Zarządzanie kryzysowe. Jak ochronić wartość firmy?

Badanie PwC Global Crisis Survey 2019

Nikt nie jest odporny na kryzys

Aż 67% firm w Polsce deklaruje, że w ciągu ostatnich 5 lat przeszło przynajmniej jeden kryzys (porównując do 69% firm globalnie), definiując kryzys jako sytuację, która:

 • jest wywoływana bezpośrednio przez czynniki wewnętrzne i/lub zewnętrzne lub eskalację mniejszych incydentów,
 • ma wielowymiarowy wpływ na firmę,
 • niesie za sobą potencjalne zagrożenia, takie jak pogorszenie reputacji firmy czy kary finansowe.
   

Wszystkie polskie firmy biorące udział w badaniu spodziewają się, że doświadczą kryzysu w ciągu następnych 5 lat.

Brak osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe to wystawianie firmy na duże ryzyko

Wszyscy, począwszy od członków zarządu i dyrektorów generalnych, a skończywszy na działach prawnych, zarządzania ryzykiem czy IT, ponoszą odpowiedzialność za poszczególne role kryzysowe – przygotowanie, reakcję, kontynuację ciągłości działania i komunikację.Wśród polskich firm aż 54% nie ma formalnego podziału odpowiedzialności za reagowanie na sytuacje kryzysowe. Z badania wynika, że kierownictwo wyższego szczebla chce być zaangażowane w przygotowanie i reakcję na kryzysy w firmach.

Kryzys ma wiele twarzy

Kryzysy występują w różnych rozmiarach oraz sektorach i nikt nie jest na nie w pełni odporny. Sam kryzys również może się różnić w zależności od czynników go wywołujących oraz następstw mogących prowadzić do kryzysów wtórnych.

Polskie firmy nie są przygotowane do zarządzania kryzysem

Jedynie 5% respondentów w Polsce deklaruje „wykorzystanie” kryzysu do wzmocnienia pozycji swojego przedsiębiorstwa. Globalnie 42% ankietowanych organizacji przyznaje, że po kryzysie jest w lepszej sytuacji niż przed.

Dobrze zarządzany kryzys może być dla firmy szansą na jej wzmocnienie


Przygotuj zespół

Aż 54% firm w Polsce nie posiada sformalizowanego zespołu odpowiedzialnego za reakcję na wypadek kryzysu. Strategia działania w obliczu kryzysu czterokrotnie zwiększa  prawdopodobieństwo wyjścia z kryzysu wzmocnionym.

Aby upewnić się, że jesteś gotowy na kryzys:

 • wykonaj ocenę dojrzałości kryzysowej firmy, 
 • przetestuj działanie zespołu,
 • przygotuj plan kryzysowy,
 • zapewnij szkolenia osobom zaangażowanym w realizację planu.
   

Podejmuj decyzje oparte na faktach

W Polsce ponad 80% firm zgadza się, że szybkie i dokładne ustalanie faktów jest istotnym elementem skutecznej reakcji na kryzys. Aby zmniejszyć ryzyko kryzysów wtórnych równie ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z faktów, które nie są znane.
 


Działaj zespołowo

Jedynie 3% firm w Polsce wskazało skoordynowanie działań reaktywnych pomiędzy zespołami jako obszar, w którym czuli się pewnie w sytuacji kryzysowej. Globalnie 93% firm, które wyszły z kryzysu wzmocnione, potwierdza, że działało jako zespół w odpowiedzi na zaistniałą sytuację.

Użyj symulacji kryzysowych jako sposobu na wzmocnienie kultury wewnętrznej i przetestowanie zespołu.
 


Przeanalizuj przyczynę kryzysu i ucz się na błędach

33% polskich firm wskazało, że nie wprowadziło żadnych zmian w oparciu o przyczyny sytuacji kryzysowych, których doświadczyły, tym samym pozostając podatnymi na te same sytuacje w przyszłości. Globalnie 80% firm, które wyszły z kryzysu wzmocnione, nie popełniło tego błędu. 

Zidentyfikuj, przyczyny wystąpienia kryzysu i zadbaj o to, by nie powtórzyły się w przyszłości. Wprowadź zmiany do planów reagowania kryzysowego na podstawie zdobytych doświadczeń.
 


Poproś o pomoc

W sytuacji kryzysowej 34% polskich firm nie szukało pomocy. Perspektywa wniesiona przez zaufaną jednostkę zewnętrzną, doświadczoną w zarządzaniu kryzysami, pozwoli na organizację i przyspieszenie działania, w celu zmniejszenia presji, umożliwienia podjęcia świadomych decyzji i przewidzenia konsekwencji, o których ty nie masz czasu pomyśleć. 

W sytuacji kryzysowej nie bój się zwrócić o pomoc.
 

O badaniu PwC Global Crisis Survey

Pierwsza edycja Global Crisis Survey przedstawia stan przygotowania kryzysowego firm. W badaniu wzięło udział ponad 2 000 przedsiębiorstw z 43 krajów, w tym 94 z Polski. Pozwoliło to na przeanalizowanie i wyciągnięcie wniosków na podstawie 4 500 kryzysów, przez które przeszli respondenci badania.

Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 087

Piotr Urban

Piotr Urban

Partner, Cybersecurity & Privacy CEE Leader, PwC Central and Eastern Europe

Tel.: +48 502 184 157

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Paulina Dębska

Paulina Dębska

Starszy Konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 588

Obserwuj nas