Rozwój elektromobilności w Polsce

Obecnie w Europie obserwujemy silny trend do wspierania rozwiązań z zakresu elektromobilności

Wiele krajów wprowadziło instrumenty zachęcające do nabywania i posiadania samochodów elektrycznych. W większości przypadków mają one postać zachęt o charakterze podatkowym (zwolnień lub ulg), często występują też w formie dopłat bezpośrednich do zakupu pojazdów.

W Polsce w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich udogodnienia dla posiadaczy samochodów elektrycznych i hybrydowych są jeszcze bardzo skromne. Obecnie większość z nich to inicjatywy samorządowe takie jak np. wprowadzone w Gdańsku ogólnodostępne i bezpłatne ładowarki czy zwolnienia z opłat w strefach płatnego parkowania. Dlatego też, z uwagi na wysoki koszt zakupu i niski dostęp do infrastruktury, obecnie samochody elektryczne wybierane są głównie ze względu na niskie koszty eksploatacji, przez osoby świadome ekologicznie czy pasjonatów nowych technologii.

W raporcie przedstawiliśmy katalog zachęt dla nabywców samochodów elektrycznych stosowanych w wybranych krajach europejskich oraz wyniki przeprowadzonego przez nas badania konsumenckiego, którego celem było poznanie opinii polskich kierowców na temat samochodów elektrycznych.

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Michalczyk

Piotr Michalczyk

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 294

Obserwuj nas