Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

PwC powołało Agnieszkę Gajewską na stanowisko globalnej liderki usług publicznych i rządowych

11/10/21

PwC powołało Agnieszkę Gajewską na stanowisko globalnej liderki działu Government and Public Services (G&PS). To pierwsza osoba z Europy Środkowo-Wschodniej na tym stanowisku w historii sieci PwC. Jako globalna liderka Government and Public Services Agnieszka będzie kierować pracą ponad 12 000 specjalistów w całej sieci PwC. 

Gajewska

Agnieszka jest partnerką w PwC na region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) z siedzibą w Warszawie, kieruje platformą ESG (z ang. Environmental, Social and Governance) dla 29 krajów z regionu. Przez ostatnie lata była również liderką zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury w CEE. Wspierała rządy, instytucje międzynarodowe i sektor prywatny w tworzeniu i wdrażaniu projektów mających na celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu w ponad 40 krajach.

Przez ostatnie 20 lat Agnieszka doradzała w zakresie transformacji sektora publicznego, reform strukturalnych, cyfryzacji i ESG (ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych). Prowadziła na całym świecie projekty na dużą skalę, w tym umowy ramowe dla instytucji międzynarodowych, m.in. Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Jako globalna liderka Government and Public Services Agnieszka będzie kierować pracą ponad 12 000 specjalistów w całej sieci PwC. Będzie wspierać klientów w lokalnych, regionalnych, krajowych i globalnych instytucjach publicznych i podmiotach rządowych w zakresie obronności, bezpieczeństwa, administracji cyfrowej, edukacji, rozwoju międzynarodowego, samorządów lokalnych, usług społecznych i finansów publicznych.

Agnieszka będzie odpowiedzialna za wzmacnianie potencjału G&PS - tworzenie globalnych centrów kompetencji i zacieśnianie współpracy w ramach sieci PwC. Cel to dostarczenie klientom i partnerom unikalnej wartości: połączenie szerokiej międzynarodowej wiedzy i doświadczeń z dogłębnym zrozumieniem lokalnego kontekstu.

Ogromnie się cieszę, że zostałam liderką sektora G&PS, obejmującego ponad 12 tys. pełnych pasji profesjonalistów, zwłaszcza teraz, w momencie, który daje tak wiele możliwości i wymaga nieszablonowego myślenia. Jestem wielkim zwolenniczką zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego odbudowywania gospodarek i społeczności po pandemii COVID-19. Jako sieć firm obecnych w 156 krajach jesteśmy dobrze przygotowani do wspierania klientów z sektora publicznego w rozwiązywaniu najważniejszych wyzwań, radzeniu sobie z kryzysem klimatycznym i nierówności społecznych, przy jednoczesnym generowaniu wzrostu gospodarczego.

Agnieszka Gajewska, globalny lider G&PS w PwC

W następstwie pandemii COVID-19 mamy możliwość wywarcia realnego wpływu na społeczeństwo poprzez pomoc rządom i organizacjom publicznym w sprostaniu wyzwaniom, jakie przyniosła pandemia. Jako sieć firm jesteśmy zobowiązani pomagać naszym klientom w budowaniu zaufania i osiąganiu długotrwałej wartości dla ich organizacji, interesariuszy i całego społeczeństwa. Agnieszka wnosi do tej roli praktyczne doświadczenie z pracy z klientami z sektora publicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i na całym świecie. Jako nowa liderka globalnego działu G&PS będzie stawiać wyzwania sobie i naszej globalnej sieci, aby nadal realizować cel PwC, jakim jest budowanie zaufania w społeczeństwie poprzez rozwiązywanie ważnych problemów naszych klientów.

Kevin Burrowes, lider PwC ds. klientów globalnych i rynków

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas