Legal Tech: Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych

Z badania kancelarii PwC Legal wynika, że brak oddzielnego budżetu na wdrażanie nowych technologii jest powszechnym wyzwaniem dyrektorów działów prawnych przedsiębiorstw.

W związku z rosnąca presją regulacyjną działy prawne stoją przed koniecznością dostosowywania swojej działalności do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego, co powoduje, że znacznemu zwiększeniu ulega zakres zdań realizowanych przez funkcję prawną. Jednocześnie szefowie działów prawnych zmagają się z malejącymi budżetami i zasobami.  Tylko znikoma liczba podmiotów dysponuje odrębnym i zazwyczaj nieznacznym budżetem na inwestycje technologiczne. Duża część z nich decyduje się natomiast na outsourcing niektórych procesów do zewnętrznych prawników. 

W takich okolicznościach niemożliwe staje się zwiększenie efektywności działów prawnych bez inwestycji w nowe technologie.

 

 

Legal Tech (legaltechnology, technologia prawnicza)

zwyczajowo oznacza wszelkie rozwiązania technologiczne wykorzystywane przez prawników w ich codziennej pracy, które mają ułatwić lub usprawnić szerokorozumiane doradztwo prawne, w tym wdrażanie regulacji.

 

Legal Tech: Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych

Czynniki ograniczające wykorzystanie narzędzi IT w pracy prawników - najczęstsze wskazania respondentów:

  • Brak dostępu do narzędzi „szytych na miarę” danej organizacji pozwalających na jednoczesne zaadresowanie wielu zagadnień.
  • Bariera językowa – brak kalibracji narzędzi na potrzeby języka polskiego.
  • Nieprzystosowanie rozwiązań globalnych do specyfiki lokalnej. 
  • Czas wymagany do zapoznania się z narzędziem i jego skuteczne wdrożenie w danej organizacji. 
  • Brak łatwego dostępu do informacji o funkcjonalności narzędzi technologicznych w branży prawniczej. 
  • Bariery mentalne – niechęć do zmian i uczenia się nowych rozwiązań.

 

 

3 priorytetowe obszary dla działów prawnych w najbliższym roku:

Digitalizacja i wprowadzenie nowych technologii
 
Ochrona danych osobowych (RODO)
 
Compliance
 

Nasi respondenci dość powszechnie wskazywali na potrzebę inwestycji w technologie prawne, które mają za zadanie usprawnić sposób pracy prawników. Mając powyższe na uwadze, aktualne jest pytanie, czy outsourcing części procesów prawnych do zewnętrznych kancelarii pozostanie konieczny, czy też czynności te wykonywane będą przez wewnętrzne działy prawne przy użyciu zaawansowanych rozwiązań technologicznych?

Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający, radca prawny, kancelaria PwC Legal

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 081

Beata Kiedrowicz

Beata Kiedrowicz

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 383

Mariusz Kamiński

Mariusz Kamiński

Counsel, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 692

Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Associate, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 439

Obserwuj nas