MSSF UE - lista kontrolna informacji do ujawnienia 2019

03/01/20

Firmy sporządzające sprawozdania finansowe wg MSSF muszą zadbać o to by ich sprawozdania były zgodne z obowiązującymi standardami MSSF przyjętymi w Unii Europejskiej. 

"MSSF UE - lista kontrolna 2019" zawiera listę wymogów dotyczących ujawnień zawartych w standardach i interpretacjach wydanych i obowiązujących w Unii Europejskiej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później. 

Z naszą publikacją sprawdzisz kompletność ujawnień w sporządzanym sprawozdaniu finansowym wg MSSF na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r.

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Marta Stypułkowska-Molga

Marta Stypułkowska-Molga

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 074

Obserwuj nas