Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w aglomeracji wrocławskiej

Raport obejmuje podsumowanie najważniejszych atutów Wrocławia, kompendium infrastruktury B+R oraz wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie

52%

badanych przedsiębiorców współpracuje z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi w zakresie B+R

23%

badanych przedsiębiorstw przeznacza powyżej 8 mln PLN rocznie na działalność B+R

35%

badanych przedsiębiorstw inwestuje w sferę B+R ponad 10% swoich przychodów

Wrocław to wiodące w Polsce centrum innowacji, silny ośrodek akademicki, miasto o największej w kraju liczbie centrów badawczo – rozwojowych firm krajowych i globalnych, lider w dziedzinie zgłoszeń patentowych

Co stanowi o tak mocnej pozycji Wrocławia i Dolnego Śląska? Jaki jest potencjał regionalnej infrastruktury badawczo - rozwojowej? Jaka jest kondycja i potrzeby przedsiębiorców, realizujących projekty badawczo rozwojowe?

Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem koniecznym dla trwałego rozwoju gospodarczego Polski oraz zwiększenia znaczenia naszego kraju w globalnym łańcuchu wartości. Liczne i prestiżowe uczelnie, znaczna liczba jednostek o charakterze badawczym zlokalizowanych w aglomeracji oraz różnorodność reprezentowanych przez nie specjalizacji badawczo - rozwojowych sprawia, że Wrocław ma do zaoferowania biznesowi bardzo szeroką i kompleksową ofertę w zakresie innowacji i projektów B+R. Stolica Dolnego Śląska, ma potencjał aby stać się jednym z silników długofalowego rozwoju innowacji w Polsce.

Wrocław

Raport „Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej” to pierwsze tak kompleksowe opracowanie, dotyczące sfery badawczo-rozwojowej w regionie aglomeracji wrocławskiej

Zawarte w publikacji dane obejmują podsumowanie najważniejszych atutów miasta, zestawienie najważniejszych inwestycji, kompendium infrastruktury badawczo – rozwojowej Wrocławia oraz wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie. Raport skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych oraz potencjalnych inwestorów.

Skontaktuj się z nami

Beata Cichocka-Tylman
Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi
Tel.: +48 519 506 527
Email

Jacek Zimoch
Starszy menedżer, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi
Tel.: +48 502 184 165
Email

Obserwuj nas