Oswoić ryzyko

Jak odporna jest Twoja firma?

Działalność biznesowa zawsze wiąże się z niepewnością i ponoszeniem ryzyka. Z reguły im ryzyko jest większe, tym pokaźniejsze są spodziewane korzyści.

Niemal natychmiast pojawia się fundamentalne pytanie - jaki poziom ryzyka jest w stanie zaakceptować firma dążąc do maksymalizacji tworzonej wartości? W jakich obszarach jest ono akceptowalne?

zarządzanie ryzykiem, pwc polska

Tworzenie struktur do zarządzania ryzykiem

Już na etapie przygotowywania koncepcji, należy pamiętać, że systemy zarządzania ryzykiem powinny być powiązane z innymi procesami zarządczymi, a także kontrolingowymi.

Ryzyko w wybranych sektorach

Przedsiębiorstwa z poszczególnych branż znacząco różnią się w podejściu do zarządzania ryzykiem, a także skłonnością do jego ponoszenia.


kliknij, aby powiększyć

10 zasad zarządzania ryzykiem w firmie

1. Upewnij się, że zarządzanie ryzykiem jest prowadzone zgodnie z założeniami strategicznymi firmy.

Tylko prawidłowe i trwałe połączenie zarządzania ryzykiem ze strategią spółki spowoduje, że cały proces będzie efektywny i wspomoże osiąganie celów.

2. Uczyń jednostki biznesowe odpowiedzialnymi za zarządzanie i monitorowanie ryzyka związanego z ich działalnością.

Każdy dział powinien brać udział w mitygowaniu ryzyka, co stanowi pierwszą linię w obronie przed zagrożeniami. Przeniesienie całej odpowiedzialności na wyspecjalizowane komórki zarządzające ryzykiem może spowodować zbyt dużą zachowawczość w rozwoju przedsiębiorstwa.

3. Jasno określ skłonność firmy do ponoszenia ryzyka.

Należy jasno zdefiniować granice ryzyka, akceptowane przez organizację biznesową, co jest pochodną jej odporności na ryzyko i zdolności adaptacyjnych. Definiując aprobowany poziom ryzyka niezwykle ważne jest zakomunikowanie go wewnątrz organizacji, gdyż pomoże to menedżerom sprawniej podejmować decyzje.

4. Zainwestuj w narzędzia do analityki danych, aby móc przewidywać ryzyko wystąpienia niektórych zdarzeń.

Zintegrowane systemy analityczne umożliwiają zbieranie danych na temat pracy poszczególnych komórek biznesowych i z wyprzedzaniem pozwalają przewidzieć potencjalne zakłócenia.

5. Stwórz zestaw wskaźników KRI (kluczowych wskaźników ryzyka) właściwych dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i uspójnij je z KPI (kluczowymi miernikami efektywności).

Większość firm świetnie sobie radzi z analizą wskaźników KPI, gdyż bazują one na danych historycznych i obrazują zdarzenia z przeszłości. Badanie KRI jest trudniejsze, odnoszą się one bowiem do zdarzeń, które dopiero mogą się wydarzyć. Jedne i drugie są niezbędne dla sprawnego zarządzania.

6. Wyznacz CRO (dyrektora do spraw zarządzania ryzykiem) lub stwórz stanowisko o podobnym zakresie kompetencji.

W niektórych firmach rola CRO jest łączona z funkcją szefa audytu wewnętrznego. Niezależnie jednak od nazewnictwa, ważne jest, aby osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem zasiadała w gronie kształtującym strategię biznesową. W wielu przypadkach jest to zagwarantowane dzięki włączeniu jej do ścisłego kierownictwa organizacji.

7. Wykorzystaj elastyczne narzędzia do zarządzania ryzykiem, compliance i bezpieczeństwem informatycznym.

Platformy informatyczne mogą pomóc organizacjom w okresie dynamicznego wzrostu znacząco ograniczyć ryzyka związane z bezpieczeństwem działalności. Organizacje biznesowe o wysokich zdolnościach adaptacyjnych mogą wykorzystać platformy do dynamicznego kształtowania procesów. Zautomatyzowane procesy połączone z analityką danych mogą wspomóc wykrywanie i przewidywanie możliwości wystąpienia incydentów.

8. Umiejętnie wykorzystaj możliwości partnerstwa z dostawcami usług.

Dobrze skonstruowane porozumienia z dostawcami usług pozwalają na zwiększenie dostępności zasobów, wtedy kiedy są rzeczywiście potrzebne. Wzmacnia to odporność i zdolności adaptacyjne.

9. Upewnij się, że więź łącząca strategię firmową, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie ciągłością działania jest dostatecznie silna.

Wszystkie trzy elementy muszą być dobrze skoordynowane, aby firma była w długiej perspektywie bardziej odporna na ryzyko. Odporność na ryzyko pozwala z kolei na rozwój zdolności adaptacyjnych.

10. Pamiętaj, że zarządzanie ryzykiem może służyć jako narzędzie obronne, ale także jako mechanizm ofensywny.

Zarządzanie ryzykiem nie służy jedynie do trzymania firmy z dala od zagrożeń. Może ono z powodzeniem wspomagać działy biznesowe i wspierać je w poszukiwaniu możliwości efektywnego działania na rynku i sprawnym omijaniu pojawiających się trudności.

 

Zobacz także

{{contentList.itemsCount}} {{contentList.resultsLabel}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Piotr Urban
Partner
Tel.: +48 502 184 157
Email

Piotr Rówiński
Partner
Tel.: +48 502 184 003
Email

Obserwuj nas