JPK VAT

05/07/19

Jednolity Plik Kontrolny dla podatku VAT już za pół roku obejmie dużych podatników.

Od lipca 2020 obowiązek będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców.

Sejm przyjął projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zakłada on obowiązek raportowania przy uzyciu pliku JPK_vdek, który będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklaracje VAT, VAT7 i VAT7K i ewidencje VAT. 

  • Jakie zmiany oznacza Jednolity Plik Kontrolny VAT?
  • Jakie korzyści i wyzwania stoją przed podatnikami?
  • Jak przygotować się na wprowadzenie nowych obowiązków?

Posłuchaj podcastu, który pomoże Ci zrozumieć zmiany dotyczące JPK VAT.

Podcasty PwC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl/podcasty. 

Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PwC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym dla podatku VAT. 

A dziś w naszym studiu goszczą Marcin Sidelnik – partner w dziale prawno-podatkowym PwC. 

Marcin Sidelnik (MS): Dzień dobry. 

Jakub Gołębiowski (JG): Dzień dobry. I Magdalena Brzuszczyńska manager w tym samym dziale. 

Magdalena Brzuszczyńska (MB): Tak, dzień dobry. 

JG: Tak jak już sygnalizowałem, dziś przyjrzymy się Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu dla podatku VAT i skoncentrujemy się na zmianach jakie mają się tam pojawić. Nowy plik będzie zawierał między innymi dodatkowe informacje, niezbędne do kontroli rozliczeń. I tutaj może zacznijmy od takiego szerszego pytania, kieruje je do Marcina: Jakie zmiany planowane są w zakresie raportowania VAT? 

MS: Już odpowiadam. Obecnie w resorcie finansów trwają prace legislacyjne nad zastąpieniem deklaracji VAT w formie tradycyjnej, nowym plikiem JPK, tak zwanym plikiem JPK_vdek.

W dniu 13 czerwca obecnego roku w sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych. I tak, nowy plik JPK_vdek będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklaracje VAT, VAT7 i VAT7K i ewidencje VAT. Wprowadzenie JPK_vdek spowoduje likwidację obowiązku składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym, czyli deklarację VAT27.

Natomiast deklaracja VATUE pozostaje bez zmian. Projekt zakłada, że nowe raportowanie obejmie dużych podatników od początku przyszłego roku, a dla pozostałych podatników będzie obligatoryjne od 1 lipca 2020 roku. 

JG: To nam daje tło, to bardzo cenne informacje. A teraz chciałbym się zwrócić do Magdy i dopytać ją, jakie korzyści i jakie wyzwania musimy mieć na uwadze, biorąc pod uwagę to, co powiedział przed chwilą Marcin?

MB: Jeżeli chodzi o korzyści, to ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy przedstawia szereg z nich. Przede wszystkim, zgodnie z tym co mówi ustawodawca, to uproszczenie rozliczeń.

Podatnicy będą bowiem wysyłać już jeden plik, w miejsce obecnie dwóch dokumentów: JPK i deklaracji. I zostanie zniesiona deklaracja VAT27, o czym mówiliśmy oraz nastąpi eliminacja załączników do deklaracji VAT.

Dodatkowo ustawodawca podkreśla, że z uwagi na stopniowe wprowadzenie zmian i różne terminy dla przedsiębiorców dużych, różne dla pozostałych, nowe przepisy sprzyjają odpowiedniemu i rozłożonemu w czasie dostosowywaniu systemów finansowo-księgowych.

Jednakże planowana zmiana jest tak naprawdę ogromnym wyzwaniem z uwagi na znaczne rozszerzenie informacji, jakie do tej pory były raportowane w pliku JPK. Poza częścią deklaracyjną, czyli polami z deklaracji VAT, które co do zasady zostają przeniesione z deklaracji do nowej schemy JPK, czeka nas też, zgodnie z obecnym projektem, dużo zmian w części ewidencyjnej. Zarówno w części ewidencyjnej sprzedaży, jak i zakupu.

Między innymi zakłada się wprowadzenie raportowania typu dokumentu zakupu i sprzedaży, wedle ustalonych w nowej schemie rodzajów dokumentów. W początkowej wersji nowej schemy JPK_vdek pojawiły się też pola z takimi informacjami dla dokumentów sprzedaży jak termin i forma płatności.

Planuje się również, co wzbudza chyba najwięcej kontrowersji, wprowadzenie dla dokumentów raportowanych w ewidencji sprzedaży wymogu klasyfikacji towarów i usług wedle stworzonej wyłącznie na potrzeby nowego JPK VAT kodyfikacji. A zatem niewystarczająca będzie już jak dotychczas prowadzenie ewidencji sprzedaży do celów VAT z podziałem na stawki VAT, konieczne będzie również uwzględnienie nowego wymiaru agregacji danych, właśnie kodu towaru czy usługi. 

JG: To jest naprawdę zasadnicza zmiana, duża zmiana. No i aż korci, żeby zadać takie pytanie, jak przedsiębiorcy mogą się do tych nowych wymogów przygotować? No bo będą oni musieli te zmiany uwzględnić w procesie raportowania i jak w ramach firm mogą działać, żeby najskuteczniej na te nowe regulacje się przygotować i na nie odpowiedzieć. 

MB: Dokładnie, to przygotowanie jest kluczowe. Niestety na ten moment nie ma jeszcze ostatecznej wersji nowej struktury JPK VAT. Czyli tak naprawdę nie wiadomo jakie dane będą ostatecznie wymagane.

A zatem no nie można dokonać, ani planować implementacji zmian na obecnych systemach RP, czy na innych systemach, na których teraz takie raportowanie do celów VAT jest wykonywane. Niemniej jednak rekomendowane jest już teraz zidentyfikowanie w jakich systemach znajdują się źródła tych informacji, które będą potrzebne do nowego JPK_vdek oraz przeanalizowanie jakie służby, poza służbami finansowo-księgowymi, powinny być zaangażowane w proces implementacji zmian.

Jeżeli zostanie utrzymany obecnie planowany zakres informacyjny, o którym wspominałam, może okazać się, że będzie konieczne pozyskiwanie danych do celów VAT również z systemów np. bilingowych czy magazynowych. Wymagane też w wielu przypadkach może być uzupełnienie danych kartotek kontrahentów, a także stworzenie odpowiednich mapowań pomiędzy danymi w systemach ARP, a nowymi kodyfikacjami schemy dla typu dokumentu czy rodzaju sprzedawanego towaru lub usługi.

Ostatecznie może się również okazać, że konieczne są zmiany np. w procesach finansowo-podatkowych, chociażby w przetwarzaniu informacji źródłowych. Z uwagi na to, że proces legislacyjny trwa, czasu na wdrożenie ostatecznych rozwiązań będzie tak naprawdę mało, bardzo mało zwłaszcza dla dużych podatników, dla których planowany jest, tak jak wspomnieliśmy najkrótszy termin, ponieważ ci podatnicy będą musieli już raportować wg. nowego wzoru JPK od 1 stycznie 2020 roku.

Paradoksalnie ci właśnie najwięksi podatnicy potrzebują najwięcej czasu na dostosowanie się do nowych wymagań, z uwagi na największe wolumeny danych, największy stopień komplikacji transakcji, który u nich występuje, czy wielość systemów, na których procesują dane potrzebne do raportowania. Ale już teraz można np. przeanalizować jakość danych, jakie są obecnie raportowane i jakie będą raportowane potencjalnie w nowym JPK_vdek.

Dlaczego warto to zrobić już teraz, jeżeli chodzi o jakość danych? Dlatego, że sankcje za błędne raportowanie będą dotkliwe. Po pierwsze JPK uzyska rangę deklaracji podatkowej, nie będzie już jak obecnie informacją podatkową.

Po drugie, z uwagi na to, że jak podkreśla ustawodawca w uzasadnieniu do nowych przepisów, znacznie wzrośnie rola nowego JPK VAT, w analizie i przetwarzaniu raportowanych danych przez administracje skarbową, a co za tym idzie planowane jest wprowadzenie odpowiednich kar, które mają mieć charakter dyscyplinujący podatników do raportowania rzetelnie.

Kary mają być nakładane w przypadku stwierdzenia, że w przesłanej ewidencji w nowym JPK są błędy, które uniemożliwiły administracji skarbowej przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji czy analiz. Będzie oczywiście możliwość skorygowania takich błędów w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania, albo złożenie wyjaśnień, że ewidencja takich błędów nie zawiera. Wysokość kary, planowanej kary to aż 500 zł za każdy taki tego typu błąd.

Z uwagi na te sankcje, zachęcamy już teraz do zweryfikowania jakości źródeł danych, jakimi zasilane są narzędzia, z których generujemy JPK oraz czy narzędzie te mają odpowiednie funkcjonalności, które będą pozwalały na weryfikację danych w JPK, czy na wgląd do tych danych, które są raportowane oraz ich testowanie.

Ponadto biorąc pod uwagę krótki termin na ewentualne skorygowanie błędów, które zostaną przesłane w wezwaniu, należy zweryfikować czy obecne rozwiązania posiadane przez przedsiębiorcę umożliwiają sprawne wprowadzanie korekt w pliku JPK oraz łatwe porównanie np. danych sprzed i po korekcie. Tak by można było sprawdzić, czy korekty zostały wprowadzone prawidłowo, aby uniknąć sankcji. 

JG: To co teraz powiedziałaś jeszcze tylko karze się tym zmianom bacznie przyjrzeć. Tutaj mamy cały czas te pewne niejasności związane z tym, że proces legislacyjny jest cały czas w toku. Natomiast mając też na uwadze sankcje, które mogą dotknąć tych, którzy popełnią w tych JPK błąd, chciałem się zwrócić do Marcina z taką prośbą o to, żeby na bazie tego co wiemy dzisiaj, dokonał takiego krótkiego podsumowania tego co dzieje się w tej chwili w związku z JPK, który przeistacza się z tej informacji w deklarację. 

MS: Zmiany w zakresie struktury VAT są kolejnym etapem postępującej digitalizacji raportowania podatkowego. Administracja podatkowa wprowadzając nowe obowiązki narzuca coraz bardziej restrykcyjne wymogi w zakresie jakości danych, ich formy technicznej.

Z jednej strony na pewno przyczyni się to, do łatwiejszej, właściwie automatycznej analizy, weryfikacji poprawności rozliczeń w ramach danego podatnika, jak również pomiędzy podatnikami. Co docelowo zapewne będzie umożliwiało sprawniejsze kontrole tego podatku i zapobieganie nadużyciom podatkowym w podatku VAT.

Z perspektywy podatnika, jednostek, jednak rosnące wymagania powodują, że należy zadbać o jakość danych, często poprzez dostosowanie procesów finansowych i podatkowych w swoich systemach. No jak również zainwestować w odpowiednie rozwiązania, które zapewnią nie tyle spełnienie wymogów technicznych, ale takie które pomogą ustalić czy dane, które raportujemy są kompletne i właściwe. 

JG: I tego się trzymajmy. Będziemy do tematu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla VAT wracać jeszcze, wraz z tym jak postępować będą prace legislacyjne, więc wierze, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie w tym temacie. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Marcinowi i Magdzie za ciekawą rozmowę. 

MS, MB: Bardzo dziękujemy. 

Podobał ci się odcinek? Oceń nasz podcast, podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PwC znajdziesz na stronie pwc.pl/podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music.

 

Nasi eksperci:

Marcin Sidelnik, Partner PwC
Marcin Sidelnik

Partner w dziale prawno - podatkowym

Magdalena Brzuszczyńska, Manager PwC
Magdalena Brzuszczyńska

Menadżer w dziale prawno - podatkowym

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Magdalena Brzuszczyńska

Magdalena Brzuszczyńska

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 295

Obserwuj nas