Nowy rozdział w historii PwC FCU: ponad 300 nowych pracowników w Lublinie do 2025 roku

27/03/23

Centrum kompetencyjne PwC Financial Crime Unit rozpoczyna działalność w kolejnym mieście - Lublinie i  planuje zatrudnić ponad 300 osób do końca 2025 roku. FCU to centrum wspierające klientów firmy z całego świata w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Działające od 2012 r. w Polsce, centrum kompetencyjne PwC, Financial Crime Unit (FCU) specjalizuje się w zapobieganiu wprowadzania do legalnego obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowania terroryzmu (Anti-Money Laundering, AML). Polskie Financial Crime Unit jest największym tego typu zespołem PwC na świecie, oferując zarówno wsparcie operacyjne, jak i doradcze, współpracując przy tym z innymi zespołami w globalnej sieci PwC. Obecnie we wszystkich biurach FCU w Polsce, tj. w Gdańsku i w Warszawie, zatrudnionych jest niemal 1300 osób.

“Silne środowisko akademickie i ogromny potencjał lubelskiej branży nowoczesnych usług dla biznesu, a także profesjonalne wsparcie w procesie inwestycyjnym ze strony miasta, to elementy, które są motorem napędowym i magnesem ściągającym do Lublina inwestorów m.in. z branży doradztwa biznesowego i technologicznego. Otwarcie w Lublinie kolejnego oddziału uznanej i rozpoznawalnej marki, jaką jest PwC, potwierdza, że nasze działania na rzecz budowania przyjaznego klimatu dla biznesu, które podejmujemy jako samorząd, przynoszą oczekiwane rezultaty. To już druga, po oddziale skupiającym się na rozwoju usług technologicznych, inwestycja firmy PwC w naszym mieście”

– mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

“Projekty realizowane w FCU są bardzo różnorodne i są prowadzone zarówno dla dużych, globalnych banków, jak też mniejszych, lokalnych instytucji finansowych, także polskich. Eksperci FCU świadczą specjalistyczne usługi doradcze, pozwalające zachować bankom zgodność z obowiązującymi i nowymi regulacjami prawnymi. Działania te obejmują m.in. opracowanie i wdrażanie polityk, procedur oraz złożonych modeli operacyjnych. FCU świadczy również usługi wsparcia operacyjnego dla klientów z sektora bankowego. To sektor, który jest niezwykle istotnym elementem dalszego zrównoważonego rozwoju gospodarczego, czego odzwierciedleniem jest ciągły rozwój PwC FCU - tym razem rozszerzamy naszą działalność o Lublin”

- mówi Bartłomiej Styrnik, partner PwC Polska, Financial Crime Unit.

Eksperci PwC FCU analizują ryzyko wykorzystania banków do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (procedury takie jak Know Your Client, KYC), badają również podejrzane transakcje (tzw. Transaction Monitoring), monitorują przestrzeganie sankcji nakładanych na banki przez międzynarodowe instytucje oraz identyfikują osoby narażone na ryzyko korupcji, w tym zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. Zespół technologiczny FCU łączy ekspercką wiedzę z zakresu przeciwdziałania przestępstwom finansowym z rozwiązaniami technologicznymi, które umożliwiają zwiększenie efektywności prowadzonych działań.

“Praca w FCU wiąże się z realizacją projektów związanych z pozyskiwaniem informacji i analizą danych. Nasi pracownicy są częścią prawdziwie interdyscyplinarnych i międzynarodowych grup konsultantów. Nacisk, który kładziemy na podnoszenie ich kwalifikacji w połączeniu z rosnącym znaczeniem FCU w sieci PwC, daje duże możliwości rozwoju i awansu. Zespół ma na celu dalszy rozwój, czego efektem jest powstanie oddziału w Lublinie, gdzie w najbliższych latach planujemy zatrudnić ponad 300 osób”

– dodaje Hubert Skotkowski, dyrektor ds. operacyjnych Financial Crime Unit w PwC Polska.

Narzędzia IT, jakimi dysponuje FCU to  m.in. narzędzia sztucznej inteligencji, które skanują i oceniają zbiory danych, przedstawiając analitykowi jedynie informacje istotne w kontekście przestępstw finansowych czy finansowania terroryzmu. PwC rekrutuje zarówno specjalistów z doświadczeniem, jak też absolwentów i studentów z różnych kierunków, tj. m.in prawnych, lingwistycznych czy ekonomicznych. FCU posiada własny, rozwinięty system szkoleń i certyfikacji, dzięki czemu nie wymaga od kandydatów specjalistycznej wiedzy z obszaru AML. W FCU pracują zarówno osoby z Polski, jak i innych państw Unii Europejskiej oraz Indii, RPA czy USA. Ze względu na międzynarodowe środowisko oraz liczne projekty prowadzone dla klientów zagranicznych, dominującym językiem w zespole jest angielski. Dobra znajomość tego języka jest jednym z podstawowych wymogów dla kandydatów ubiegających się o pracę w centrum kompetencyjnym.

“Lublin posiada olbrzymi potencjał w postaci ponad 60 tysięcy studentów. Zdecydowana większość świetnie mówi po angielsku, co jest niezbędne do rozpoczęcia pracy w zespole FCU PwC. Branżową wiedzę nasi pracownicy zdobędą poprzez dedykowany program szkoleń, m.in. ze schematów w przestępczości cyfrowej, zagrożeń związanych z wirtualnymi pieniędzmi czy z obsługi konkretnych programów i narzędzi. Financial Crime Unit wspiera także swoich pracowników w zdobywaniu międzynarodowych certyfikatów”

- mówi Maciej Dudkowski, menedżer PwC Polska, Financial Crime Unit, lider biura w Lublinie.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas