Sięgać po więcej

3,8 mld+ dla polskiej energetyki

Pięć obszarów generujących dodatkowe środki na rozwój firmy

2 mld PLN

skok inwestycyjny związany z rozwojem infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych

1, 8 mld PLN

potencjał społecznego finansowania energetyki

Przed polską energetyką czas bardzo dużych szans. Ich wykorzystanie pozwoli spółkom „sięgać po więcej”. Na bazie posiadanych zasobów i infrastruktury, polska energetyka możne zyskać ponad 3,8 mld złotych

Prezentujemy pięć obszarów, które mogą generować spore oszczędności oraz nowe zyski. Ich właściwe wykorzystanie to szansa na poniesienie efektywności spółek, skuteczne wykorzystanie aktualnych zasobów oraz zidentyfikowanie nowych źródeł przychodów. 

Jak zarobić na samochodzie elektrycznym?

Za 10 lat po polskich drogach ma jeździć milion pojazdów elektrycznych. W ślad za tym konieczna będzie rozbudowa infrastruktury ładującej, która będzie zasilana z sieci spółek energetycznych. Aby osiągać wymierne i długoterminowe korzyści finansowe z realizacji planu ministerialnego, spółki zainteresowane rozwojem segmentu infrastruktury ładowania będą musiały opracować racjonalne modele biznesowe oraz zaplanować optymalną lokalizację punktów ładowania (na przykład wykorzystując technikę geolokalizacji). Skok inwestycyjny związany z rozwojem segmentu infrastruktury ładowania jest szacowany na ponad 2 mld PLN do 2025 roku . To z jednej strony okazja do rozbudowy biznesu, a z drugiej ogromne wyzwanie organizacyjne związane ze stworzeniem sieci około 60 000 urządzeń do ładowania.

#

Czy klient musi być zadowolony?

Budowa efektywnych procesów sprzedaży i marketingu wspieranych przez analitykę danych to dziś kluczowy element rozwoju. Dzięki ich odpowiedniemu zaprogramowaniu możliwe jest zbudowanie organizacji skoncentrowanej na zaspokajaniu rzeczywistych potrzeb konsumentów. Geolokalizacja, wnioskowanie oparte o duże zbiory danych oraz skuteczne zarządzanie informacjami to konieczne warunki, aby oferta sprzedaży energii elektrycznej i gazu była dostosowana do indywidualnych klientów.

#

Po co firmom dane produkcyjne?

W całym sektorze energetycznym panuje ciągła presja na optymalizację działalności. Realnym sposobem na podniesienie efektywności operacyjnej jest podniesienie efektywności, a zatem rentowności wykorzystywanej infrastruktury. Umiejętne wykorzystanie narzędzi analitycznych wspierających decyzje biznesowe na bazie informacji produkcyjnych może przynieść znaczące oszczędności dla sektora na poziomie minimum kilkuset milionów rocznie

#

Jak szukać rentowności?

Dynamiczny rozwój technologii, potrzeb i oczekiwań klientów, otoczenia polityczno – regulacyjnego może stwarzać szansę na opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych i produktów przez przedsiębiorstwa energetyczne. Jeżeli przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystają pojawiające się szanse rynkowe, mogą stworzyć źródło, stanowiące może jedynie procentowo 1-cyfrową , ale ilościowo znaczącą kontrybucję w ich przychody.

#

Jak wykorzystać crowdfunding?

Potrzeby kapitałowe związane z inwestycjami elektroenergetycznymi sięgają miliardów złotych. Tylko w ciągu ostatniego roku nakłady inwestycyjne czterech głównych, zintegrowanych pionowo grup energetycznych w Polsce wyniosły ponad 17 mld PLN . Rozwój nowych form pozyskania kapitału stawia przez polską elektroenergetyką szansę na zdobycie finansowania dla swoich inwestycji w sposób zupełnie inny niż dotychczas na przykład poprzez crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe.

#

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7150

Jan  Biernacki

Jan Biernacki

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 582

Jan Dziekoński

Jan Dziekoński

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 286

Obserwuj nas