(Współ)dziel i rządź

Ekonomia współdzielenia

40%

dorosłych Polaków słyszało o serwisach, dzięki którym osoby prywatne odpłatnie świadczą usługi typu współdzielenia, a 26% aktywnie z nich korzysta

54%

użytkowników serwisów sharing economy w Polsce wskazało, że główną zaletą tego typu platform jest cena

335 mld

dolarów wyniesie do 2025 roku globalny przychód z ekonomi współdzielenia w pięciu kluczowych sektorach: usługi finansowe, transport, hotelarstwo i turystyka, usługi profesjonalne


,,
Systemy rowerów publicznych funkcjonujące dopiero od 2010 roku w Polsce przyczyniły się do zwiększenia świadomości samorządów, mieszkańców oraz co najważniejsze – kierowców, że rower potrafi być pełnoprawnym środkiem komunikacji w mieście, a przede wszystkim, podobnie jak transport publiczny, współdzielony! Do dziś zagospodarowane zostało jedynie ok. 20% potencjału rynku w Polsce – który w pełni można szacować na ok. 100-120 mln rocznie.

Tomasz Wojtkiewicz, 
Prezes Zarządu Nextbike Polska Sp. z o.o.

 

Niniejszy raport obrazuje tempo, kierunki zmian i wyzwania przed jakimi  stoją firmy i ustawodawca odpowiadając na dynamiczny rozwój technologii.

W badaniu "Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie", naszym celem była analiza dojrzałości  cyfrowej polskich przedsiębiorstw. Od ankietowanych prezesów zarządów dowiedzieliśmy się, że przez inwestycje w transformację cyfrową chcieliby przede wszystkim poprawić jakość obsługi klienta i osiągnąć szybszy wzrost. Znikomy odsetek prezesów widział szansę na dokonanie przełomu w swoim sektorze.

Tym razem, na przykładzie trendu ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy), pokazujemy, że dzięki technologii digital, która oddała w ręce przedsiębiorców nowe narzędzia, ekspansja geograficzna i wzrost skali obrotów nabrały bezprecedensowego tempa, a przełomu w tradycyjnych sektorach dokonują zupełnie nowi gracze.

„Do 2020 r. na świecie będzie 7 razy więcej połączonych urządzeń niż ludzi”

Cisco Internet Business Solutions group

O czym warto pamiętać

Transformacja modeli biznesowych jest dziś koniecznością i dotyka wszystkich obszarów działania biznesu. Organizacje muszą być w procesie stałej zmiany, żeby odpowiedzieć na potrzeby nowego konsumenta choćby poprzez lepszą identyfikację jego potrzeb. Niezbędna jest refleksja nad tym, jak technologia cyfrowa zmieni przyszłość sektorów, w których działamy i jak w nowym otoczeniu wykorzystać mocne strony swojego biznesu. Bez tego bardzo łatwo stracić budowaną przez lata pozycję rynkową. 

Rewolucja cyfrowa dotyczy nie tylko firm. Przed poważnym wyzwaniem stoi regulator. Konieczne jest przeanalizowanie wpływu zjawiska na gospodarkę w średnim okresie – czy nie przyczyni się do powiększenia szarej strefy, wzrostu bezrobocia albo powiększenia grupy osób nie w pełni zatrudnionych. Państwo musi nadążyć za tempem zmian wytyczając ramy funkcjonowania i mechanizmy ochrony podmiotów działających w modelu ekonomii współdzielenia. 


Miasta w Polsce z największą ilością ogłoszeń Airbnb

Kraków | Warszawa | GdańskNajciekawszym aspektem ekonomii współdzielenia jest optymalizacja wykorzystania posiadanego majątku. Statystycznie w każdej chwili 96% samochodów osobowych stoi bezczynnie, nie będąc wykorzystywanymi przez właścicieli. Tylko 2,7% samochodów w dowolnej chwili pokonuje drogę z punktu A do punktu B, przy czym 75% z tej grupy przewozi wyłącznie kierowcę. W uproszczeniu można zatem przyjąć, że wykorzystanie majątku w postaci posiadanych przez Polaków samochodów osobowych sięga zaledwie 1%, co jest oczywistym marnotrawstwem.

Michał Pawelec,
Country Manager, BlaBlaCar

 

Pobierz Raport

Raport składa się z dwóch części:

Pierwsza poświęcona jest szerokiej analizie zjawiska, w tym megatrendom, które przyczyniły się do upowszechnienia ekonomii współdzielenia. Przyjrzeliśmy się też nowym modelom biznesowym pod kątem wyzwań dla firm prywatnych i interesariuszy sektora publicznego.

Drugi raport polecany jest w szczególności  regulatorowi i osobom, które zamierzają skorzystać z modelu wymiany dóbr  w ramach ekonomii współdzielenia. W tej części  skupiliśmy się na dylematach prawnych i podatkowych związanych z sharing economy, jak również ewentualnych dotacjach dla firm zainteresowanych omawianym trendem. 

Kliknij w wybraną okładkę, aby pobrać raport:

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Obserwuj nas