Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2018-2022

Według prognoz PwC do 2022 roku światowy sektor mediów i rozrywki będzie się stabilnie rozwijał w średniorocznym tempie 4,4%.

Dzięki temu jego wartość wyniesie w 2022 roku niemal 2,4 biliona dolarów amerykańskich. W tym samym czasie rynek polski osiągnie wartość 13,4 mld dolarów. Eksperci PwC zidentyfikowali też zjawiska i wyzwania, jakie będą stały przed firmami z sektora w najbliższych latach.

 

 

Kluczowe wyzwania dla sektora mediów i rozrywki w Polsce

Poszukiwanie nowych możliwości na polskim rynku mediów i rozrywki

Podobnie jak na innych dojrzałych rynkach, firmy z sektora mediów i rozrywki w naszym kraju stoją wobec konieczności poszukiwania synergii na rynku i poszerzania spektrum prowadzonej działalności.

Dotyczy to na przykład operatorów telefonii komórkowej, którzy starają się rozbudowywać ofertę o segment usług telewizyjnych. Skłania ich do tego między innymi spadający średni dochód z abonenta.

Inne podejście to poszukiwanie synergii usług mobilnych i stacjonarnych. 

 

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

To jeden z czynników postrzeganych jako największe wyzwanie dla segmentu reklamy internetowej w ostatnim czasie.

Wdrożenie nowych regulacji spowodowało, że użytkownicy zyskali świadomość na temat liczby podmiotów mających dostęp do ich danych oraz rozległej sieci partnerów serwisów internetowych. 

 

Wpływ nowych regulacji KE na sektor mediów i rozrywki

Znaczący wpływ na rynek mediów i rozrywki może mieć przyjęcie przez Parlament Europejski wniosku Komisji związanego z uchwaleniem dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

W zamyśle twórców dokument ma na celu rozszerzenie odpowiedzialności prawnej właścicieli serwisów umożliwiających udostępnianie treści przez użytkowników oraz wymuszenie blokowania treści w przypadku gdy łamią one prawa autorskie. Dzięki temu artyści mają zarobić więcej na udostępnianiu ich utworów.

W przekonaniu środowisk twórczych obecny stan prawny daje uprzywilejowaną pozycję właścicielom wspomnianych serwisów. Nowe regulacje mogą więc wpłynąć na funkcjonowanie takich witryn jak YouTube i serwisy społecznościowe. 

 

 

Eksperci PwC o wyzwaniach sektora mediów i rozrywki

Paweł Wesołowski, partner w PwC, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce

"Krajowy rynek reklamy telewizyjnej będzie się w najbliższych latach stabilnie rozwijał. Choć tempo nie będzie tak dynamiczne jak w przypadku reklamy internetowej, to na koniec 2022 roku wciąż będzie to jedna z istotnych składowych sektora mediów i rozrywki.
Według naszych prognoz, za pięć lat, rynek reklamy telewizyjnej będzie o ponad jedną trzecią mniejszy od rynku reklamy internetowej. W najbliższych latach nie należy spodziewać się również odwrócenia trendu utraty oglądalności przez główne stacje – rynek telewizyjny będzie się dalej fragmentaryzował, zaś czas widzów będzie w większym stopniu poświęcany kanałom tematycznym".

 

Gerard Karp, Partner PwC Legal, Lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii oraz ochrony danych

"Wprowadzenie RODO to bez wątpienia zasadnicza zmiana w obszarze ochrony danych osobowych. Rozporządzenie to jest stosowane wprost, a więc dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej ale także może dotyczyć części przedsiębiorców zlokalizowanych poza UE. Tym samym zastąpiło ono przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
Za sprawą RODO kwestie prywatności i ochrony danych osobowych stały się istotnym zagadnieniem, zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego społeczeństwa. Konsumenci lepiej poznali swoje prawa w zakresie przetwarzania  danych, chociaż część z nich była zagwarantowana we wcześniej obowiązujących aktach prawnych".

 

Konrad Dobrowolski, adwokat w zespole telekomunikacji, mediów i technologii, oraz ochrony danych osobowych kancelarii PwC Legal

"Przyznanie wydawcom praw pokrewnych do publikacji prasowych będzie wiązało się z koniecznością kompleksowego uregulowania tej kwestii w drodze odpowiednich umów licencyjnych. Ten obszar wymaga szczególnie dużej uwagi oraz rozsądnego podejścia ze strony rynku.
Przepisy dyrektywy i ustaw implementacyjnych mogą także w istotny sposób wpłynąć na działanie serwisów społecznościowych lub forów internetowych. Nałożenie na dostawców takich usług obowiązku aktywnego monitorowania treści zamieszczanych przez ich użytkowników pod kątem ochrony praw autorskich będzie stanowiło dość duże wzywanie.
W tej kwestii możemy przewidywać rozwój odpowiednich technologii pozwalających na automatyzację procesów analizy i rozpatrywania skarg uprawnionych podmiotów w zakresie naruszeń praw autorskich. Obowiązek zapewnienia skutecznych mechanizmów składania skarg i roszczeń związanych ze środkami ochrony praw autorskich będzie wiązał się z koniecznością inwestycji technologicznych oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia prawnego".

 

Adam Głąb, menedżer w zespole telekomunikacji, mediów i technologii

"Dobrym przykładem takich działań jest konsekwentnie realizowana strategia Grupy Cyfrowego Polsatu. Po wcześniejszym połączeniu telewizji satelitarnej z operatorem mobilnym oferta została rozbudowana o usługi stacjonarne, za sprawą przejęcia Netii. Dzięki temu Grupa ma pełen wachlarz usług dla odbiorców indywidualnych.
Drugim trendem oddziałującym na rynku jest prosta konsolidacja, widoczna na rynku sieci kablowych.  Z jednej strony duzi gracze konsekwentnie przejmują mniejsze podmioty, a z drugiej cały czas widoczne są ruchy konsolidacyjne wśród największych spółek. Warto w tym miejscu przywołać plany przejęcia Multimediów przez UPC, a po niepowodzeniu tego przedsięwzięcia przejęcie Multimediów przez Vectrę. Tutaj motywacją  z jednej strony są synergie operacyjne a z drugiej konieczność zbudowania potencjału do konkurowania z silniejszymi graczami, którzy już na tym rynku działają albo dopiero na niego wchodzą – jak Grupa Cyfrowego Polsatu".

Skontaktuj się z nami

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Michał Kreczmar

Michał Kreczmar

Director, Digital Transformation, PwC Polska

Tel.: +48 883 365 805

Obserwuj nas