Pacjent w świecie cyfrowym

Czyli jak nowe technologie zmieniają rynek usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

13,9 mld €

wart jest rynek prywatnych usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

60%

pacjentów w Europie Środkowo-Wschodniej jest gotowych korzystać z telemedycyny

6% rocznie

to dynamika wzrostu wydatków prywatnych na ochronę zdrowia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Przyszedł czas na rewolucję w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostawcy usług medycznych muszą przygotować się na dynamiczny rozwój nowych technologii oraz zmieniające się wymagania pacjentów.

Zmiany te to przede wszystkim ogromna szansa dla krajów naszego regionu na dorównanie bardziej rozwiniętym krajom Europy Zachodniej. Technologia pozwala bowiem na odejście od inwestowania w kosztowną infrastrukturę, na rzecz bardziej efektywnych i tańszych rozwiązań telemedycznych.

Duży i rosnący rynek prywatnych usług medycznych

Wartość rynku prywatnych usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej szacowana jest na 13,9 mld euro rocznie. Największy, polski rynek to ok. 5 mld euro

Dynamiczny rozwój telemedycyny

Jak wynika z naszych analiz już blisko 60% pacjentów w Europie Środkowo-Wschodniej jest gotowych korzystać z rozwiązań telemedycznych, przede wszystkim: telekonsultacji, telemonitoringu, telediagnostyki, telerehabilitacji.



Zmieniające się wymagania pacjenta cyfrowego

 • Chce mieć dostęp do informacji

  Pacjenci są coraz bardziej świadomi chorób i schorzeń, które ich dotykają. Internet i nowe technologie umożliwiają im dostęp do wiedzy wcześniej dostępnej wyłącznie lekarzom specjalistom z danej dziedziny.

 • Coraz częściej korzysta z przysługujących mu świadczeń

  W ramach abonamentów medycznych pacjenci zgłaszają się po poradę średnio 3,6 raza w ciągu roku, to jest ok. 20% więcej niż jeszcze 2-3 lata temu. Fakt ten ma istotny wpływ na rentowność całego segmentu abonamentów i ubezpieczeń medycznych.

 • Już nie wystarczy mu wizyta u "jakiegoś" lekarza

  Pacjenci chcą odwiedzać wybranego przez siebie specjalistę z danego obszaru, znanego i cenionego przez innych pacjentów. Małe praktyki lekarskie, które są w stanie zaoferować pacjentowi zindywidualizowane podejście i ciągłość opieki sprawowanej przez tego samego lekarza, w całym okresie leczenia są atrakcyjną alternatywą

 • Regularnie poszukuje nowego lekarza i analizuje oferty

  30% posiadaczy abonamentów medycznych lub ubezpieczeń dokupuje dodatkowe usługi medyczne, ale tylko 35% z nich decyduje się skorzystać ze świadczeniodawcy, u którego ma wykupiony abonament lub ubezpieczenie. W przypadku 65% pacjent wybiera zupełnie inną klinikę lub lekarza indywidualnego.

 • Koszt usługi przestał być czynnikiem decydującym

  Istotnym elementem jest już nie tylko koszt usługi, ale także zakres oferowanych usług, czas w jakim pacjent może dostać się do lekarza, a także wygoda i bliskość placówek ochrony zdrowia. Coraz częściej pacjenci rezerwują wizyty lekarskie przez telefon oraz internet, zamiast osobiście udawać się do kliniki, jak jeszcze parę lat temu.


Technologie wspierające rozwój usług telemedycznych

Służba zdrowia nowej generacji będzie wykorzystywać coraz więcej nowinek technologicznych, takich jak urządzenia mobilne, dedykowane aplikacje, telekonsultacje, a nawet sztuczna inteligencja czy narzędzia typu data mining. Coraz więcej usług będzie świadczona zdalnie w domu pacjenta lub w dedykowanych punktach usługowych, nawet w ramach rozwiniętych już dzisiaj powierzchni usługowych (apteka, drogeria czy nawet punkty handlu nowoczesnego).

„Rynek ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej będzie się rozwijać w kierunku wytyczanym przez nowe technologie oraz rozwiązania telemedyczne. Jest to ogromna szansa dla krajów naszego regionu, które wciąż borykają się z niewystarczającym finansowaniem, na dorównanie krajom Europy Zachodniej. Dzięki nowym rozwiązaniom w ochronie zdrowia osiągnięcie porównywalnych standardów i wyników może nastąpić szybciej i w dużo bardziej efektywnym modelu, zarówno pod względem kosztów, jak i jakości świadczonych usług.”

Mariusz Ignatowicz
partner, lider zespołu ds. rynku ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej

„Zmieniający się rynek oraz nowe potrzeby pacjenta powodują, że prywatni dostawcy usług medycznych muszą wprowadzić zmiany w swoich organizacjach. W przeciwnym wypadku, będą narażeni na utratę udziału w rynku lub obniżenie rentowności. Zmiany dotkną przede wszystkim te segmenty, w których już dostępne są nowe technologie, a zarazem udział prywatnego finansowania jest największy. W szczególności będą to podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a następnie diagnostyka, rehabilitacja i usługi dla seniorów.”

Szymon Piątkowski
dyrektor, lider doradztwa biznesowego dla sektora ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej

Skontaktuj się z nami

Roksana Gowin

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 582

Obserwuj nas