Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021

3,34%

średnioroczna stopa wzrostu sektora mediów i rozrywki w Polsce w latach 2016-2021

11,5 mld USD

prognozowana wartość sektora mediów i rozrywki w Polsce w 2021 roku

1,5 mld USD

wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w 2021 roku

Sektor mediów i rozrywki nieustannie ewoluuje

E-sporty i reklama internetowa odmieniają sektor mediów i rozrywki

W 2016 roku wartość rynku tej ostatniej wyniosła w Polsce 838 mln dolarów, jednak w najbliższych latach obszar ten będzie się rozwijał w dwucyfrowym tempie i w 2021 roku jego wartość sięgnie 1,5 mld dolarów. Siłą napędową wzrostu będzie przede wszystkim reklama na urządzeniach mobilnych.

Bardzo dynamiczne będzie rósł także segment e-sportu. Pomiędzy 2012 i 2021 rokiem wartość 10 kluczowych rynków zwiększy się ponad 20-krotnie. To imponujące tempo spowoduje, że na koniec naszej prognozy będą one warte łącznie 874 mln dolarów.

E-sport jest silnie zglobalizowany, dzięki dostępowi do internetu kraj zamieszkania graczy i widzów nie ma znaczenia. Generuje to ogromne możliwości dla sponsorów i organizatorów, mogących kierować przekaz do silnie zaangażowanej grupy z różnych zakątków świata.

Rynek reklamy internetowej w Polsce w latach 2016-2021 (w mln USD)
Paweł Wesołowski, partner w PwC, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce

Pomijając niszowe obszary, takie jak na przykład e-sport, w ciągu najbliższych pięciu lat wydatki na reklamę internetową będą nadal rosły w najszybszym tempie, ponad dwukrotnie przekraczając tempo wzrostu całego rynku reklamowego. Będzie to oczywiście skorelowane z rosnącą rolą internetu, za pośrednictwem którego konsumujemy coraz więcej treści medialnych i rozrywkowych. Siłą napędową rozwoju pozostanie również dynamicznie rosnący segment reklam na urządzenia mobilne.

Istnieje jednak kilka ograniczeń takich jak: rosnąca dominacja dwóch podmiotów stwarzająca coraz większe bariery wejścia na rynek,  obawy co do ochrony prywatności użytkowników, czy wreszcie masowe stosowanie technologii blokujących emisję reklam w sieci. To wszystko sprawia, że tempo migracji przychodów reklamowych będzie nadal wolniejsze niż przenoszenie uwagi konsumentów z mediów tradycyjnych do internetu. Tym większego znaczenie nabiera więc przejrzystość rozliczeń i precyzyjne badania viewability czyli parametru określającego jaki procent odsłon reklamy znalazł się w polu widzenia użytkownika.

Paweł Wesołowski, partner w PwC, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce

Średnia wielkość branży rozrywki i mediów wg rynków

W skali całego świata, w latach 2016-2021 sektor mediów i rozrywki będzie rósł w średniorocznym tempie 4,2%

Wskaźnik ten będzie jednak zróżnicowany w przypadku poszczególnych krajów. Na rynkach wysoko rozwiniętych takich jak Belgia, Finlandia, Niemcy czy Japonia obserwować będziemy wzrosty znacząco poniżej średniej. Najdynamiczniejsze zwyżki będą w regionach, gdzie wydatki na media i rozrywkę są obecnie niewielkie licząc per capita.

Skontaktuj się z nami

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Michał Kreczmar

Michał Kreczmar

Dyrektor, Transformacja cyfrowa, PwC Polska

Tel.: +48 883 365 805

Obserwuj nas