TransferHUB – inkubator innowacji społecznych

Wymyśl dobry start

Masz pomysł albo projekt na wczesnym etapie rozwoju? Zgłoś się do nas, a dostaniesz wyspecjalizowane wsparcie o charakterze akceleracyjnym, które pomoże rozwinąć Twoją inicjatywę.

Misją inkubatora jest stworzenie jak najlepszych warunków do tworzenia i testowania innowacji społecznych, dlatego program rozwoju inkubowanych projektów zakłada wsparcie finansowe (dotacje), merytoryczne i networkingowe.

Program inkubacji będzie trwał 3 lata w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2019 r. Zapraszamy do niego innowacyjne pomysły na wczesnym etapie rozwoju, które będziemy rozwijać dzięki wyspecjalizowanemu wsparciu o charakterze akceleracyjnym.

Nabór odbędzie się w ramach 5 naborów (tzw. kohort). Każdy nabór jest dodatkowo ukierunkowany pod kątem obszaru, który posiada potencjał w zakresie tworzenia inspirujących rozwiązań ułatwiających wejście młodym osobom na rynek pracy. To są przedsiębiorczość społeczna, rzemiosło, ekonomia współdzielenia, odnawialne źródła energii oraz kategoria „inne” zarezerwowana na pomysły z innych dziedzin. Warunkiem zgłoszenia się do inkubatora jest wypełnienie formularza online oraz udział w zjazdowych kursach pogłębiających innowacyjne pomysły.

Do tworzenia innowacji zachęcamy m.in. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, osoby fizyczne czy grupy nieformalne, które chcą aktywnie poszukiwać nowych rozwiązań wspierających płynne przejście z systemu edukacji na rynek pracy osób młodych.

Wsparcie inkubatora polegać będzie na:

  • Dostarczeniu narzędzi i inspiracji do rozwoju pomysłu
  • Indywidualnej opiece opiekunów innowacji
  • Indywidualnie zaprojektowanej ścieżce rozwoju pomysłu innowacyjnego aż do szybkiego testowania na grupie docelowej rozwiązania.

Elementem budowy ekosystemu (społeczności zgromadzonej wokół innowacji społecznych) jest seria warsztatów prowadzonych w różnych miastach Polski. Ich celem jest zaproszenie do TransferHUBu innowatorów, rozwój wiedzy i kompetencji oraz wykreowanie środowiska sprzyjającego pojawieniu się pomysłów na innowacje.

W ramach całego projektu 30 pomysłów otrzyma grant na pogłębienie i testowanie swojego pomysłu przez 6 miesięcy oraz m.in. wsparcie opiekuna innowacji i wsparcie doradcze ekspertów tematycznych. Każde rozwiązanie w trakcie cyklu inkubacyjnego i testowania będzie poddawane ciągłej ewaluacji. Przynajmniej 3 rozwiązania zostaną rekomendowane do skalowania. Przetestowane i działające innowacje będą promowane wśród zmapowanych interesariuszy danej innowacji.

PwC: Jolanta Kokosińska, Beata Cichocka-Tylman, Magdalena Kwoska, Barbara Brzezińska.

FISE: Katarzyna Binda, Oktawiusz Chrzanowski, Magda Klaus.

Stocznia: Maria Wiśnicka, Katarzyna Olesińska, Łukasz Ostrowski.

Projekt „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej PwC Polska Sp. z o.o.) oraz Fundacją Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas