Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Rusza IV edycja programu "Biznes kontra smog"

Niemal 80% badanych nazywa zmiany klimatu wprost - katastrofą klimatyczną i oczekuje, że pracodawcy aktywnie włączą się w ochronę środowiska.

Niemal 80% respondentów nazywa zmianę klimatu katastrofą klimatyczną - wynika z badania przeprowadzonego wśród pracowników firm zaangażowanych w czwartą edycję programu „Biznes kontra smog”. Jednocześnie z 75% do 80% wzrósł odsetek pracowników oczekujących od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania w walkę o czyste powietrze. Program „Biznes kontra smog” powstał z inicjatywy PwC i jest realizowany we współpracy z 28 firmami pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego i Stowarzyszenia ASPIRE a także pod honorowym patronatem Marszałków Województwa Małopolskiego i Mazowieckiego oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W badaniu przeprowadzonym wśród pracowników firm zrzeszonych w projekcie „Biznes kontra smog” wzięło udział niemal 1500 osób.  Aż 65% z nich przyznało, że rozważa zmianę miejsca pracy i zamieszkania ze względu na złą jakość powietrza w miejscowości wykonywania swojej pracy. Stanowi to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do 2020 roku. Na podobnym poziomie utrzymuje się odsetek respondentów śledzących na bieżąco informacje o stanie powietrza w swoim miejscu zamieszkania, 63% w bieżącym roku oraz 64% w roku ubiegłym. Jednak zdecydowana większość ankietowanych, aż 87% uważa, że jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce jest przynajmniej niewystarczająca, z czego niemal 30% określa te działania jako „bardzo złe”.

"Wiele dziś się mówi o tym jak firmy wprowadzają działania ESG [wchodzące w życie regulacje związane z ochroną środowiska, ładem społecznym i ładem korporacyjnym] do swoich strategii. „Biznes kontra smog” to inicjatywa oddolna, w której zaangażowani są wolontariusze 28 firm. W tej edycji po raz pierwszy edukujemy także na temat zmian klimatycznych w ramach osobnej ścieżki edukacyjnej. Zostaje utrzymany wariant zajęć prowadzonych online, ponieważ otwiera to możliwości edukowania dzieci i młodzieży na terenie całej Polski, również w niewielkich miejscowościach odległych od dużych obszarów miejskich. Nie rezygnujemy także z zajęć stacjonarnych - tam gdzie to będzie możliwe. Dzięki temu możemy podnosić świadomość ekologiczną na terenie całego kraju"

mówi Tomasz Kassel, lider ds. ESG i partner PwC.

W poprzednich edycjach programu wolontariusze przeszkolili ponad 36 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach. Do IV edycji „Biznes kontra smog” włączyło się w sumie aż 28 organizacji: ABB, Airly, Akamai Technologies, Amer Sports, Amway, Aon, Stowarzyszenie ASPIRE, Grupa CANPACK, Centrum Wolontariatu, Cisco Systems, Credit Suisse, Ecolab, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Knowable, Maxima Europe, Motorola, Ocado Polska, PwC, Sappi, State Street Bank Polska, UBS, Zurich Insurance Company LTD.

"To między innymi na biznesie ciąży odpowiedzialność nie tylko za dbałość o środowisko naturalne, ale także za uświadamianie społeczeństwa jak istotne jest zaangażowanie się w walkę o czyste powietrze i klimat. To już IV edycja programu „Biznes kontra smog” co pokazuje, że firmy aktywnie i systematycznie angażują się w działania na rzecz naszego środowiska. Wyniki tegorocznej ankiety potwierdzają to, co mówimy od lat – mieszkańcy i mieszkanki Polski chcą oddychać czystym powietrzem i oczekują zdecydowanych działań."

mówi Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Celem tegorocznej edycji „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu. Dzięki dołączeniu nowych firm, wolontariusze będą mogli dotrzeć ze szkoleniami do jeszcze większej liczby szkół i przedszkoli, nie tylko z województwa małopolskiego. Zajęcia są prowadzone przez przeszkolonych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, a program jest dostosowany do różnych grup wiekowych. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Ścieżka tematyczna nt zmian klimatu umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie głównych przyczyn powstawania zmian klimatu oraz kształtowanie postaw ekologicznych w życiu codziennym. Organizatorzy projektu podkreślają, że wszystkie warsztaty są bezpłatne.

"Podczas IV edycji programu „Biznes kontra smog” zostanie podpisana deklaracja zobowiązująca sygnatariuszy do pracy na rzecz klimatu, świeżego powietrza i edukacji ekologicznej. Wybraliśmy jako miejsce podpisania tej wspólnej deklaracji Kraków - to miasto, w którym rozpoczęła się nasza inicjatywa. Dziś program Biznes kontra smog ma już zasięg ogólnopolski"

dodaje Adam Jamioł, partner zarządzający krakowskim biurem PwC.

Oto treść deklaracji:

"Odpowiadając na jedne z najważniejszych wyzwań naszego społeczeństwa, jakim są zmiany klimatyczne oraz słaba jakość powietrza i środowiska naturalnego w Polsce, deklarujemy swoje pełne zaangażowanie w program „Biznes kontra smog”, działając na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej Polaków."

 

Wyniki:

  1. Czy na bieżąco śledzisz informacje o stanie powietrza w swoim miejscu zamieszkania (alerty, aplikacje)?
Tak 63%
Nie 37%
  1. Jaka jest według Ciebie jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce?
Bardzo dobra 1%
Zadowalająca 12%
Niewystarczająca 68%
Bardzo zła 19%
  1. Czy ze względu na zły stan powietrza kiedykolwiek rozważałaś/eś możliwość zmiany miejsca zamieszkania i pracy?
Tak 65%
Nie 35%
  1. Czy od swojego pracodawcy oczekujesz aktywnego zaangażowania się w walkę o czyste powietrze?
Tak 80%
Nie 20%
  1. Jak oceniasz działania podejmowane przez Twojego pracodawcę na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i poprawy jakości powietrza? 1 - bardzo źle, 10 - bardzo dobrze
1 1%
2 2%
3 3%
4 3%
5 18%
6 19%
7 19%
8 19%
9 9%
10 7%
  1. Jak Ty angażujesz się w walkę ze zmianami klimatu? (można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Segreguję śmieci 95%
Ograniczam zużycie plastiku 80%
Ograniczam spożycie wody 75%
Oszczędzam zużycie mięsa 48%
Włączam się w projekty ekologiczne / społeczne 19%
Wykorzystuję energię ze źródeł odnawialnych 16%
  1. Zmiana klimatu to według Ciebie:
Katastrofa klimatyczna 76%
Naturalne fluktuacje pogodowe 13%
Fake news 0,3%
Inne 0,7%

O PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 284 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

O Krakowskim Alarmie Smogowym

Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w 2012 roku w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Choć aktywność stowarzyszenia początkowo dotyczyła jedynie Krakowa, obecnie KAS prowadzi działania w całym kraju. Od 2014 roku pełni rolę koordynatora i sekretariatu Polskiego Alarmu Smogowego – sieci zrzeszającej oddolne ruchy antysmogowe z terenu całej Polski. Od początku swego istnienia KAS zabiega o ustanowienie niezbędnych ram prawnych (w tym norm jakości węgla, standardów emisyjnych dla kotłów, uchwał antysmogowych, ograniczeń w ruchu samochodowym), wdrożenie skutecznego systemu kontroli przepisów ochrony powietrza oraz uruchomienie szerokich programów finansowych wspierających mieszkańców w przejściu na źródła ciepła, które nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

www.krakowskialarmsmogowy.pl

www.polskialarmsmogowy.pl

O Stowarzyszeniu ASPIRE

ASPIRE reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. To największa tego typu organizacja w Polsce, zrzeszająca ponad 180 podmiotów, głównie firmy o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji na stronie www.aspire.org.pl.

 

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas