Kobieca strona biznesu

Wspieramy przedsiębiorczość kobiet oraz propagowanie korzyści, jakie przynosi różnorodność w biznesie

Chcemy inspirować i zachęcać kobiety do rozwoju zawodowego i osobistego, podejmowania nowych wyzwań w świecie biznesu oraz realizowania się na stanowiskach kierowniczych

Jesteśmy przekonani, że to właśnie różnorodność, zwiększanie liczby kobiet w zarządach i zgodna współpraca mężczyzn i kobiet, jest najlepszym gwarantem skucesu i rozwoju polskich firm. 
 

Olga Grygier-Siddons

Zmieniają się normy społeczne, zmienia się też rzeczywistość biznesowa. Obecnie, jeżeli firmy chcą być konkurencyjne muszą stawiać na różnorodność. W kobietach drzemie ogromny potencjał, którego nie można zmarnować, ani lekceważyć. Dobrze wykorzystany i ukierunkowany może stać się gwarantem powodzenia przedsiębiorstwa na rynku.

Olga Grygier-Siddons, Prezes PwC na Europę Środkową i Wschodnią

Kobiecy punkt widzenia

Prowadzimy badania, przygotowujemy opracowania, raporty i analizy, które stanowią źródło cennej wiedzy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zależy nam na tym, aby idea różnorodności w biznesie stawała się coraz bardziej popularna i doceniana.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Loża Kobiet Biznesu logo

Naszym celem jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych poprzez aktywne wspieranie przedsiębiorczości kobiet oraz promowanie współpracy i partnerstwa w biznesie.

Loża Kobiet Biznesu to inicjatywa PwC, powołana do życia w 2013 roku. Pomysł był odpowiedzią na płynące z rynku potrzeby stworzenia platformy spotkań i wymiany doswiadczeń. Lożę Kobiet Biznesu tworzą panie, które osiagają sukces zawodowy i chętnie dzielą sie swoimi doświadczeniami biznesowymi, aby promować przedsiębiorczość kobiet. Poprzez nasze działania chcemy inspirować i zachęcać kobiety do rozwoju zawodowego i osobistego, podejmowania nowych wyzwań w świecie biznesu oraz realizowania się na stanowiskach kierowniczych.

Loża Kobiet Biznesu jest obecna już w wielu miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu.

„W ciągu ostatnich 16 lat Polska awansowała w Indeksie "Women in Work Index", aż o 10 miejsc i jest to jeden z najlepszych wyników w całym OECD. Zmniejszyliśmy różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn, a zdecydowana większość pań pracuje na pełen etat. Także pay gap w Polsce jest jednym z najniższych. Wszystkie te dobre informacje nie oznaczają, że nie mamy już nic do zrobienia. Powinniśmy nadal wzmacniać przedsiębiorczość kobiet, pracować nad zwiększeniem ich udziału w zarządach i radach nadzorczych firm, a także budować stabilną i odpowiedzialną politykę prorodzinną, która nie wyklucza kobiet z rynku pracy z powodu macierzyństwa – tu widzę nie tylko ogromną rolę państwa, ale też pracodawców”.

Anna Sieńko, partner w PwC, lider zespołu Digital & Technology

Liderki o inicjatywie

Prezes PwC na Europę Środkową i Wschodnią

Partner, lider ds. technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Dyrektor w zespole Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Ewelina Niewińska

Dyrektor Działu Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 521

Obserwuj nas