Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Sektor finansowy coraz bardziej #fintech

Jak będzie zmieniał się sektor usług finansowych?

Do 33%

światowego rynku usług finansowych może zostać przejęta przez #fintech-y

Nawet o 30%

spadną marże na dystrybucji produktów inwestycyjnych - to efekt nowych regulacji Unii Europejskiej MiFIDII

57%

klientów banków jest skłonnych do zastąpienia doradcy rozwiązaniem technologicznym


Nawet do 33% światowego rynku usług finansowych może
zostać przejęta przez nowoczesne firmy technologiczne, tzw. fintech-y.

Czynnikiem zmieniającym układ sił na rynku będą nowe regulacje UE, przede wszystkim PSD2 i MiFID2 oraz zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Jednak polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji.


Jak będzie zmieniał się sektor usług finansowych– trzy scenariusze:

I. Tradycyjne instytucje finansowe stracą 20% udziałów w rynku na rzecz fintech-ów
II. Wiele banków zniknie z rynku, pozostałe znacznie zmniejszą swoją rolę i staną się instytucjami oferującymi podstawowe usługi finansowe
III. Nastąpi symbioza i współpraca tradycyjnych instytucji finansowych i fintech-ów
Rola płatności gotówkowych i bezgotówkowych w wybranych krajach Europy i w Polsce

kliknij, aby powiększyć

Nowe potrzeby klientów kreują rynek

Polacy charakteryzują się bardzo szybkim tempem adaptacji nowych technologii.

Coraz więcej transakcji przebiega bezgotówkowo, a bankowość mobilna dynamicznie zyskuje coraz większą liczbę użytkowników. Rośnie popularność płatności bezstykowych – Polska znajduje się w czołówce państw w tym zakresie.

61% posiadaczy telefonu komórkowego używa bankowej aplikacji mobilnej, co jest najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. Już ponad 2 miliony Polaków aktywowało mobilny system BLIK, a Google wprowadził do Polski płatności mobilne Android Pay, co świadczy o wysokim potencjale technologicznym polskich klientów bankowych.

Czego oczekuje pokolenie Y? Szybkiej i wygodnej obsługi, spersonalizowanych usług dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb opartych na narzędziach mobilnych.

Tsunami regulacyjne - fundamentalne zmiany biznesowe

Wprowadzenie nowej dyrektywy MiFiD2 spowoduje, ze marże na dystrybucji produktów inwestycyjnych spadną nawet o 30%.

MiFID II - dyrektywa o rynkach i instrumentach finansowych wymusi zmianę modelu dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych. Wyższa transparentność, zmiana w modelu wynagrodzenia dystrybutorów, dodatkowe restrykcje dotyczące doradztwa inwestycyjnego mają sprawić, że klient będzie otrzymywał bardziej klarowną ofertę produktów dopasowaną do swoich celów inwestycyjnych i apetytu na ryzyko.
 

Więcej o MiFiD II


Dodatkowa regulacja, która wpłynie na marżowość biznesu płatności obslugiwanych przez banki to PSD2.

Regulacja PSD2 wprowadza na rynek płatności nową kategorię podmiotów – dostawców usług płatniczych, będących osobami trzecimi (TPP – ang. third party provider). Oznacza to, że możliwe będzie wejście na polski rynek zupełnie nowych podmiotów, które mogą spowodować rewolucję w dokonywaniu płatności.

Więcej o PSD2

Która część sektora usług finansowych ulegnie największym przemianom na skutek działalności fintechów w przeciągu 5 najbliższych lat?

kliknij, aby powiększyć

Jak działa blockchain?

kliknij, aby powiększyć

Wpływ blockchain na sektor finansowy

Polski sektor finansowy może wykorzystywać blockchain do usprawnienia i zapewnienia bezpieczeństwa transakcji przy obrocie papierami wartościowymi oraz do udzielania i obsługi kredytów.

Dzieje się to poprzez eliminację procesów manualnych, wprowadzania zdecentralizowanych technologii płatniczych także międzynarodowych, zwiększeniach ochrony prywatności, ułatwienia obrotu papierami wartościowymi, zapobieganie wyłudzeniom.

Wykorzystanie blockchain może nie tylko przynieść ogromne oszczędności kosztów w obszarze back office, ale także znacząco zwiększyć przejrzystość banków, co korzystnie wpływa na ich postrzeganie przez audytorów i urzędy nadzoru.

„Polska jest jednym ze światowych liderów i swoistym poligonem doświadczalnym pod względem rozwoju i wykorzystania nowych technologii w bankowości. Od rynków Europy Zachodniej odróżnia nas to, że fintech-ami w Polsce są głównie banki. Nie znaczy to oczywiście, że mogą one spać spokojnie. O ile można z całą pewnością stwierdzić, że konsumenci zawsze będą potrzebowali usług finansowych, o tyle nie jest pewne, że będą one świadczone przez tradycyjne banki”.

Łukasz Bystrzyński, partner, lider zespołu usług doradczych dla sektora finansowego, PwC

„Sektor finansowy należy do najsilniej regulowanych przepisami. I to właśnie zmiany w otoczeniu regulacyjnym są czynnikiem mocno oddziałującym na banki. Można powiedzieć, że aktualnie mamy do czynienia z rewolucją i relacją zwrotną – z jednej strony rozwój nowych technologii wymusza ciągłe dostosowywanie przepisów prawnych, z drugiej obserwujemy zmiany w przepisach (głównie PSD2 i MiFID2), które stwarzają zupełnie nowe możliwości rozwoju w sektorze finansowym”.

Przemysław Paprotny, partner w zespole ds. usług doradczych dla sektora finansowego, PwC

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Obserwuj nas