Czym i jak chcą jeździć Polacy?

Trendy w branży motoryzacyjnej


40%

polskich kierowców jest gotowych na zakup samochodu elektrycznego


67%

polskich kierowców jest gotowych zapłacić wyższą cenę za samochód otrzymując aplikację umożliwiającą monitoring i śledzenie lokalizacji auta

19%

badanych korzysta z rozwiązań typu ride sharing

Czy po latach dynamicznych wzrostów na największych światowych rynkach motoryzacyjnych nastąpi wyhamowanie?

Coraz wyższe wymagania techniczne oraz szeroki wzrost możliwości na rynkach rozwijających się, wymagają od producentów znacznych oraz ciągłych nakładów inwestycyjnych i zmian organizacyjnych w celu dopasowania się do dynamiki rynku.

Patrząc na prognozy rozwoju branży motoryzacyjnej, można odnieść wrażenie, że aktualna oferta jest wystarczająco nasycona i w przyszłości głównym kryterium przewagi będzie poziom zaawansowania technologicznego tak w zakresie dodatkowych funkcji, ułatwień, rozwiązań chmurowych, jak i alternatywnych źródeł napędu. 

W raporcie przyjrzeliśmy się trzem trendom silnie oddziałującym na rynek motoryzacyjny na świecie: elektromobilności, samochodom w sieci połączeń (connected cars) oraz współdzieleniu pojazdów (car sharing) i podróży (ride sharing). Zbadaliśmy jak trendy te są postrzegane i wykorzystywane przez polskich konsumentów oraz co mogą oznaczać dla branży.

 

Elektromobilność

Zgodnie ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, do 2025 roku po polskich drogach ma jeździć milion pojazdów elektrycznych, a wartośc rynku osiągnie prawie 2 mld pln rocznie

Według badanych kategoriami, w których samochody elektryczne mają przewagę nad pojazdami spalinowymi, są: ekologia (83% wskazań), koszt paliwa/energii (57%) oraz poziom hałasu w kabinie (57%). Za wady pojazdów elektrycznych 92% respondentów uznało kłopoty związane z dostępem do infrastruktury umożliwiającej ładowanie samochodów, czas potrzebny na naładowanie pojazdu (91% wskazań), ograniczony zasięg na jednym ładowaniu (85%). 

Pomimo tego, że respondenci uznali wyższość samochodu spalinowego, to w hipotetycznej sytuacji zakupu nowego auta aż 40% respondentów kupiłoby samochód elektryczny już w tej chwili. Badani, dla których auto spalinowe obecnie wydaje się bardziej atrakcyjną opcją, rozważyliby zmianę zdania na korzyść auta elektrycznego pod warunkiem zwiększenia pojemność jego akumulatora, niższej ceny zakupu oraz niższych kosztów użytkowania. Jako mniej istotne postrzegali potencjalne udogodnienia, których wprowadzenie zależy od decyzji władz, takie jak: zakaz wjazdu do miast dla samochodów spalinowych, dostęp do buspasów, czy bezpłatne miejsca postojowe.

Odpowiedzi te wskazują, że najbardziej efektywną metodą wsparcia publicznego dla zakupu samochodów elektrycznych w Polsce byłyby rozwiązania obniżające ich cenę. 64% respondentów zadeklarowało, że za nowy samochód elektryczny byłoby w stanie zapłacić do 70 tysięcy złotych. 7,3% ankietowanych rozważyłaby zakup pojazdu używanego.

 

Connected car – samochód w sieci połączeń

Według naszych prognoz do 2022 roku dwa na trzy samochody będą wyposażone w pakiet aplikacji online wspomagających podróż.

W raporcie PwC “Driving the future: understanding the new automotive consumer” 61% badanych na świecie wskazało, że chciałoby mieć samochód zintegrowany ze swoim smartfonem. 

Wśród najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej używanych aplikacji wśród polskich badanych znalazły się głównie funkcjonalności wspomagające w wyznaczaniu trasy podróży, śledzeniu natężenia ruchu oraz monitorowaniu poziomu opłat, o ile trasa jest nimi objęta.

W naszym badaniu ankietowani mogli również wskazać, za które funkcje integrujące pojazd z urządzeniem mobilnym byliby skłonni dopłacić. Przy zakupie dla siebie dwie trzecie badanych wybrałaby aplikacje umożliwiające monitoring i śledzenie lokalizacji auta63% zdecydowałoby się na aplikacje wysyłające automatycznie sygnał o pomoc w przypadku ciężkiego wypadku, zaś 57% zakupiłoby aplikację monitorującą stan pojazdu i przypominającą o obowiązkowych przeglądach. 

W opinii badanych rozwiązania integrujące smartfon oraz samochód będą wpływać na bezpieczeństwo samochodu (59% wskazań), poprawę komfortu jazdy (59%), zwiększenie płynności ruchu w miastach (58%), a także poprawę bezpieczeństwa jazdy (55%). 

 

Współdzielenie aut (car sharing) i podroży (ride sharing)

Wyniki naszego badani wskazują, że dynamiczny rozwój współdzielenia podróży dopiero nadchodzi. Aktualnie Polacy korzystają z tego rozwiązania okazjonalnie. 

Jak ukazały wyniki naszego badania z rozwiązań typu ride sharing korzysta 19% respondentów, 36% jeszcze tego nie robi, ale planuje w przyszłości, zaś 44% zadeklarowało, że z nich nie korzysta i nie planuje tego czynić. Dla badanych fundamentalne znaczenie ma cena, dostępność oraz wygoda korzystania.

Na pytanie czy ankietowani byliby skłonni zrezygnować z kupna własnego pojazdu na rzecz alternatywnych rozwiązań - 54% respondentów stwierdziło, że nie odeszłoby od posiadania własnego samochodu. 21% byłoby skłonnych zrezygnować z posiadania własnego samochodu na rzecz ulepszonego transportu miejskiego, 14% miejskiego współdzielenia skuterów lub rowerów, 12% miejskiego współdzielenia samochodów, zaś 9% współdzielenia samochodów w swoim biurze (ang. fleet sharing).

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Michalczyk

Piotr Michalczyk

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 294

Obserwuj nas