Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2018


Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia
to kompleksowa analiza funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach w Polsce. 

Indeks opiera się na 41 wskaźnikach ujętych w 3 kluczowe obszary:

  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców (waga: 50% oceny),
  • efektywna gospodarka finansowa (waga: 25% oceny),
  • jakość konsumencka opieki zdrowotnej (waga: 25% oceny).

W ujęciu sumarycznym, biorącym pod uwagę wszystkie 3 obszary i przypisane do nich wagi, pierwsze trzy miejsca zestawienia zajmują województwa pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Najgorzej w tym ujęciu radzą sobie z kolei województwa opolskie, łódzkie i podkarpackie.

 


Sprawdź szczegółowe wyniki, porównaj swoje województwo

Korzystając z naszego narzędzia możesz dokonać zindywidualizowanej analizy danych na temat systemu opieki zdrowotnej w wybranych województwach. Poznasz trendy zachodzące w ochronie zdrowia na przestrzeni ostatnich 5 lat (od 2014 do 2018 roku).

 

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4795

Obserwuj nas