Przywództwo przyszłości.

Polski lider gotowy na zmiany?

Wraz z globalnymi zmianami oraz zachodzącymi przemianami społecznymi i pokoleniowymi, modyfikacji uległy także dotychczasowe biznesowe paradygmaty, zmienił się portret skutecznego lidera. Rynek potrzebuje dziś nowego modelu kompetencji przywodczych.

To czego możemy być dzisiaj pewni to transformacja cyfrowa. Nowa rzeczywistość wpływa na klientów, użytkowników i konsumentów, ale także liderów organizacji biznesowych. Współczesny lider nie może tylko bacznie obserwować trendy rynkowe. Kluczowe jest by wyprzedzał je i przewidywał najlepszy kierunek rozwoju dla swojej firmy. Przyczyniają się do tego też przemiany zachodzące w społeczeństwach. Wkraczający na rynek pracy młodzi ludzie tzw millenialsi mają silnie sprecyzowane oczekiwania w stosunku do tego, jak chcą pracować i jakie produkty otrzymywać. Preferencje te oddziałują na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ich wewnętrzną kulturę.

Komentarz naszych ekspertów

Olga Grygier Siddons, Prezes PwC na Europę Środkową i Wschodnią

"Przywództwo jest skuteczne, gdy dostosowane jest do aktualnych potrzeb i prowadzi do oczekiwanego rezultatu. Dobry lider musi umieć łączyć różne model przywódcze – w jednej sytuacji być charyzmatycznym mówcą, a w innej skrupulatnym egzekutorem procedur i harmonogramów."

Anna Sieńko, Partner, Lider ds. technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

„Nieustająco szukam wokół siebie innowacji. Stymulują mnie wyzwania i odkrywanie nowych rozwiązań. Rozwój polega na obserwowaniu i czerpaniu z otaczającego nas świata, podążanie za zmianą. Lider musi być otwarty i gotowy na konfrontację z nowymi trendami. A teraz przecież wszystko jest digital.”

Zofia Dzik, Prezes Fundacji Humanities

"Potrzebujemy dzisiaj przywództwa transformacyjnego, w którym lider zaczyna zmianę od siebie zadając sobie pytanie: „jak daleko mogę dojść?”, wiedząc, że celem jest, aby nie przestawać się rozwijać. Lider transformacyjny dba o spójność, jest konsekwentny,pyta o oczekiwania, aktywnie szuka informacji zwrotnej na swój temat."

Magdalena Dziewguć, Head of Google for Work CEE

„Transformacja cyfrowa to najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie biznesowe liderów w najbliższych latach. Trzeba podejmować ryzyko decydujące o przyszłości strategicznej firmy. Wielu liderów koncentruje się w tym procesie na aspektach związanych z wdrażaniem technologii tymczasem transformacja cyfrowa to przede wszystkim element transformacji kultury”.

Skontaktuj się z nami

Ewelina Niewińska

Ewelina Niewińska

Dyrektorka Działu Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 521

Marcin Malinowski

Marcin Malinowski

PwC Partner Customer Technology Solutions, PwC Polska

Tel.: +48 572 729 674

Richard Thomas

Richard Thomas

PwC CEE Partner Customer Technology Solutions, PwC Polska

Tel.: +48 573 445 001

Obserwuj nas