Raport o polskich metropoliach 2015

Można zaryzykować twierdzenie, że miniona dekada stanowiła okres najbardziej burzliwego rozwoju polskich miast w całej ich nowoczesnej historii.

Zmianom gospodarczym i społecznym towarzyszyły radykalne zmiany w zakresie jakości życia, infrastruktury, funkcjonowania instytucji publicznych, aktywności miast jako centrów kulturowych. Polskie metropolie znalazły się w awangardzie zachodzących w kraju przemian, korzystając z sukcesów transformacji gospodarczej i szans tworzonych przez procesy integracji europejskiej.

Obecny Raport stanowi trzecią z kolei, dokonaną przez PwC ocenę szans i wyzwań rozwojowych stojących przed polskimi metropoliami. Poprzednie dwa raporty zostały przez nas przedstawione w latach 2007 i 2011, wzbudzając powszechne zainteresowanie i stanowiąc zachętę dla pogłębionej dyskusji na temat strategii rozwojowej. Europa potrzebuje silnych miast i regionów, w których dobrze się żyje – to stwierdzenie, stanowiące myśl przewodnią „Karty Lipskiej” przyjętej przez Unię Europejską w roku 2007, może stanowić motto dla wszystkich tych opracowań.

Skontaktuj się z nami

Witold  Orłowski

Witold Orłowski

Główny doradca ekonomiczny, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4394

Dionizy Smoleń

Dionizy Smoleń

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 395

Zuzanna Bartczak

Zuzanna Bartczak

Starszy menedżer, Sektor publiczny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 431

Obserwuj nas