatywny wpływ na ich dalsze funkcjonowanie. Wsparciem dla młodych ludzi w tym trudnym czasie są nauczyciele. Sami jednak znaleźli się w trudnym położeniu - potrzebują nowej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, muszą także dostosować warsztat pracy do warunków zdalnych.

„Odporna szkoła” to wsparcie, które pozwoli nauczycielom skuteczniej odpowiadać na wyzwania będące konsekwencją epidemii koronawirusa. To cykl webinariów podnoszących kompetencje, materiały ze wskazówkami i scenariusze zajęć dotyczące m.in. reintegracji klasy, odbudowy motywacji, wyrównywania poziomu wiedzy oraz umiejętności uczenia się. Dotrzemy do 10 000 nauczycieli, dzięki czemu wpłyniemy na doświadczenie szkolne około miliona uczniów i uczennic.

  • Fundacja Integracja - projekt „Zapytaj doradcę”

Projekt „Zapytaj doradcę” pozwala ludziom wyjść z największych życiowych tarapatów. Skierowany jest do osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia, w tym młodych ludzi i seniorów, obejmując szeroki zakres zróżnicowanego poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego i zawodowego, z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej. W czasie pandemii wiele się zmieniło, w tym m.in. zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Dostęp do wielu urzędów stał się utrudniony. Osoby z niepełnosprawnością utraciły tradycyjne źródła uzyskiwania informacji i dotychczasowego wsparcia. Wielu z nich w ogóle nie wychodzi z domów. Wyostrzyły się też istniejące problemy społeczne, związane z samotnością, ubóstwem, przemocą czy depresją. Zmniejszyła się natomiast liczba kontaktów międzyludzkich, a przez to mniej jest możliwości wymiany informacji. „Zapytaj doradcę” to kompleksowy plan wsparcia osób z niepełnosprawnością, umożliwiający im i ich bliskim (w trakcie spotkań bezpośrednich, rozmów telefonicznych lub wideoczatów) konsultacje ze specjalistami, m.in. prawnikami, doradcami socjalnymi, psychologami i doradcami zawodowymi. Nieocenione jest tu profesjonalne wsparcie ekspertów Integracji. Projekt obejmuje także stworzenie 5 tematycznych e-broszur oraz rozbudowę portalu niepelnosprawni.pl.

  • Fundacja Innowacji Społecznej - projekt „Kawiarnia Wozownia”

Fundacja Innowacji Społecznej została powołana do wdrażania programów aktywizacji społeczno-zawodowej w tworzonych przez nią przedsiębiorstwach społecznych, w których osiągany zysk jest reinwestowany we wspieranie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Tworzone i prowadzone przez FIS przedsiębiorstwa społeczne są pomostem wprowadzającym młodzież na rynek pracy. Kawiarnia Wozownia jest jednym z przedsiębiorstw społecznych, w którym  wychowankowie pieczy zastępczej (Domów dla Dzieci) znajdują pierwsze, bezpieczne miejsce pracy i zdobywają doświadczenie.

Edukacja zawodowa w praktyce wpływa na postrzeganie siebie na rynku pracy w przyszłości oraz nabywanie kompetencji cenionych przez pracodawców. Środki zebrane podczas licytacji pomogą Fundacji dostosować budynek Starej Wozowni w gdańskim parku Orunia pod usługi gastronomiczne, tak aby polepszyć warunki pracy i umożliwić funkcjonowanie kawiarni przez cały rok.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas