Analiza wpływu sektora budownictwa mieszkaniowego na gospodarkę Polski

Całkowita wartość rynku budowlanego w Polsce w roku 2014 wyniosła 174 miliardy złotych, było to nieco mniej niż rekordowym roku, 2011 gdy wyniosła 191 miliardów złotych, ale znaczenie więcej niż w roku 2005, gdy wyniosła nieco ponad 90 miliardów złotych.

Niewielki spadek w ostatnim okresie ma przede wszystkim związek z zakończeniem wielkich projektów infrastrukturalnych w związku z zakończeniem perspektywy finansowej UE. 

Wartość prac związanych z powstawaniem nowych domów i mieszkań oceniamy na 23 miliardów złotych, wliczając w to wykończenia, modernizacje i remonty istniejących budynków. 

Wartość dodana wytworzona bezpośrednio przez sektor budowlany, czyli jego bezpośredni wkład do Produktu Krajowego Brutto, w roku 2014 wynosiła według danych GUS ponad 115 miliardów złotych i stanowiła 6,7% PKB. Wartość dodaną wytworzoną przez same budownictwo mieszkaniowe szacujemy na około 17,4 miliardów, czyli na około 1% PKB.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas