Udana sukcesja podstawą dynamicznego rozwoju

Izabella Wałkowska, Prezes firmy Plastwil

Izabella Wałkowska, Prezes firmy Plastwil

Udana sukcesja podstawą dynamicznego rozwoju

Kierowana obecnie przez Izabellę Wałkowską firma Plastwil, została założona w 1983 r. i była zarządzana przez mamę obecnej pani prezes – Irenę Wałkowską - przez ponad 25 lat. Spółka specjalizuje się w produkcji systemów przytwierdzenia szyn, w przetwórstwie tworzyw sztucznych metodą wtrysku, projektowaniu i budowie form wtryskowych i obróbce mechanicznej metali.

Kluczem do dzisiejszej, mocnej pozycji firmy na rynku był niewątpliwie między innymi sprawny proces sukcesji. Warto zacząć od tego, że początkowo w rodzinie nie było rozmów na temat przekazywania kontroli nad firmą.  Pani Izabella została adwokatem i początkowe lata kariery były związane z tym kierunkiem, lecz zdecydowała się na zaangażowanie w działalność firmy - jak mówi: dojrzała do tej decyzji. W tym samym czasie Pani Irena postanowiła przejść na emeryturę rodzina stanęła przed decyzją: menedżer zewnętrzny, sprzedaż czy sukcesja. Sukcesorka uczestniczyła wcześniej w funkcjonowaniu firmy poprzez realizowanie w czasie studiów projektów wdrożeniowych z obszaru produkcji, sprzedaży czy jakości co pozwoliło jej poznać firmę.  Przed objęciem fotela prezesa została Dyrektorem Generalnym firmy, i piastowała tę funkcję przez dwa lata (w czasie gdy organizacją zarządzała jej mama). Ten czas pozwolił jej jeszcze lepiej zapoznać się ze wszystkimi aspektami działalności firmy, a jednocześnie dał nestorce poczucie pełnego zaufania i utwierdził w słuszności decyzji o przekazaniu zarządzania firmą. Pani Izabella często powtarza, że w jej drodze do sukcesu ważne było wsparcie nestorów w podejmowaniu nawet najbardziej ryzykownych decyzji, szczególnie w krótkim czasie po przejęciu firmy.

Ostatecznie Izabella Wałkowska przejęła kontrolę nad firmą w 2010 roku. Pierwszymi działaniami była dokładna analiza spółki, mająca na celu wspomóc ją w realizacji zamierzeń strategicznych. Ta strategia miała polegać na staniu się dostawcą b2b dla dużych koncernów z branży AGD i motoryzacyjnej - gdzie wymagana jest wysoka jakość procesów i produktów oraz realizowane są kontrakty długoterminowe.

 

Drugi cel to bycie liderem w produkcji systemów mocowania szyn kolejowych i tramwajowych w Polsce oraz wejście do światowej czołówki producentów w branży infrastruktury kolejowej.

Aby zrealizować cele strategiczne, konieczna była wewnętrzna restrukturyzacja firmy. Pracownicy otrzymali nowe cele i zadania, dodatkowo firma uruchomiła rekrutację doświadczonych menedżerów, którzy przynieśli ze sobą nowe umiejętności, potrzebne do dalszego rozwoju. Pani prezes za swój największy sukces uważa właśnie zbudowanie profesjonalnego zespołu ludzi z pasją i często nazywa ich „wojownikami”. Izabella Wałkowska chciała, aby jej firma stała się poważnym partnerem dla największych koncernów i… tak się stało. Zanim udało się dokończyć przebudowę firmy, pojawili się znaczący klienci. To wymusiło na sukcesorce podjęcie szeregu błyskawicznych działań, na przykład pozyskania nowych maszyn, a następnie instalacji ich w prowizorycznych lokalizacjach, takich jak magazyny, do czasu wybudowania nowych hal. Cały czas zamówienia były tak duże, że firma nie była w stanie zaspokoić zainteresowania. Przed firmą stanęła konieczność szybkiego wdrożenia nowych technologii produkcyjnych. Odważne decyzje przyniosły rezultaty, inwestycje pozwoliły na dynamiczny rozwój firmy. Od 2010 roku firma zwiększyła sprzedaż ponad 4-krotnie.  Firma stawia też pierwsze kroki na rynkach zagranicznych. Wygrała duży przetarg w branży kolejowej w Pakistanie, wygrywając ze światowymi koncernami. Eksport, który w 2014 r. wynosił 1%, w 2016 osiągnął już 20 %. Zainteresowanie produktami firmy deklarują odbiorcy z większości kontynentów, nawet tak odległych części świata jak Japonia, Indie czy Peru. Często okazuje się, że Plastwil wygrywa swoją elastycznością i szybkością działania – to przewaga konkurencyjna wielu firm rodzinnych.

Udana sukcesja umożliwiła spółce wejście na zupełnie nowy etap rozwoju i działalność w większej skali. To oczywiście generuje nowe wyzwania, na przykład związane z pozyskaniem kapitału, póki co firma nie osiągnęła jeszcze skali umożliwiającej wejście na giełdę. Inną opcją jest możliwość znalezienia inwestora. To będzie kolejne duże wyzwanie stojące przed firmą Plastwil, ale zgodnie z tym, co powtarza Pani Izabella: „firmy rodzinne charakteryzuje często ogromna wiara i ponadprzeciętne zaangażowanie założycieli i ich następców w rozwój i sukces firmy.  Wielopokoleniowa firma rodzinna często oznacza dla jej partnerów i kontrahentów stabilność i długoterminowość funkcjonowania, trwałość wartości zgodnie, z którymi firma działa – mówi.  „Firmy rodzinne często są firmowane twarzą i nazwiskiem przez założycieli. Często jeżdżę po świecie i rozmawiam z firmami rodzinnymi. To niesamowite jak bardzo jesteśmy podobni jeśli chodzi o wartości, jakimi kierują się nasze firmy.”

Skontaktuj się z nami

Piotr Wyszogrodzki
Partner
Tel.: +48 502 184 277
Email

Piotr Woźniakiewicz
Starszy Menedżer
Tel.: +48 502 184 734
Email

Ewelina Grzelak
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu, praktyka polskich firm prywatnych
Tel.: +48 502 184 491
Email

Obserwuj nas