Rewolucja w opodatkowaniu transakcji międzynarodowych

Jaki realny wpływ na Twój biznes będzie mieć Wielostronna Konwencja "Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties"?

ponad 100

państw pracowało nad Konwencją Wielostronną

ponad 1.100

z istniejących UPO zostanie zmieniona w związku z wejściem w życie Konwencji

78 UPO

zgłosiła Polska do objęcia zakresem MLI

Jak w Polsce będzie realizowany podstawowy cel Wielostronnej Konwencji "Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties", czyli utrudnianie dokonywania międzynarodowych transferów zysków do krajów, gdzie stosowane są preferencyjne stawki podatkowe?

Prace nad uszczelnianiem systemów podatkowych państw oraz unikaniu agresywnej optymalizacji podatkowej osiągnęły kolejny poziom. 7 czerwca 2017 r. podpisana została Konwencja Wielostronna, która ma realne konsekwencje dla aktualnie prowadzonej działalności transgranicznej niezależnie od branży czy wielkości podmiotu. 

Podpisanie Konwencji Wielostronnej ma umożliwić zastosowanie przewidzianych w niej narzędzi przez grupę ponad 100 państw, a sama Konwencja ma zmodyfikować w określonym zakresie istniejącą aktualnie sieć ponad 2 000 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Główne postanowienia MLI:

  1. Eliminacja podwójnej rezydencji spółek 
  2. Metody unikania podwójnego opodatkowania - klauzula switch over 
  3. Nadużywanie UPO, sposoby eliminacji nadużyć - Principal Purpose Test
  4. Unikanie powstania zakładu podatkowego
  5. Usprawnienie sposobów rozwiązywania sporów

Na moment podpisania MLI w Paryżu w dniu 7 czerwca 2017 r. Polska zgłosiła chęć objęcia zakresem MLI 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Na zgłoszonej przez Polskę liście znalazły się umowy o UPO m.in. z następującymi państwami: Austrią, Belgią, Cyprem, Danią, Francją, Holandią, Irlandią, Kanadą, Luksemburgiem, Maltą, Meksykiem, Norwegią, Szwajcarią, Szwecją, Wielką Brytanią.

Przeprowadź analizę 5 kroków i dowiedz się czy postanowienia MLI będą mieć zastosowania do Twojej firmy:

Sprawdź czy MLI po wejściu w życie, obowiązuje w obu umawiających się państwach/stronach danej umowy o UPO?

Dowiedz się czy którekolwiek z umawiających się państw będących stroną danej umowy o UPO objętej MLI zgłosiło zastrzeżenie do artykułu MLI? 

Sprawdź czy oba z umawiających się państw będących stroną danej umowy o UPO wybrały do stosowania przewidziane przez MLI postanowienia opcjonalne?

Zidentyfikuj postanowienia podlegających modyfikacji

Zweryfikuj czy postanowienia MLI obowiązują?

Skontaktuj się z nami

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 605

Obserwuj nas