Przywództwo przyszłości

Polski lider gotowy na zmiany?

37%

zarządzających pyta klienta o opinię bardzo często

ale tylko 6%

wdraża nowe rozwiązania technologiczne w efekcie współpracy z klientem

85%

respondentów deklaruje, że kompetencje miękkie są co najmniej równie ważne jak te twarde w przypadku rekomendowania awansu

Wraz z globalnymi zmianami oraz zachodzącymi przemianami społecznymi i pokoleniowymi, modyfikacji uległy także dotychczasowe biznesowe paradygmaty, zmienił się portret skutecznego lidera. Rynek potrzebuje dziś nowego modelu kompetencji przywodczych.

To czego możemy być dzisiaj pewni to transformacja cyfrowa. Nowa rzeczywistość wpływa na klientów, użytkowników i konsumentów, ale także liderów organizacji biznesowych. Współczesny lider nie może tylko bacznie obserwować trendy rynkowe. Kluczowe jest by wyprzedzał je i przewidywał najlepszy kierunek rozwoju dla swojej firmy. Przyczyniają się do tego też przemiany zachodzące w społeczeństwach. Wkraczający na rynek pracy młodzi ludzie tzw millenialsi mają silnie sprecyzowane oczekiwania w stosunku do tego, jak chcą pracować i jakie produkty otrzymywać. Preferencje te oddziałują na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ich wewnętrzną kulturę.Komentarz naszych ekspertów

  • Olga Grygier-Siddons
  • Anna Sieńko
  • Zofia Dzik
  • Magdalena Dziewguć

Olga Grygier Siddons

Prezes PwC na Europę Środkową i Wschodnią

"Przywództwo jest skuteczne, gdy dostosowane jest do aktualnych potrzeb i prowadzi do oczekiwanego rezultatu. Dobry lider musi umieć łączyć różne model przywódcze – w jednej sytuacji być charyzmatycznym mówcą, a w innej skrupulatnym egzekutorem procedur i harmonogramów."

Anna Sieńko

Partner, Lider ds. technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

„Nieustająco szukam wokół siebie innowacji. Stymulują mnie wyzwania i odkrywanie nowych rozwiązań. Rozwój polega na obserwowaniu i czerpaniu z otaczającego nas świata, podążanie za zmianą. Lider musi być otwarty i gotowy na konfrontację z nowymi trendami. A teraz przecież wszystko jest digital.”

Zofia Dzik

Prezes, Fundacja Humanities

"Potrzebujemy dzisiaj przywództwa transformacyjnego, w którym lider zaczyna zmianę od siebie zadając sobie pytanie: „jak daleko mogę dojść?”, wiedząc, że celem jest, aby nie przestawać się rozwijać. Lider transformacyjny dba o spójność, jest konsekwentny,pyta o oczekiwania, aktywnie szuka informacji zwrotnej na swój temat."

Magdalena Dziewguć

Head of Google for Work CEE

„Transformacja cyfrowa to najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie biznesowe liderów w najbliższych latach. Trzeba podejmować ryzyko decydujące o przyszłości strategicznej firmy. Wielu liderów koncentruje się w tym procesie na aspektach związanych z wdrażaniem technologii tymczasem transformacja cyfrowa to przede wszystkim element transformacji kultury”.

Pobierz raport

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Anna Sieńko
Partner
Tel.: +48 601 455 845
Email

Piotr Łuba
Partner
Tel.: +48 502 184 679
Email

Ewelina Niewińska
Dyrektor Działu Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu
Tel.: +48 519 506 521
EmailObserwuj nas