IPO Watch: Spektakularny debiut Porsche.

17/11/22

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2022 r wyniosła 9,5 mld euro – to spadek o ponad 17,4% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (11,5 mld euro). Pomimo wysokiej zmienności na rynkach oraz utrzymującej się niepewności spowodowanej trwającą wojną na Ukrainie oraz światową sytuacją makroekonomiczną, Porsche debiutuje na giełdzie we Frankfurcie z ofertą sięgającą 9,1 mld euro*. Rekordowe IPO Porsche to największy debiut na europejskich rynkach od dekady. Na GPW odnotowano tylko jeden debiut na alternatywnym rynku NewConnect.          

Podsumowanie III kwartału 2022 roku na GPW w Warszawie

W trzecim kwartale 2022 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 1 IPO (NewConnect), wobec 10 debiutów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość oferty jedynej debiutującej spółki (HiProMine z branży rolnej, zajmująca się produkcją materiałów paszowych z biomasy owadów oraz z nawozu organicznego) wyniosła 36,8 mln PLN (8,0 mln euro), co oznacza spadek o 96,4% w porównaniu do poprzedniego roku, podczas którego w trzecim kwartale łączna wartość IPO na warszawskim parkiecie przekroczyła 1 mld PLN (224,3 mln euro).

*Całkowita wartość oferty Porsche włączając opcję nadsubskrypcji.

“Na początku 2022 roku, nawet po lutowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, optymizm na rynku był zgoła inny niż obecnie – komunikaty rynkowe oraz statystyki UKNF dot. postępowań prospektowych wskazywały, że w tym roku na giełdzie może zadebiutować nawet kilkadziesiąt spółek (wraz z debiutami na rynku NewConnect). Tymczasem po dziewięciu miesiącach, na rynku głównym GPW nie było żadnego debiutu (nie licząc sześciu spółek, które przeszły z NewConnect, co akurat jest pozytywnym akcentem i świadczy o tym, że alternatywny parkiet pełni jedną ze swoich istotnych ról). Z dużym prawdopodobieństwem taki stan się utrzyma i w 2022 rok będzie zapamiętany jako rok bez żadnej transakcji IPO na rynku głównym GPW – debiutanci zawiesili postępowania (lub nawet ich nie rozpoczęli) i czekają na lepszy moment. Oczywiście dużym znakiem zapytania pozostanie gotowość rynku i sprzyjające warunki makroekonomiczne. Obecny poziom inflacji oraz perspektywy makro na 2023 rok nie napawają optymizmem, zaufania inwestorów nie poprawiają także niejasne perspektywy regulacyjne (np. w sprawie podatku od zysków nadzwyczajnych). Natomiast, czekając na otwarcie kolejnego okienka transakcyjnego, obserwujemy pozytywne ruchy potencjalnych kandydatów do debiutu, którzy już teraz zaczynają się przygotowywać, aby w razie pojawienia się dogodnego momentu na IPO, przeprowadzić transakcję sprawnie i bezboleśnie. Spółki przygotowujące się do debiutu i ich doradcy ostrożnie wskazują drugą połowę 2023 roku jako termin potencjalnego wejścia na rynek”

- mówi Kamil Wardzyński, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w III kwartale 2022 roku

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 9,5 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2 mld euro. Na europejskich parkietach zadebiutowało 12 spółek (wobec 66 w trzecim kwartale 2021 roku).

W minionym kwartale odnotowano w Europie jedną tzw. mega ofertę (transakcję o wartości przekraczającej 1 mld euro) i jednocześnie największe co do wartości IPO w ujęciu globalnym - był to debiut spółki Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (9,1 mld euro*) przeprowadzony na Deutsche Börse. Na pozostałych miejscach uplasowały się OPDEnergy (oferta o wartości 205 mln euro, debiut na BME w Hiszpanii) oraz Nordic Lights (debiut na Nasdaq Nordic Helsinki z ofertą o wartości 30 mln euro).

Największym rynkiem w Europie pod względem wartości IPO w trzecim kwartale 2022 roku, (dzięki mega ofercie Porsche AG, okazała się Deutsche Börse (1 IPO o wartości 9,1 mld euro). Zaraz za nią uplasowała się BME (205 mln euro), a na kolejnym miejscu Euronext Paris (50 mln euro).

*Całkowita wartość oferty Porsche włączając opcję nadsubskrypcji.

„Warszawski parkiet nie jest wyjątkiem wśród europejskich giełd - w 2022 roku nastąpił niemal całkowity zastój jeśli chodzi o napływ nowych emitentów na rynek i do końca roku nie należy spodziewać się przełomu. Wprawdzie debiut Porsche wykazał, że IPO przy dobrej wycenie możliwe jest nawet w trudnych czasach, niemniej nie należy budować na tym przykładzie daleko idących wniosków - to wyjątkowa transakcja wyjątkowej spółki, w dodatku od jakiegoś czasu zapowiadana, bardzo oczekiwana i bardzo wsparta zaangażowaniem inwestorów cornerstone (w praktyce zobowiązujących się do zaangażowania kapitałowego jeszcze przed IPO). Zarówno ten debiut obecnie, jak i przyszłe, pojedyncze IPO znaczącej wielkości nie zmienią perspektywy szerszego powrotu aktywności IPO, która zależeć będzie od stopnia poprawy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, perspektyw zakończenia wojny w Ukrainie oraz poziomów głównych indeksów i wycen spółek”

- mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD - więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie. 

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2017 roku.

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2017 roku.

Aktywność na europejskim rynku IPO w pierwszych trzech kwartałach roku (narastająco) od 2017 roku.

 

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas